Söderut

Hem Lokförarvardag


På denna sida följer vi först Södra stambanan från Katrineholm ner till Malmö (ursprungligen hette banan mellan Katrineholm och Nässjö Östra stambanan). Sedan följer några avstickare; Jönköpingsbanan från Nässjö till Falköping, Skånebanan mellan Hässleholm och Åstorp, samt en del av Godsstråket genom Skåne från Åstorp till Arlöv, liksom Öresundsbanan och Kontinentalbanan. För den som vill veta mer om banorna rekommenderas BanguidenJärnväg.net.

Södra stambanan


På väg genom Katrineholm med SJ 2000 533 den 19 juni 2013. Här svänger vi av från Västra stambanan och kör söderut på Södra stambanan.


Åt andra hållet såg det ut så här den 29 april 2009, då jag fick förbigå ett av Hector Rails godståg i Katrineholm.


"Reset" i Katrineholm den 19 november 2008. X 2000-flottan drabbades hösten 2008 återigen av styrfel i strömriktarna, samt en del andra fel. SJ m.fl. arbetade med "Kraftsamling X 2000" för att få bukt med problemen, vilket man sedermera fick. Vårt tåg (523) fick först styrfel på nätströmriktare 1 för modul 2 i Nyckelsjön (mellan Stjärnhov och Sparreholm) och sedan i Flen fick vi styrfel på nätströmriktare 2 för modul 1. X2-drivenhetens fyra motorer är grupperade i två moduler. Får man styrfel på en modul faller den ifrån. Nu fick vi styrfel på båda modulerna, varför all dragkraft försvann. Vi kunde dock rulla till Katrineholm (där tåget ändå gjorde uppehåll) och resetta (underbar svengelska…) drivenheten där för att återfå dragkraften.


I månadsskiftet september-oktober 2019 var jag med på ETCS-testkörningar på testbanan Katrineholm-Åby. Vi körde fram och tillbaka flera gånger tre nätter i rad. Ombord var vi två förare, samt en testperson från Siemens och en testperson från Trafikverket. Här ses 243.105 Westinghouse på Katrineholm C vid en av vändningarna klockan 02:07 natten mot den 1 oktober 2019.


På väg in i Katrineholm söderifrån den 14 juni 2016. Västra stambanan kommer här in från vänster.


En titt ut genom sidofönstret på den vackra solnedgången strax söder om Katrineholm på kvällen den 23 april 2014.


Samma ställe sex år senare, den 24 april 2020. Banan går här på ene bank över Duveholmssjön.


Mellan Katrineholm och Simonstorp löper Södra stambanan mer eller mindre parallellt med riksväg 55, som här, strax söder om Katrineholm den 22 april 2009.


Mellan Strångsjö och Simonstorp ligger den f.d. stationen Ändebol. Banan går på en bank över sjön Fjälaren.


Mellan Strångsjö och Simonstorp går också landskapsgränsen mellan Södermanland och Östergötland. Skyltarna på båda sidor om banan som anger detta har fallit offer för tidens tand, vilket kanske kan anans på denna bild tagen på norrgång den 5 oktober 2010.


På ETCS-testbanan mellan Katrineholm och Åby (jfr. ovan) lade fjärrtågklareraren i Norrköping en tågväg i system H som grund, och sedan lade testledningen olika testfall i system E2 "ovanpå". Här illustreras det rätt tydligt; vi hade "kör" i signalerna i system H, men det tekniska körtillståndet (MA) tog slut vid denna signal (-punkt) mellan Strångsjö och Simonstorp, med endast några tiotal meter kvar till slutpunkten (EoA).


Möte med Veolias tåg 3940, draget av Hector Rails 242.531 La Motta mellan Strångsjö och Simonstorp den 19 juni 2013.


Möte med ett annat av Veolias tåg, draget av Hector Rails 141.003 Starling, i Simonstorp den 26 november 2010.


Mellan Näkna och Simonstorp har man denna fina vy över sjön Övre Vekmangeln.


Banvaktsstuga 410 mellan Näkna och Simonstorp vid sjön Övre Vekmangeln (strax söder om bilden ovan) den 6 november 2008. Fyra år senare fick stugan skatta åt förgängelsen.


Vid Näkna i höstskrud den 16 oktober 2013. Här i trakten tillbringade jag flera somrar i min barndom.


En bit norr om Åby, efter att man passerat Graversfors, slingrar sig banan längs med sjön Näknen. Banverket har här genomfört den s.k. "trädsäkringen", d.v.s. träd och sly närmast banan har sågats ned och röjts undan för att minimera risken för nedfallande träd som kan skada kontaktledningen. En del har upprörts över "kalhygget", men jag tycker det är riktigt trevligt när inte allt skyms av sly. T.v. syns den gamla enkelspåriga järnvägstunneln som övergavs när dubbelspåret här var klart 1960.


Tunnlarna söder om Graversfors var tidigare i dåligt skick. Trafikverket (tidigare Banverket) befarade då att löst berg eller betongbitar kunde rasa ned på tågen. Hastigheten sattes ned till 40 km/h förbi platsen i februari 2008. Hösten 2008 åtgärdares en av tunnlarna och i mars 2009 gjordes kompletterande arbeten. Därefter höjdes nedsättningshastigheten till 70 km/h på sträckan. Förseningarna reducerades, men eliminerades inte helt. Under första halvåret 2011 åtgärdades så tunnlarna och banan var avstängd under saneringsarbetena och trafiken leddes om över Nyköpingsbanan. Linjehastigheten här är normalt 140 km/h för tåg utan kurvöverskridande och som mest 180 km/h för tåg med kurvöverskridande, t.ex. X2.


Möte med södergående Snälltåget 13941 mellan två av Graversforstunnlarna den 22 juni 2020.


På väg upp genom Kolmården den 5 oktober 2010. Längst till höger i bild anas Hultsbruks corps de logi.


Vacker kvällshimmel på samma plats den 19 maj 2019.


Morgonhimmel över infarten till Åby station den 6 november 2008.


Åby station den 11 januari 2007. Här delar sig banan; rakt fram fortsätter Södra stambanan mot Katrineholm (ursprungligen Östra stambanan), och till höger viker Nyköpingsbanan av (Statsbanan Järna–Nyköping–Åby). När jag var yngre tillbringade jag somrarna i trakten. Då fanns det en cykelaffär i stationshuset vari min första "stora" cykel införskaffades!


På väg genom Åby driftplats närmare 16 år senare, den 12 december 2022. T.v. ses den nya s.k. Kardonbanan, en ny godsjärnväg som delvis kommit till stånd p.g.a. den nya snabbjärnvägen "Ostlänken".


På väg norrut genom Åby, den 8 september 2019. T.h. ses arbetena med anslutningen till Kardonbanan.


På väg in i Åby den 8 april 2020. Här pågick som bäst bygget av nya broar över E4:an. T.h. ses brobygget för Kardonbanan.


Möte med en X40, på väg mot Gävle via Nyköping, vid Åby stationsgräns (idag: driftplatsgräns) mot Norrköping den 6 november 2008.


Borttagen äldre vägbro mellan Norrköping och Åby den 8 april 2020.


Nya tavlor "Gräns för växling" infördes år 2009 med JTF (de (då) nya trafiksäkerhetsföreskrifterna, numera kallade TTJ) i Norrköping i riktning mot Åby den 3 augusti 2009. Tavlans utformning inspirerades av den tyska Ra 10 Rangierhalttafel.


En medgivandetavla (den svarta kvadraten med två diagonala vita prickar som ska symbolisera signalbilden "snett höger") möjliggör för en växlingsrörelse att passera huvudsignalen i "stopp" utan särskilt tillstånd. Tavlan förekommer inte särskilt rikligt, men i Norrköping i riktning mot Åby finns den som synes.


När jag passerade genom Norrköping med "DN-tåget" den 8 september 2019 vinkade jag glatt till kollegan TG, som skulle köra detta tomma timmertåg tillbaka till Borlänge. I spetsen för det stod 243.104 Werner.


