Innehåll

JTJ
JTJ

Mf
Mf GDJ

SVJM
JVM

GBBJ
GBBJ

NBVJ
NVBJ

ULJ
ULJ

RBV
RBV

Stockholmsområdet
Stockholmsområdet

Motorvagnens
SSnJmf

Lidingöbanornas
Lidingöbanornas vänner

Djurgårdslinjen
Djurgårdslinjen

Museispårvägar
Museispårvägar

ÖSlJ
ÖSlJ

FSVJ
FSVJ

GHJ
GHJ

SkLJ
SkLJ och AGJ

SMoK
SMoK

Småländska
Småländska smalspåret

Skånska
SkJ

Övriga
Övriga museiföreningar