Innehåll

SBB
SBB CFF FFS

Normalspår
Schweiziskt övrigt normalspår

RhB
Rhätische Bahn

MGB
MGB och DFB

Zentralbahn
Zentralbahn

Forchbahn
Forchbahn

NStCM
NStCM

Smalspår
Schweiziskt övrigt smalspår

Spårvägar
Schweiziska spårvägar