"Stopp" in i Norrköping den 12 december 2022, i väntan på en förbigång.


Möte med TX Logistiks godståg i Norrköping den 8 november 2011. Loket hyrdes av Railpool.


Tåg före. Det försenade X 2000 524 måste först lämna stationen innan jag fick "utfart" och kunde köra iväg med mitt regionaltåg 228 från Norrköping den 8 november 2011.


En gammal kämpe i Norrköping den 8 november 2011. En trevlig tur; jag hämtade tåget på morgonen i Hagalund och körde sedan tåg 341 (annonserades som 221) till Norrköping via Nyköping. Väl där vidtog rundgång, rast och bromsprov, innan färden tillbaka som tåg 228 anträddes. Rc3 1059 tillverkades 1970 och gjorde länge god tjänst vid SJ. Under många år har det sagts att "loktågens tid minsann är förbi", men än så länge verkar SJ inte klara sig utan dem! Loket såldes några år senare till Hector Rail, och där har jag också fått tillfälle att köra det! Sedan 2020 tillhör loket Tågab.


Den 26 november 2010 passade jag på att köra en "kompetenstur" till Linköping och åter. Under uppehållet i Norrköping med X 2000 532 passade jag på att ta en bild av manövervagnen UB2X 2519, som har fått en ny noskon på prov.


X 2000-tåg 543 gör uppehåll i Norrköping på sin väg mot Malmö den 29 april 2007. Främst går drivenheten X2 2022. Den här dagen började med "ett varv" på Uppsalapendeln. Sedan bytte jag av kollegan på ankommande 434 på Stockholm C. Jag körde via furneringsplattformarna på Norra Bantorget till Karlberg och åter, och sedan 543 till Linköping. Där vidtog överliggning. Dagen därpå klargjorde jag regionaltåget 218 (en X40-3) och körde det sedan till Stockholm över Nyköping. Efter rasten körde jag sedan åter "ett varv" på Uppsalapendeln. Sedan avslutades dagen med att jag körde ut det tåget till Hagalund.


Uppehåll med "Snälltåget" 3943 i Norrköping på vår väg mot Malmö den 20 juni 2016. Taurus-loket är en intressant bekantskap, och loktypen är enligt min uppfattning också en av de snyggaste av de moderna som rullar i Europa just nu.


På väg in till spår 7 på Norrköping C den 22 januari 2010.


Norrköping C mot Fiskeby den 19 november 2008. En Östgötapendel är på väg in. Järnvägen gör en krok runt Norrköping, varför tåg söderut först kör norrut en bit, innan banan viker av åt sydväst. Backen upp mot Fiskeby är ökänd bland lokpersonalen, särskilt vid halt väglag, t.ex. under höstens lövhalkeperiod.


Skirande vårgrönska i Fiskeby den 24 april 2020.


Broarna över Motala ström i Fiskeby är imponerande, tycker jag.


Höstfärger i Fiskeby den 25 september 2013.


En bit bortom Fiskeby vid Eksund ligger en s.k. "nollsektion", alltså en spänningslös sektion i kontaktledningen. Den signaleras med nedkopplningstavlorna och senast vid tavlan måste drivmotorströmmen vara frånslagen, annars uppstår ljusbåge och risk för att kontaktledningen bränns av och rivs ned. Efter att dåvarande Banverket (idag: Trafikverket) idkat s.k. trädsäkring fick vi dessutom en vacker utsikt över Motala ströms utlopp i sjön Glan.


Möte med Östgötatrafikens nya pendeltåg X61 på provtur mellan Fiskeby och Kimstad den 26 november 2010.


Banarbetet och spårbytet mellan Fiskeby och Kimstad fick ovanligt stor uppmärksamhet efter den tragiska olyckan i Kimstad på kvällen den 12 september 2010 då ett X 2000-tåg körde på en traktor. En person avled senare av skadorna. Tjocka rubriker hävdade att lokföraren hade kört för fort och massmedia hade som vanligt (?) svårt för att ta reda på saklig och nyanserad fakta. En hastighetsnedsättning till 70 km/h fanns förbi banarbetet ca tre kilometer från driftplatsgränsen i Kimstad, men inte vid själva olycksplatsen. Efter uppröjningen i Kimstad sänktes hastigheten till 40 km/h förbi hela banarbetet, ca 14 kilometer, tills arbetet var avslutat. Den 17 september 2010 passerade jag ett makadamtåg en bit öster om Kimstad.


Möte med en Östgötapendel-X14 vid Kimstads nyöppnade station den 26 augusti 2009.


I Kimstad svänger banan mot Finspång av. Det är en rest från den en gång smalspåriga Norra Östergötlands Järnväg, som gick mellan Norrköping Ö och Örebro S.


På väg genom Kimstad den 8 september 2019 sågs "vår" T66E 406, som används för Trätåg-körningarna till/från Skärblacka.


Möte i Kimstad den 17 september 2010. Smalspårsbangården låg mellan normalspåret och stationshuset t.v.


Den 9 juli 2016 var det enkelspårsdrift mellan Kimstad och Gistad, och jag fick vänta en stund på min tur.


Mellan Norsholm och Kimstad på väg mot Stockholm med X 2000-tåg 10530 den 17 maj 2011. T.v. ses Motala ström.


Infarten till Kimstad från Norsholm den 8 september 2019.


Mellan Norsholm och Kimstad kan man än idag (år 2020) ana banvallen t.h. där den smalspåriga Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ) gick.


Norsholm den 30 mars 2010. Jag körde tåg 512 från Linköping till Stockholm. Normalt skulle det ha körts X2 i detta tåg (som utgick från Jönköping), men denna dag kördes X40 i stället. T.v. ses orangeriet tillhörande Norsholms herrgård.


Skälet till enkelspårsdriften den 9 juli 2016 som nämndes ovan var att en av kollegorna hade drabbats av lokskada på ett av 241-loken, strax innan bron över Göta Kanal i Norsholm.


Norsholm den 3 augusti 2009. Här korsar Södra stambanan Göta kanal på en öppningsbar bro. Brosignalen visar fast vitt sken, vilket innebär att den rörliga bron är i kontroll och kan passeras.


En titt ut genom sidofönstret den 16 maj 2014, när jag passerade kanalbron i Norsholm med SJ 2000 528. Göta Kanal-båten m/s Diana låg vid kaj.


Mellan Gistad och Linghem, invid Törnevalla kyrka den 4 april 2009. Här löper Södra stambanan parallellt med gamla "Riksettan" en bit.


Linghem på norrgång den 22 juni 2020. F.d. stationshuset ses bortom pendeltågsplattformarna t.h. Stationshusmodellen introducerades på 1870-talet i flera liknande varianter, och längs med SSb finns flera kvar, t.ex. i Vikingstad och Boxholm.


Det är inte svårt att se vad rallarna använde som riktmärke när de byggde Östra Stambanan sista biten in mot Linköping i början av 1870-talet! På morgonen den 30 mars 2010 fick jag vänta en stund vid infartsignal 121 till Linköping C innan jag fick köra in till plattform.


Möte med Green Cargos nyombygga Rd2 1091 i Linköping den 1 mars 2012.


Bron över Stångån i Linköping på väg norrut den 22 juni 2020. Notera det lilla röda huset på ett av f.d. smalspårsbrons fundament.


Linköping C den 4 april 2009. I X 2000-trafiken byter lokförarna från Stockholm, Linköping och Malmö normalt av varandra här.


Linköping C på Valborgsmässoaftons morgon 2007. Jag ska strax köra regionaltåg 218 till Stockholm över Norrköping och Nyköping.


Fullt hus på Linköping C den 22 januari 2010. Fr.v. X 2000 523 på väg mot Malmö, X 2000 524 ("felvänt" med drivenheten X2K 2040 i "norr") på väg mot Stockholm, Östgötapendeln 8721 på väg mot Mjölby samt 226 som strax efter 524 avgång avgick mot Gävle via Nyköping och Stockholm.


