Lidingöbanornas vänner (LiBV)

Svenska museitåg HemDen 29 januari 1994 firades Södra Lidingöbanans 80-jubileum med extratåg bestående av nyrenoverade museivagnarna SSLidJ 16 och 17. Här ses jubileumståget på "Norra spåret" (spår 1). I samband med 80-årsjubileet bildades Föreningen Lidingöbanornas Vänner. Föreningens huviduppgift var att stå som fadder för motorvagn SSLidJ 17, som var den sista klassiskt bruna vagnen på Lidingön. Vagnen fick åter sin bruna färgsättning inför jubileet, men var i övrigt i det ombyggda och delvis moderniserade skick den fick på 1980-talet. Vagnen ägs av SL:s spårvägsmuseum, men var placerad på Aga station på Lidingöbanan. Sedan AB Stockholms Spårvägar, som ju har en naturlig koppling till Svenska Spårvägssällskapet, tog över trafiken på Lidingöbanan har föreningen upphört och verksamheten drivs vidare av både företaget och sällskapet.
Jubileumståget, bestående av museivagnarna SSLidJ 16 och 17, i Gåshaga samma dag. SSLidJ 16 är bevarad på museispårvägen i Malmköping. SSLidJ 17 hamnade ett tag på Djurgårdslinjen, men är numera åter på Lidingö.


Här ses jubileumståget på "Norra spåret" och ordinarie tåg på "Södra spåret senare samma dag.


Det venetianskt röda 80-årsjubileumståget tar sats uppför Herserudsbacken i aftonsolen den iskalla 29 januari 1994. Ovanför tronar Foresta och Millesgården.


Museivagn SSLidJ 17 redo att växla ut från vagnhallsbangården i Aga den 22 oktober 1994. Först måste dock ankommande tåg från Ropsten passera.


Museivagn 17 håller i Baggeby den 22 oktober 1994, i samband med en abonnemangskörning för SRJ mf.


1994 års Luciatåg ankommer Kottla i gryningen på luciadagen. Föreningen arrangerade några år det uppskattade luciatåget i morgonrusningen med museivagnen. Ombord bjöds på pepparkakor.


SSLidJ 17 i Ropsten senare samma morgon.


Museivagn SSLidJ 17 i skärningen mellan Parkvägen och Kottla den 3 juni 1995 i samband med ett extratåg för tyska entusiaster.


Museivagnen SSLidJ 17 inväntar utfartssignal i Högberga den 3 juni 1995.


Museivagn SSLidJ 17 på vagnhallsbangården drygt ett år senare, den 18 november 1995.


Motorvagnsförare HS poserar i hytten på SSLidJ 17 i Gåshaga den 25 april 1996 i samband med ett abonnemang.


SSLidJ 17 vid vändbryggan i Aga den 14 juni 1996, i samband med en abonnemangskörning.


SSLidJ 17 på Parkvägens numera nedlagda station på luciadagen 1996.


Inredningen i SSLidJ 17 samma morgon.


Den 26 oktober 1997 firades 90-årsdagen av Norra banans öppnande. Föreningen Lidingöbanornas Vänner ställde upp vagn 17 på "Norra spåret" i Ropsten och ett antal turer på Södra banan företogs också. Här ankommer vagnen Ropsten.


SSLidJ 17 skyltad 20 – Kyrkviken på "Norra spåret" (det användes normalt av LiB). En mindre utställning fanns inne i vagnen.


1997 års luciatåg kördes i hällande ösregn mest hela tiden. Här håller vagn 17 i Baggeby på väg mot Aga den 13 december 1997.


SSLidJ 17 växlas undan på lokstallsbangården i Aga den 13 december 1997.


Museivagn 17 i Torsvik, framförd av numera framlidne trafikmästaren GH, den 12 september 1999. Denna dag var det kulturhusens dag och temat var stationshus. Föreningen gav ut ett häfte som beskrev stationshusens historia, baserat på informationstavlorna som tidigare hade satts upp på stationshusen.


Aga station samma dag. Museivagn 17 håller utanför trafikexpeditionens vinkelfönster.


SSLidJ 17 lämnar Aga på väg mot "Stan" senare samma dag.


SSLidJ 17 mellan Centralvägen och Parkvägen den 12 september 1999.


SSLidJ 17 i Brevik samma dag.


SSLidJ 17 passerar Talludden samma dag.


Museivagn 17 håller vid Centralvägen den 1 september 2000.


SSLidJ 17 i Gåshaga framför ordinarie tåg den 1 september 2000.


I samband med att förlängningen till Gåshaga brygga invigdes en 19 juni 2001 kördes museivagnarna SSLidJ 5 resp. SSLidJ 17, som här ses i Ropsten en stund innan de skulle avgå mot Gåshaga med särskilt inbjudna gäster.


Museivagnarna SSLidJ 5 och 17 i Gåshaga brygga på den regniga invigningsdagen.


Museivagn SSLidJ 17 i Gåshaga brygga den 29 januari 2004, i samband med firandet av Södra Lidingöbanans 90-årsjubileum.


Museivagnen SSLidJ 17 i Skärsätra samma dag.


Museivagnen SSLidJ 17 har kommit hem igen efter en del utflykter (som bl.a. framgår av linjenumret...). Här ses den i nya vagnhallen i Aga den 6 augusti 2015.


Museivagn SSLidJ 17 beundrades av gammal som ung i Aga i samband med återinvigningen av Lidingöbanan den 24 oktober 2015.


Inredningen i vagn 17 samma dag. Det var trevligt att se att säten hade klätts om med vinröd galonklädsel, i stället för den blå plyschdito som infördes i samband med ombyggnaden till A24B i mitten av 1980-talet.


Museivagn SSLidJ 17 i Ropsten den 23 september 2018. Denna söndag, och även söndagen innan, arrangerade SS veterantågskörningar, vilket var klart uppskattat.


framme i Gåshaga brygga.


Museivagn 17 i Torsvik på vägen tillbaka till Ropsten.


Därefter vände vi åter mot Aga. Här håller museivagn SSLidJ 17 i Baggeby.


För att vara ett tåg ur trafik, eller kanske snarare Ingående vagn, var det tämligen fullbesatt; men hör i Larsberg blev det avstigning för samtliga.


Museivagnen SSLidJ 17 utanför nya vagnhallen i Aga efter avslutat värv.


Det trevliga linjenätet som visade bussanslutningarna i taget på plattformen på SSLidJ 17. Det ritades av en förare på banan.


Den 17 september 2022 kördes SSLidJ 17 några "varv" på banan. Här ses vagnen i Ropsten.


Uppehåll i Aga.


Under uppehållet i Gåshaga, roade sig motorföraren med att ställa in olika historiska destinationer.


I vagnens bakände var det dock en mer saklig skyltning.


SSLidJ 17 i vagnhallen i Aga senare samma eftermiddag, efter att veterantågstrafiken hade avslutats.


SSLidJ 17 ankommer Torsvik den 26 mars 2023. Vagnen kördes några varv mellan Ropsten och Aga, vilket var uppskattat; vagnen var i stort sett fullsatt och den ombonade värmen lockade nog extra mycket i det kalla vädret där snön yrde i den kalla nordanvinden. Våren kändes onekligen långt borta...


Lidingöbanans klenod SSLidJ 17 i Aga samma dag.


SSLidJ 17 i Ropsten en stund senare.


SSLidJ 17 lämnar Ropsten och kör ut på den Gamla Lidingöbron. T.v. ses arbetena med Lidingöbanans anslutning till nya Lilla Lidingöbron.

Svenska museitåg Hem


Senast uppdaterad: 2023-03-27
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023