X 2000 524 rullar något försenat in på Linköping C den 17 september 2010. Även denna dag var det "fullt hus". Efter att jag bytte av kollegan som kört från Malmö fick jag vänta en stund p.g.a. korsande tågvägar innan jag kunde köra vidare till Stockholm.


Förbigång i Linköping den 21 juni 2016, med dramatisk himmel i bakgrunden. Vårt "Snälltåg" hade försenats av enkelspårsdrift mellan Vislanda och Blädinge (se nedan), och här fick vi släppa förbi SJ:s X 2000 532.


Uppehåll för avstigande från norrgående "DN-tåget" i Linköping den 8 september 2019.


Den 14 september 2011 rullade X 2000 526 in på Linköping C och jag bytte av kollegan från Malmö och körde vidare tåget till Stockholm.


Framme i Linköping med X 2000-tåg 533 den 15 november 2009, på dagen 19 år sedan jag inledde min (avlönade) järnvägsmannabana som konduktör på Roslagsbanan. Tåget blev ca 5 minuter sent, mest på grund av en sen anslutning i Norrköping, men jag hade också fått styrfel på en modul och det passade ju bra att resetta den i Norrköping. I Linköping vidtog fyra timmars kvartstid innan det bar av hemåt med 542.
Uppehåll för påstigande med "DN-tåget" i Linköping den 25 augusti 2019. Det var en rätt häftig känsla att stänga de typiskt tyska klaverdörrarna centralt med ett "ka-flapp".


Uppehåll för påstigande i Linköping med "DN-tåget" 46399 i Linköping den 21 februari 2020.


I SJ:s personallokaler i Linköping finns denna lilla trevliga utställning som på ett enkelt sätt skildrar järnvägens historia i Linköping. Det är viktigt att man inte glömmer bort historien i dagens verksamhet.


Regionaltåg 251 från Stockholm till Linköping över Nyköping har just ställts av på spår 27 i Linköping av mig och "ombordaren" natt mot den 19 december 2006. Därefter väntade knappt två timmars vila på det nedgångna hotellet Stångå innan jag skulle köra nattåget 2 tillbaka till Stockholm. Något år senare flyttades överliggningen till smått traditionella Frimurarhotellet ("Frimis").


Uppställningsbangården i Linköping den 29 april 2013.


X12 3194 på uppställningsbangården i Linköping den 29 april 2013.


Same same, but different! X12 3193 på uppställningsbangården i Linköping den 16 oktober 2013, efter att jag växlat undan fordonet efter ankomst Linköping med "uv" 2111.


Infarten till Linköping västerifrån den 1 mars 2012.


Vad kan man hitta på när man har tre timmars uppehåll med kvartstid i Linköping en söndag? Jag gjorde en utflykt till Malmslätt och besökte Flygvapenmuseum. Bland det mest intressanta fann jag utställningen om DC-3:an som sköts ned över Östersjön 1952 av sovjetiskt jaktflyg. DC-3:an bärgades 2004 och finns nu utställd på museet.


Malmslätt var tidigare en station och den 16 februari 2010 passerade jag den på väg från Jönköping. Stationshuset från 1902 i jugendstil ritades av SJ:s chefsarkitelt Folke Zetterwall. Sedan 1968 stannar inga persontåg här längre.


"Stopp" in i Vikingstad den 11 januari 2007. Jag var på väg upp med X 2000 526 och kom ikapp en av Banverkets elmotorvagnar, som först här kunde växlas undan.


X2-möte på slätten mellan Vikingstad och Mantorp den 18 mars 2013.


"Utfartsblocket" i Mantorp mot Linköping den 1 mars 2012.


Möte med SJ 2000-tåg 513 mot Jönköping vid Mantorp den 23 april 2014.


Sya f.d. station den 29 april 2009.


Det är sällan man får se foton av tåg man själv kör, men det händer. Här ses mitt tåg vid Södra Berga mellan Mjölby och Mantorp den 22 juni 2020. Foto: © Tobias Jäderup.


VIDA kör en del egna timmer- och trävarutransporter. Ett eget lok har man, TMZ 1406, som jag mötte den 29 april 2009 strax utanför Mjölby.


Möte med en av Östgötatrafikens X61:or vid infarten till Mjölby den 23 april 2014.


Mjölby norra utfart. T.v. svänger banan mot Motala av och t.h. fortsätter Södra stambanan mot Linköping.


Väntan i Mjölby på korsande pendeltåg den 22 juni 2020.


Framme i Mjölby med gt 32239 på eftermiddagen den 12 december 2022. Här blev jag avbytt av en av kollegorna som skulle sköta växlingen i isamband med lastningen i Boxholm.


Som nämnts ovan är det sällan man får se foton av tåg man själv kör. Men den den 28 augusti 2006 förevigades när jag passerade Mjölby med X 2000-tåg 513, under kompletteringsutbildningen i samband med anställningen vid SJ AB. Foto: © Calle Wickberg.


Spetsvändning med X2-provkörning i Mjölby den 27 april 2010. Här gick jag, som många andra, min lokförarutbildning. T.v. en Östgötapendel mot Norrköping. Några år senare började den även att köra till Motala. Vi kom österifrån på Södra stambanan och skulle nu fortsätta norrut mot Hallsberg.


Nya X55 3352 skiner i vårsolen i Mjölby den 1 mars 2012. Vi var ute på en övertagandetestkörning i direkt anslutning till X55-utbildningen.


Lokförarskolans bangård i Mjölby den 13 mars 2001.


Möte med TX Logistiks södergående "Coop-tåg" strax söder om Mjölby den 19 april 2016. TXL förlorade sitt trafikeringstillstånd hösten 2015, men fortsatte ta ansvar för kontrakten med kunderna. Tågen i Sverige kördes först i samarbete med Rush Rail, sedermera med CFL cargo, innan företaget återfick tillståndet i början av 2018.


En kort stunds väntan vid infarten till Mjölby den 23 april 2020. T.h. Svartån.


Det verkar vara tradition att få "hänga" en stund vid infarten till Mjölby, så även en knapp månad senare, den 21 maj 2020!


I Svartåns dalgång mellan Mjölby och Lindekullen med SJ 2000 533 den 18 mars 2013.


Rosa höbalar mellan Lindekullen och Mjölby den 24 juni 2019.


Rallarrosor mellan Mjölby och Lindekullen den 16 juli 2020.


Fläckvis dimma mellan Lindekullen och Mjölby den 8 september 2019. Det märktes att hösten var i antågande.


I Lindekullen växlades mitt tåg 533 över till högerspår den 18 mars 2013. Här ses anledningen till det; Trafikverket höll på att byta ut kontaktledningen på Södra stambanan och då hade man kommit en bit norr om Boxholm.


Möte med SJ 2000 505 i Strålsnäs den 23 april 2014.


Strålsnäs f.d. station mellan Boxholm och Lindekullen.


På väg mot mot Eskilstuna den 22 juni 2020 blev jag förbigången av SJ:s X 2000-tåg 20526 i Boxholm. Denna bild tog jag strax efter att tåget passerat.


På förmiddagen den 29 april 2009 ville inte hjälpkraften längre på X 2000-tåg 524. I Boxholm var det färdigåkt och resenärerna fick byta tåg. Senare under dagen körde jag dit med ett ensamt Rc-lok för att bogsera det trasiga tågsättet till Hagalund. På bilden är det kopplat och klart, bromsprov är gjort och jag ska strax köra iväg. Loket har skruvkoppel och sidobuffertar och X2:an har automatkoppel typ Scharfenberg. För att kunna koppla ihop de två används ett s.k. övergångskoppel.


Boxholm söderifrån den 19 april 2016.


Strax söder om Boxholm har man byggt en ny depåanläggning för Östgötapendeln. Så här långt hade man hunnit den 19 juni 2013.


På väg genom Sommen med SJ 2000 544 på eftermiddagen den 19 juni 2013. Hela driftplatsen ligger mer eller mindre i en enda lång kurva, längs med orten och invid sjön med samma namn.


Möte med Green Cargos godståg 42037 mellan Boxholm och Sommen den 21 juni 2016. Tåget kördes av kollegan och vännen AF, som påpassligt uppmärksammade detta!


På väg genom Tranås den 18 mars 2013.


Möte i Tranås med ett av Tågabs timmertåg den 24 juni 2019.


På väg hem från Malmö med "Snälltåget" den 21 juni 2016, mötte vi kollegan på södergående 3941, mellan Gripenberg och Tranås.


Den 4 april 2009 passerade jag Gripenbergs slott (t.v. i bild uppe på höjden) med ett extratåg till Kristianstad. Det är Sveriges största träslott, uppfört i barockstil under 1660-talet. Byggherre var fältherren och greven Carl Gustav Wrangel.


Den 11 januari 2007 passerade jag Gripenbergs slott från andra hållet när jag körde X 2000 526 från Malmö till Stockholm.


Möte med södergående Snälltåget 13941 vid Gripenbergs slott den 16 juli 2020.


Möte med södergående "Snälltåget", draget av 242.516 Ferdinand mellan Ralingsås och Frinnaryd den 10 juli 2016.


Blommande gula rapsfält och skir vårgrönska mellan Ralingsås och Frinnaryd den 21 maj 2020.


Vacker utsikt vid Ralingsås den 18 mars 2013.


Åt andra hållet är det också vacker utsikt vid Ralingsås.


Gamlarpsterminalen från hytten den 8 september 2020, i samband med att vårt lok växlades fram till elektrifierat spår. Södra stambanans spår ses t.h.


Tåg 42705 till Krefeld, draget av 242.004 R2D2 redo för avgång från Gamlarp senare samma dag.


Jag körde den korta biten från Gamlarp till Nässjö, där jag klev av för att ta mig till Göteborg för att delta på ett instruktörsmöte. Det var hittills det längsta tåg jag har kört (719 m). Samskip-tågen är dock i allmänhet inte så tunga; detta vägde 1682 ton.


Gamlarp på morgonen den 17 november 2022.


Efter rundgång kunde vi backa in mot terminalen, för att koppla till resten av tåget.


Lokstallsområdet i Nässjö på kvällen den 23 april 2014.


Rast i Nässjö den 19 april 2016. Jämte vårt tåg stannade en konkurrerande kollega från Green Cargo.


Efter en god natts sömn på klassiska hotell Högland var det dags att fortsätta upp med ER1-leveransen till Tillberga den 8 april 2020. Efter klargöring och bromsprov var jag redo för avfärd, och hann ta en bild av mitt tåg och ett av GC:s tåg, draget av Rd2 1119. I skrivande stund har godstrafiken på järnväg klarat Coronakrisen tämligen väl; godstrafiken på järnväg har en mycket viktig funktion att fylla.


Nässjö norrut på kvällen den 16 oktober 2023. Ett Real Rail-tåg passerar.


Kort därefter passerade TX Logistik med "Coop-tåget".


Vintern 2009-2010 sattes den svenska järnvägen på hårt prov. SJ beslöt att reducera trafiken och X 2000-tågen ersattes delvis av andra tågtyper. Så skedde bl.a. för X 2000-förbindelsen mellan Stockholm och Jönköping. Här ses X40 Z5 3716 i Nässjö den 16 februari 2010, närmare 45 minuter försenat (jfr. nedan).


SJ 2000 544 ankommer Nässjö på kvällen den 18 mars 2013. Jag bytte strax därpå av kollegan som kört tåget från Malmö och körde sedan vidare "hem" till Stockholm.


Framme i Nässjö den 19 juni 2013 med SJ 2000 533 (samma tur som den 18 mars ovan!). Jag hade just blivit avbytt av förarkollegan som körde vidare mot Malmö. Sedan hade jag närmare tre timmars uppehåll innan jag körde 544 hem igen.


Förbigång i Nässjö den 12 maj 2016. Vårt "Snälltåg" 3943 blev förbigånget av SJ:s X2000 505.


Den 10 juli 2016 körde jag Snälltåget igen, denna gång med 242.504 Mr Potato Head som dragare. Jag passade på att föreviga uppehållet med tåg 13924 i Nässjö.


Uppehåll i Nässjö för personalbyte på DN-tåget den 25 augusti 2019.


Söndagen den 8 september 2019 körde jag upp det andra "DN-tåget" från Nässjö till Stockholm C. Tåget hade stått ett par timmar i Nässjö för att dryga ut tiden. Denna gång stod 241.002 Skywalker för dragkraften. Det var trevligt att köra 241 igen, något jag då inte gjorde alltför ofta.


Det var en fantastiskt fin sommarkväll den 16 juli 2020 när jag hade rast i Nässjö hade jag rast.


På morgonen den 28 augsuti 2020 jag av kollegan på södergående SFL-tåg 40973. Det är hittills det längsta tåg jag har kört (691 m), men inte det tyngsta ("bara" 2226 ton).


På väg söderifrån upp mot Södra stambanans högsta punkt, 315 m.ö.h., mellan Grimstorp och Nässjö.


På väg till Trelleborg den 6 november 2002 med X420 062, fick vi vänta en stund i Grimstorp på grund av enkelspårsdrift.


Strax söder om Grimstorp mötte jag den 28 augusti 2020 kollegorna på norrgående SFL-tåg 40972, draget av 441.002 Croft.


Mellan Ulfstorp och Grimstorp korsar banan Storesjön på en bank.


På väg upp till Nässjö ca 4 timmar försenad med en Mälartåg-leverans natt mot den 21 maj 2020, stannade jag till vid samma plats och tog denna bild. Sådana stunder är värda allt besvär!


Det var inte lika fint vid Storesjön på kvällen den 21 juni 2020 som när jag körde sist, men det är en fin utsikt ändå!


Vacker solnedgång över Storesjön sedd genom sidofönstret den 16 juli 2020.


Banken över Storesjön bjöd på en vacker vy på morgonen den 28 augusti 2020.


Möte med TX Logistiks Coop-tåg mellan Aleholm ("krysstationen" strax intill Sävsjö) och Ulfstorp den 23 april 2014.


Banvaktsstuga och snyggt välvd vägbro en bit norr om Sävsjö den 19 april 2016.


Körsbärsblom i Sävsjö den 23 april 2014.


Mellan Sävsjö och Stockaryd samma dag.


Stockaryd på kvällen samma dag. T.v. viker spåret in till Stockarydsterminalen. Här finns ett triangelspår, vilket kan vara bra att ha om man måste vända ett tågsätt, t.ex. p.g.a. ATC-fel.


Mellan Stockaryd och Rörvik på kvällen den 9 juli 2016.


Den 19 april 2016 var det rätt så lynnigt väder, med omväxlande solsken och kraftiga regnskurar. Här närmar vi oss Grevaryd med gt 40972.


I Moheda dansade älvorna runt mötande norrgående Real Rail-tåg på kvällen den 16 juli 2020.


Alvesta är Smålands andra stora järnvägsknut, efter Nässjö. Här korsas Södra stambanan av Kust-till-kust-banan (Göteborg-Kalmar). Som det anstår en ort med stark järnvägsanknyning står ett ånglok uppställt vid stationen. Bilden är tagen den 4 april 2009.


Drygt fem år senare, den 23 april 2014, såg det ut så här i Alvesta. Stationen är numera fjärrbevakad från Malmö-fjärren och en ny gångbro har tillkommit.


Uppehåll i Alvesta den 11 januari 2007. Jag körde X 2000 526 "hem" till Stockholm och passade på att ta en bild under uppehållet. T.h. anslutande Krösatåg.


Alvesta i riktning norrut på eftermiddagen den 4 december 2006.


På väg in i Alvesta den 14 juni 2016. T.v. det "Krösatåg" som vi fick "harva" bakom hela vägen från Älmhult, vilket gjorde att vi tappade tid...


242.504 Mr Potato Head med Snälltåget 13923 i Alvesta på kvällen den 9 juli 2016. Jag passade påatt ta en bild av "mitt" tåg under uppehållet.


Alvesta i riktning söderut den 23 april 2014. Rakt fram går Södra stambanan, t.h. svänger Kust-till-kust-banan av mot Värnamo (och vidare mot Göteborg).


Möte med SJ 2000 536 (med manövervagn UB2XK 2533 främst) mellan Alvesta och Blädinge samma dag.


Den 21 juni 2016 blev kontaktledningen och strömavtagaren på SJ X 2000 522 inte överens om tingens ordning, och kontaktledningen revs ned. Tåget fick evakueras och så småningom kom reparatörer på plats och enkelspårdrift förbi kunde anordnas. Vi blev ca 30 minuter sena med vårt "Snälltåg" 3943 denna dag. Här passerar vi olycksplatsen, där underhållsentreprenören som bäst håller på att reda ut "trasslet". Det skadade tågsättet kan månne anas i bakgrunden, ungefär där spåren försvinner i fjärran.


Infarten till Vislanda söderifrån. Notera den högerplacerade infartssignalen Vs 52 uppe i bryggan t.h. som nu har fått en pilskylt, men som tidigare saknade denna och då var det lätt att tro att den gällde spåret längst till höger Rätt placerade signaler reducerar risken för feltolkningar och potentiella obehöriga stoppsignalpassager.


Eneryda på sydgång den 28 augusti 2020. Notera de lågt placerade V-signalerna!


Sedan december 2013 kan man åter ta tåget från Diö. Upplägget är en del av "Pågatåg Nordost" men trafikeras inom ramen för "Krösatåg Sydost". Regionaltågen körs mellan Hässleholm och Växjö, via Alvesta. Hållplatsen heter formellt Diö södra (Dis), medan "krysstationen" strax norr därom numera formellt heter Diö norra (Diö). Diös stationshus har också funnits som (klassisk) H0-modell.


Strax söder om Diö mötte jag den 28 augusti 2020 ett norrgående Samskip-tåg, draget av 241.004 R2D2.


Natten mellan den 1 och 2 augusti 2010 hade jag jour. Det var återigen dags att hämta en trasig X2:a (jfr. ovan). Denna gång gick färden till Älmhult, närmare 50 mil från Stockholm. X 2000 538 hade fått fel på tågvärmesäkringen på söndagseftermiddagen och kom inte längre (utan tågvärme fungerar inte strömförsörjningen på tågsättet). Färden ned med hjälploket började i Hagalund strax efter midnatt och tog knappt fem timmar. Här ses ekipaget ihopkopplat och redo för avfärd norrut, fotograferat med en enkel mobilkamera. I Mjölby kom en kollega och bytte av mig, något som jag var mycket tacksam för, eftersom jag vid det laget var ganska trött!


På väg genom Älmhult den 23 april 2014. T.v. anas ett tyskt DB 185-lok.


IKEA:s stora lager i Älmhult ligger precis intill Södra stambanan. Strax söder om Älmhult korsar vi landskapsgränsen till Skåne.


Gränsskylten mellan Skåne och Småland står väster om banvallen, strax söder om Älmhult.


Snapphanebygd. Mellan Älmhult och Killeberg.


Killebergs då nyöppnade hållplats den 23 april 2014.


Mellan Osby och Tunneby står kilometerstolpen 500, räknat från Stockholm C.


I Osby fick jag den 24 juni 2019 stå åt sidan en stund för att släppa fram ett antal snabbare tåg, bl.a. detta Øresundståg.


I Osby ligger Lekoseum (tidigare en del av BRIO) direkt intill stationen (t.v. i bild).


Hästveda station på norrgång på eftermiddagen den 23 april 2014. T.v. står en X11, ännu i pågatågsmålning, men lätt förklädd till Krösatåg. Stationshuset t.h. i gult tegel stammar från 1860-talets senare del.


Möte i Hästveda den 24 juni 2019 med kollegan på södergående SFL-tåg, draget av 143.060 Jernsida i mult med ytterligare en 143:a.


Det är något visst med att möta våren i Skåne! Här passerar jag kilometer 524 mellan Hästveda och Mosselund (mer känt som Ballingslöv) den 4 april 2009.


Ballingslöv har som många andra orter längs med "Södra stam" återfått persontrafiken. T.h. i bakgrunden ses inredningsföretaget med samma namn som orten.


Mellan Mosselund och Hässleholm en stund senare.


Efter en vecka på hemmakontoret och påskfirande, gav jag mig den 6 april 2021 åter ut verksamheten. Även denna gång stod Vectron-utbildning på agendan, men i Malmö i stället för Göteborg. På vägen ner fick jag hämta loket vi skulle ha i Hässleholm. Det var faktiskt första gången jag stötte på 243.116 Buchli!


Möte med ett södergående godståg, draget av DB Schenker Rail Scandinavias 185 331, i Hässleholm den 21 juni 2016.


Möte med ett södergående Samskip-tåg, draget av 241.012 Chewbacca, i Hässleholm den 22 februari 2020.


Hässleholm norrut den 21 juni 2016. Rakt fram fortsätter Södra stambanan norrut, t.h. viker ett Øresundståg av på banan mot Kristanstad och t.v. bakom viadukten viker Markarydsbanan av.


På kvällen den 21 juni 2020 fick jag stanna till i Hässleholm och vänta på att Snälltåget skulle korsa min tågväg. Denna dag framfördes tåget av BK, en nestor i branschen som jag har lärt mycket av.


Utfarten söderut från Hässleholm den 23 april 2014...


...och infarten söderifrån senare samma dag.


På väg in i Hässleholm den 14 juni 2016. T.v. ansluter Skånebanan från Helsingborg.


Vi tar och svänger av från Södra stambanan i Hässleholm och vänder blicken österut. Den 4 april körde jag ett SJ-Eventtåg till Kristianstad. Här möter vi ett av DSBFirsts Øresundståg i Attarp.
Två bilder från en underbar vårdag på Kristianstad C. På den övre bilden lämnar ett av Skånetrafikens pågatåg, utgörandes av en inhyrd Reginamotorvagn, stationen för sin färd mot Helsingborg. På den undre bilden ses chartertåget, bestående av X2-tågsättet 14 (drivenhet X2 2014 med tillhörande vagnar) inför avgång. Invid stationen står den ståtliga Heliga Trefaldighetskyrkan i renässansstil. Den danske kungen Christan IV lät uppföra den under åren 1619 till 1628. Staden grundades 1614 men fick stadsprivilegier först år 1622.


Åter på Södra stambanan. Infarten till Hässleholm söderifrån den 18 oktober 2021.


Möte med ett av Green Cargos posttåg, draget av Rc4P 1322 (f.ö. den sist tillverkade Rc4:an) strax söder om Hässleholm den 23 april 2014.


Solnedgång över Finjasjön, söder om Hässleholm den 12 maj 2016.


Möte med ett Øresundståg strax norr om Sösdala återöppnade station.


Sösdala har ett stiligt stationshus i tegel. Notera även uthuset t.h., förmodligen afträde från början.


Mellan Sösdala och Tjörnarp mötte vi ett av Hector Rails godståg, draget av 241.002 Skywalker.


I Vätteryd mötte jag norrgående SFL-tåg, som jag försökte fånga mellan allt insektskladd på frontrutan. Det är inte utan att man tänker på Depeche Modes fina låt Fly On The Windscreen (Final)!


På väg söderut genom Höör den 23 april 2014.


På väg norrut genom Höör knappt sex år senare, den 7 april 2020. Det stiliga stationshuset bygdes 1858.


Här går det utför! Mellan Höör och Stehag den 23 april 2014.


Sjöholmens f.d. stationshus mellan Stehag och Höör den 18 oktober 2021. Huset har förfallit i många år, men på senare tid har nya ägare tagit över och det finns planer på att huset ska renoveras till sin forna glans.


Ytterligare ett möte med Hector Rails godståg, mellan Stehag och Höör senare samma dag. Tåget drogs av 241.006 Calrissian.


Väntan på förbigång i Stehag den 7 april 2020.


Mellan Stehag och Eslöv.


Eslövs norra utfart den 13 maj 2016. T.v. svänger Marieholmsbanan mot Teckomatorp av, som blev totalupprustad under 2016.


På grund av stopp i trafiken vid Stehag som berodde på ett stillstående tåg fick jag stå i Eslöv den 23 april 2020. Efter en stund kom norrgående SFL-tåg också och ställdes upp på spåret intill.


På väg upp med fem nygamla "G6:or" den 11 mars 2021, fick vi tyvärr dragkraftsproblem på det ledande loket, ett fel som inte ens Vosslohs driftstöd i Tyskland begrep sig på. Vi beslöt att byta lok, vilket vi gjorde i Eslöv. Vi hade ju inte direkt ont om lok... Nördigt nog slumpade det sig att loken hamnade i nummerordning; 931.087 (t.h. i bild), 085, 083, 082 och 080 sist.


På väg genom Eslöv på väg norrut med SJ 2000 504 den 23 april 2014.


På väg från Göteborg till Malmö med tåg 42711 fick vi stå åt sidan en stund i Eslöv den 27 juni 2019.


Vid Dammstorp mellan Eslöv och Örtofta.


"Krysstationen" Dammstorp mellan Örtofta och Eslöv i Skåne passeras i god fart söderifrån den 26 maj 2007.


Skåne par excellence? Mellan Örtofta och Dammstorp den 13 maj 2016.


I Örtofta ligger det ena av Sveriges två kvarvarande sockerbruk, om än danskägt.


Möte med kollegorna på "Snälltåget", draget av 242.516 Ferdinand, strax söder om Örtofta, den 19 april 2016.


Mellan Örtofta och Tornhill med SJ 2000 529 den 23 april 2014.


Blommande vallmo på samma ställe lite drygt fem år senare, den 27 juni 2019.


Det var en varm vårdag och en fin vårkväll den 23 april 2020! Det är alltid något speciellt med blommande rapsfält tycker jag, som här mellan Tornhill och Örtofta.


Skåne i ett nötskal? Åt andra hållet ser det ut så här mellan Tornhill och Örtofta. Bilden tog jag senare samma dag på väg hem med tåg 504.


På väg till Tillberga med en ER1-leverans den 7 april 2020 fick avgå närmare en timme för tidigt från Malmö, vilket innebar att jag fick hålla igen lite bakom ett Pågatåg och stanna på flera ställen i Skåne i väntan på "kör" i signalen eller förbigångar, som här i Lund.


Lund C norrut på eftermiddagen den 23 april 2014.


(Påga-) tåg före i Lund tidigare samma dag.


På väg in i Lund på kvällen sex år senare, den 23 april 2020. Stationshuset stod klart 1858.


Möte med ett av Green Cargos södergående godståg i "Armaturkurvan" i Lund den 13 maj 2016. Byggnaden till vänster inrymde Nordiska Armaturfabrikerna (NAF) en gång i tiden, därav smeknamnet! NAF är sedan många år införlivat i den tyska bromssystemtillverkaren Knorr-Bremse.


Möte med ett Øresundståg vid utfarten från Lund den 23 april 2014.


På "blocket efter" kom detta pågatåg. Det är tätt mellan tågen på denna sträcka. I bakgrunden stadsdelen Jakriborg i Hjärup.


Utsikt söderifrån mot Lund vid Flackarp senare samma dag.


Möte med södergående SFL-tåg, draget av 441.002 Croft, Uppåkra den 8 april 2021.


Möte med södergående Öresundståg vid Uppåkra den 18 oktober 2021. Som synes hade arbetena med 4-spårsutbyggnaden hunnit en bra bit på väg, jämfört med ett halvår tidigare!


4-spårsbygget vid Hjärup den 27 juni 2019.


Möte med ett södergående godståg, draget av DB Schenker Rail Scandinavias 185 322, i Åkarp den 19 april 2016.


4-spårsbygget vid Åkarp den 7 april 2020.


Vid Arlöv har man byggt en planskild korsning för bytet från (svensk) vänstertrafik till (dansk) högertrafik.


Arlöv från andra hållet knappt två år senare, den 19 april 2016. Här fick vi stå en stund innan vi släpptes ut på "Södra stam". T.h. ses Arlövs sockerbruk, ett av två som fortfarande är i drift i Sverige.


Infarten till Malmö godsbangård norrifrån den 27 juni 2019.


Den 10-11 oktober 2018 körde jag ånyo en transport av Mälartåg-enheter; ett lite annorlunda och trevligt uppdrag. Jag bytte av kollegan i Malmö och körde först upp till Hallsberg, där jag övernattade, innan jag fortsatte till Tillberga dagen efter. Här har tåget, draget av 241.010 Yoda, just ankommit Malmö godsbangård. Det var första gången på över ett år som jag körde 241, men jag kom rätt snart in i gängorna.


Framme i Malmö med Samskip-tåget 42711 från Göteborg den 27 juni 2019. Loket för dagen var 241.006 Calrissian.


Den 3 februari 2016 fick jag följa med i hytten på tåg 42711 från Malmö godsbangård till Nyborg på Fyn i Danmark. Tåget drogs denna dag av 241.008 Galore.


Framme på Malmö godsbangård med koppelvagnarna från en ER1-leverans, ca två timmar försenad natten mot den 17 juli 2020. Jag hade fått stå i Tjörnarp i drygt en timme p.g.a. polisinsats, och sedan fick jag köra i siktfart till Höör, innan jag kunde öka farten igen. Jag blev avbytt av en av våra danska förare som körde vidare till Danmark. Efter en promenad till hotellet fick jag en god natts sömn. Dagen efter fortsatte jag min välbehövligsa semester!


Framme i Malmö med min "lokgång" från Hässleholm den 6 april 2021. T.v. ses "Collicare-tåget" på väg mot Norge. Det kommer från Italien med konsumtionsvaror (pasta, bl.a.!) och våra tyska kollegor tar över tåget i Basel med ett 241-lok och kör det till Padborg, där vi tar över. I Malmö sker ytterligare ett förarbyte. Loket drar alltså tåget hela vägen från Basel upp till Rolvsøy utanför Halden i Norge, genom fyra länder.


Medan vi väntade på körtillstånd växlades ett annat 241-lok undan; 241.011 C-3PO. I bakgrunden ses tornet och rangervallen.


Utsikt över delar av Malmö från viadukten vid Östervärn den 11 november 2019. Nere t.h. ses ett 441-lok kopplat till norrgående SFL-tåg.


Klargöring av 441.001 Cyborg på "Pistolen" intill tornet på Malmö godsbangård den 19 april 2016. På spåret intill stod 242.532 Lightyear.


Efter klargöring växlade vi loket via vallen till vagnarna på godsbangården. "Pistolen" ses nere t.v.


Tåg 40972 står redo för avgång från Malmö godsbangård en stund senare. Tyvärr var bromsen avstängd på två vagnar, varför vi bara fick köra i max 80 km/h.


Klockan är 03:33 den 24 juni 2019 och det var dags för egen loktjänst igen. Denna dag körde jag ånyo en ER1-transport. Loket för dagen var 243.118 Kruckenberg, som här står på "Pistolen" på Malmö godsbangård och speglar sig i soluppgången.


Den 7-8 april 2020 fick jag lämna hemmakontoret och komma ut i "verkligheten" igen, vilket var väldigt skönt under pågående Coronasituation. Återigen stod en ER1-leverans på programmet. Jag åkte pass ner till Malmö och bytte av den danska kollegan som kört från Padborg intill tornet på Malmö godsbangård.


Den 8 september 2020 följde jag upp en förare i säkerhetstjänst, i tåg 42706 från Malmö till Gamlarp utanför Nässjö. Här byter vi av den danska kollegan. Tåget drogs denna gång av 242.004 R2D2.


På Malmö C och genom Citytunneln används numera s.k. tvåskenssignalering. Det är en förberedelse för det nya europeiska signalsystemet ERTMS/ETCS nivå 1, där optiska signaler och punktformig signalöverföring kommer att finnas kvar (på samma sätt som med ATC), men informationen på förarens panel blir densamma som på system E2, som t.ex. på Botniabanan (där optiska signaler saknas helt). Skälet till denna lösning är att radiosystemet inte klarar av så många telegramöverföringar som skulle krävas på tättrafikerade stationer som Malmö C eller Stockholm C.


På väg norrut från Malmö C den 23 april 2014. Spåret t.h. och det på viadukten leder till Kontinentalbanan (och vidare mot Trelleborg/Ystad resp. Öresundsbanan).


På väg ner i Citytunneln på Malmö C den 23 april 2014.


Framme på Malmö C nedre. Kollegan som ska köra tåget vidare till Köpenhamn står redo att byta av.


Malmö C den 4 december 2006. Tidigare körde SJ:s stockholmsförare X 2000 hit, men det upphörde i princip sommaren 2007.


Utsikt från plattformarna mot personbangården på Malmö C samma dag. Notera museifordonen t.h. i bakgrunden som växlades samman efter firandet av järnvägens 150-årsjubileum några dagar tidigare.


Bangårdsvandring med kollega BM på Malmö C personbangård den 4 december 2006.


Jag har just klargjort X2-tågsätt 5 (X2 2005 med tillhörande vagnar) i Malmö på morgonen den 26 maj 2007. Strax därpå växlade jag ned X2:an till plattform inför att den sedan utgjorde X 2000-tåg 526 mot Stockholm. T.v. skymtar en Nordwaggon-vagn. Själv stod jag "över ett kast" och körde hem 528 i stället.


Malmö C på kvällen den 10 januari 2007. Jag hade just ankommit med X 2000-tåg 545, något försenad. Drivenheten denna kväll var X2K 2037, f.ö. den första "driven" jag körde själv efter uppkörningen i början av december 2006.


Viss Malmö-körning återkom för SJ:s förare i Stockholm i samband med tågplaneskiftet i december 2013 (T14). Den 23 april 2014 var det min tur. T.h. ses mitt tågsätt, SJ 2000 504, som endast stannade i Lund och Hässleholm på vägen upp till Stockholm.


"Snälltåget" 3940 klart för avgång på Malmö C den 13 maj 2016. Väl framme i Stockholm var 242-utbildningen klar, och därmed kunde jag lägga min femte loktyp vid Hector Rail till samlingen. Sedan blev det min tur att utbilda på rutinerna i Snälltåget-trafiken. Tyvärr för oss tog Snälltåget över tågdragningen i egen regi i oktober 2016.


Den 10 juli 2016 körde jag Snälltåget 13924 från Malmö till Stockholm. Dragkraft denna dag var 242.504 Mr Potato Head. P.g.a. banarbeten var tåget omlett över Kävlinge och Åstorp.


Den 25 augusti 2016 åkte vår då nye koncernchef med mig i hytten, när jag körde "Snälltåget" på ett par delsträckor mellan Stockholm och Malmö. Här ankommer vi Malmö C. Det var antagligen sista gången jag körde "Snälltåget" under överskådlig framtid. Foto: © Carl-Johan Jargenius.


Utsikt från plattformarna mot personbangården på Malmö C den 23 april 2014. Jag har just fått körtillstånd. Jämför med bilden ovan.


Inne på SJ:s åkstation i Malmö hänger denna tavla som minner om fornstora dagar vid Statsbanan.

Jönköpingsbanan


Vi gör en avstickare på Jönköpingsbanan. På väg ut från Nässjö mot Jönköping ses t.h. den nya tågdepån.


Nässjö utfartsblocksignal mot Äng på Jönköpingsbanan på kvällen den 16 oktober 2023.


Infarten till Äng från Nässjö på kvällen den 16 oktober 2023.


På morgonen den 17 november 2022 fick vi vänta på tågmöte i Äng.


På väg genom Äng på kvällen den 16 oktober 2023. Notera det f.d. ställverkstornet, sammanbyggt med stationshuset t.h.


Linjeplatsen Krökesbo ligger mellan Äng och Forserum.


På väg genom Äng från Jönköping på morgonen den 16 februari 2010.


X40 Z5 3716 i väntan på tågmöte i Forseum på morgonen den 16 februari 2010.


Forseum i riktning mot Tenhult den 16 oktober 2023.


Försignalen till Tenhult från Forserum.


En ljudsignaltavla mellan Tenhult och Huskvarna.


Strax före Huskvarna öppnar sig landskapet och man en fin vy ut över Huskvarna och Vättern i gjärran.


Infarten till Huskvarna från Tenhult.


På väg genom Huskvarna i riktning mot Jönköping den 16 oktober 2023. F.d. stationshuset ses t.h.


I Jönköpings östra utkant, ansluter banan från Vaggeryd.


Det var en fin kvällshimmel när vi körde igenom Jönköping den 16 oktober 2023.


Kort före Jönköping C, korsas plankorsningen Yttre hamnen och bron över kanalen mellan Vättren och Munksjön.


UB2X 2525 på Jönköping C på kvällen den 28 augusti 2006. Det var första gången jag körde ett X2-tågsätt, i samband med kompletteringsutbildningen när jag började på SJ. Min kurskollega BM hade kört ned till Linköping, och sedan körde jag resten av sträckan, inklusive hytt- och körriktningsbyte i Nässjö. Sträckan mellan Nässjö och Falköping kallas idag för Jönköpingsbanan, men är egentligen en del av den ursprungliga Södra stambanan.


Jönköping C på morgonen därpå, den 29 augusti 2006. Vårt X 2000-tågsätt, med drivenheten X2 2024 i spetsen, står redo för avfärd mot Stockholm över Nässjö. Närmare tio års hård tjänstgöring har satt sina spår på drivenheten… Kurskollegan BM och instruktionsföraren OV betraktar ombordstigningen i väntan på avgång.


X40 3316 på Jönköping C på kvällen den 15 februari 2010. X 2000-tåget var ersatt med en X40. Just denna enhet hade dessutom blockbromsen avstängd, varför största tillåtna hastighet var sänkt från 200 till 160 km/h, p.g.a. sämre bromsverkan som i sin tur inte medgav den högre toppfarten. Att försöka hålla jämna steg med en X 2000-körplan med ett långsamtgående fordon var inte så lätt, och en halvtimmes försening blev resultatet. Det i sin tur resulterade i att nattvilan "sprack" och tåget norrut fick avgå sent morgonen därpå.


På morgonen den 17 november 2022 följde jag med Samskip-tåget 41013 från Falköping till Nässjö. I Jönköping fick vi vänta på tågmöte.


Möte med Krösatåget, denna kväll utgjort av inhyrda ABTR X11 3174, på Jönköping C den 16 oktober 2023.


Jönköping C mot Bankeryd den 7 oktober 2015. Jag passade på att åka linjekännedom mellan Falköping och Jönköping den här dagen, samtidigt som jag besökte järnvägsmässan Nordic Rail.


Infarten till Jönköping C från Bankeryd i motljus den 7 oktober 2015. Stationen och staden ligger vackert vid Vätterns strand.


Ut från Jönköping i backen upp mot Bankeryd har man en fin utsikt över Vättern.


Mellan Jönköping och Bankeryd.


Bankeryd mot Jönköping den 7 oktober 2015.


Utfartsblocksignalen Ho L2 i Habo i riktning mot Mullsjö. Den trekantiga tilläggstavlan med ett lodrätt streck innebär att signalen kontrollbekräftar (ett modernare ord för 'förreglar') en växel på linjen, i det här fallet linjeplatsen Brogården.


På väg in i Mullsjö från Falköping på förmiddagen den 7 oktober 2015.


Mellan Mullsjö och Sandhem finns denna stiliga bro över järnvägen.


I Sandhems driftplatsände mot Falköping ligger plankorsningen Stockholm.


"Två plankor" in i Vartofta den 7 oktober 2015. T.v. anas banvallen som ledde mot Åsarp på f.d. Västra Centralbanan (VCJ), dock nedlagd redan 1918. T.h. gick f.d. Tidaholms Järnväg till Tidaholm.


På väg mot Skövde med Collicare-tåget 46106 den 16 oktober 2023, fick vi stanna till i Vartofta för ett tågmöte.


På väg in i Falköping från Vartofta på kvällen den 7 oktober 2015.

Skånebanan, Söderåsbanan och Lommabanan


Utfarten mot Helsingborg i Hässleholm på kvällen den 9 juli 2016. Södra stambanan ses t.v. På grund av banarbeten mellan Hässleholm och Lund blev vi omledda den här vägen.


På grund av inkopplingen av nya dubbelspåret mellan Malmö och Lund, var mitt SFL-tåg den 28 augusti 2020 omlett över Skånebanan, Söderåsbanan och Lommabanan. I Västra Torup fick jag vänta utanför infarten på mitt tågmöte.


Möte med ett pågatåg i Tyringe den 9 juli 2016.


Försignalen till Perstorp österifrån.


Perstorp västerut den 28 augusti 2020.


Möte med ett pågatåg i ett regnigt Perstorp den 10 juli 2016.


Mellan Perstorp och Hyllstofta löper Skånebanan parallellt med riksväg 21.


Klippan på kvällen den 9 juli 2016. I lokstallet t.v. i bakgrunden huserar Föreningen Veteranjärnvägen.


Vacker solnedgång mellan Klippan och Kvidinge den 9 juli 2016.


På väg österut genom ett regnigt Kvidinge den 10 juli 2016.


Mellan Åstorp och Ängelholm på f.d. Landskrona - Engelholms Järnväg, idag en del av Godsstråket genom Skåne, den 15 november 2017.


Åstorp är en riktigt knutpunkt, med linjer åt fem håll. Här kommer jag in från Hässleholmshållet.


Samma plats åt andra hållet dagen därpå, den 10 juli 2016. T.v. viker banan av mot Ängelholm.


Infarten västerifrån i Åstorp...


...och utfarten mot Billesholm, åt andra hållet. T.h. viker banorna mot Helsingborg och Kattarp av.


Norra Vrams f.d. station den 9 juli 2016. Inte långt härifrån ligger det stiliga renässansslottet Vrams Gunnarstorp. När denna sträcka fick fjärrblockering i oktober 2015 valde Trafikverket att sträcka ut Billesholms driftplats hela vägen till Åstorp resp. Teckomatorp, totalt 33 km. Signaltekniskt var det kanske fiffigt, men samtidigt kan inte alla trafikverksamheter förekomma (endast tåg och växling), vilket har ställt till det lite, inte minst för spårentreprenörerna, eftersom man inte kan ta sig fram som spärrfärd. Växling har sth 30 km/h, så det kan ta en stund att ta sig från Åstorp till Teckomatorp (eller vice versa) om man inte kan ta sig fram som tåg.


I Billesholm hade man redan 2016 förberett för framtida pågatågstrafik; plattformarna stod redan på plats. Stationshuset är som synes byggt i samma stil som Norra Vram, ett minne från privatbanetiden på Landskrona - Engelholms järnväg, förstatligad redan 1896.


Tågmöte i Billesholm den 28 augusti 2020.


Banan mellan Kågeröd och Svalöv.


Svalövs f.d. station den 9 juli 2016. Det rikt ornamenterade stationshuset i tegel anas bakom träden t.v. om V-signalen. Det är byggt i samma stil som stationshusen i Teckomatorp, Kävlinge, Flädie och Lomma, längs f.d. Malmö - Billesholms Järnväg (MBJ).
Två bilder från Svalöv den 28 augusti 2020. Här pågick bygget av en ny driftplats med plattformar för pågatågen. På den övre bilden ses plattformsbygget, på den undre det f.d. stationshuset.


Försignalen till Teckomatorp från Billesholm.


Vid infarten till Teckomatorp fick jag vänta en liten stund med mitt SFL-tåg den 28 augusti 2020, och passade då på att föreviga mitt tåg än en gång.


Teckomatorp på kvällen den 9 juli 2016. Här korsar Godsstråket genom Skåne med Rååbanan mellan Eslöv och Helsingborg.


Södra utfarten i Teckomatorp den 28 augusti 2020. Jag svängde av åt höger på Godsstråket genom Skåne. Rakt fram går Rååbanans utfart mot Eslöv.


Norrvidinge f.d. station den 28 augusti 2020.


Korsande tågväg vid infarten till Kävlinge från Teckomatorp den 28 augusti 2020. Här samverkar inte riktigt infrastrukturen med trafiken. Strax bakom mig ligger en tjuvbroms-och hjulskadedetektor, på en punkt där tåg normalt bromsar, och värmestrålning uppstår, som kan leda till fellarm. Direkt bortom infartssignalen ligger en skyddsektion, alltså en spänningslös sektion i kontaktledningen. Stannar man nära infartssignalen och accelererar långsamt, finns risk för att man fastnar på "0-sektionen". Det är förvisso lutning in mot driftplatsen, så det går oftast bra att rulla förbi. Jag valde att stanna en bit ifrån, för att vara säker på att jag inte skulle fastna.


"Avfarten" mot Åstorp från Västkustbanan i Kävlinge den 10 juli 2016. Notera nedkopplingstavlan med släckt lykta, vilket innebär att skyddssektionen i kontaktledningen är spänningslös. Lyser lyktan är sektionen spänningssatt.


Kävlinge söderut den 28 augusti 2020. Rakt fram fortsätter Västkustbanan mot Lund, medan jag fortsätter t.h. på Lommabanan mot Arlöv.


Möte på den nyanlagda driftplatsen Stävie på Lommabanan den 28 augusti 2020.


På väg genom Flädie en stund senare samma dag.


Orten och stat... ehrm... driftplatsen som gett Lommabanan dess namn. Här pågick arbetena som bäst med att göra iordning för pågatågstrafik. Lomma är en driftplats, trots avsaknad av mötesspår.


Infarten till driftplats Malmö och driftplatsdelen Arlöv från Lommabanan den 28 augusti 2020.


I Arlöv ansluter Lommabanan till Södra stambanan. Just denna dag kopplades nya spår in mellan Arlöv och Flackarp (söder om Lund), en del i det då pågående 4-spårsbygget.

Öresundsbanan och Kontinentalbanan


På väg mot Öresundsbron den 3 februari 2016, mellan Forsieby och Svågertorp, mötte vi ett pågatåg på väg mot antingen Ystad eller Trelleborg.


När jag jobbade på DB Regio arbetade jag också i anbudsprojektet för Öresundstågstrafiken. Under en rekognoseringstur i början av mars 2006 blev jag välvilligt bemött av lokförarkollegorna från DSB och SJ och jag fick åka linjekännedom hela vägen från Malmö till Köpenhamn resp. Helsingør till Malmö. Från Kastrup fick jag dessutom köra! Det var intressant att få se och uppleva hur systemskiftet mellan danskt och svenskt signal- och ATC-system fungerar. Öresundstågen upplevde jag som väldigt lättkörda (sedermera fick jag Regina-utbildning vid SJ och tekniskt är de snarlika). Här möter vi ett annat Öresundståg i Svågertorp. Resan genom Danmark beskriver jag på sidan om DB Regio.


Framme på Malmö Syd Svågertorp med DN-tåget den 20 februari 2020. Det var lite ovant att bromsa med aktiv ep-styrning; tillsättningen är omedelbar och tåget bromsade bra, vilket delvis är en förklaring till att jag stannade lite tidigare än vad jag hade tänkt. Resenärerna var dock förvarnade om att inte alla vagnarna skulle få plats vid plattform. Här blev vi avbytta av våra danska kollegor, som sedan tog tåget vidare genom Danmark. Det var första gången i modern tid som ett privat järnvägsföretag körde persontåg i Danmark, och det är verkligen väldigt roligt att få ha varit med och bidragit till att det blev verklighet!


Vid Lernacken, vid Öresundsbrons landfäste i Sverige, sker bytet mellan "svensk" (15 kV 16 2/3 Hz) och "dansk" (25 kV, 50 Hz) linjespänning. Strax före urkopplingstavlan ("gubben" på stolparna) ska huvudbrytaren öppnas. Beroende på fordonstyp sker systemskiftet automatiskt. På 241-loken måste föraren göra ett aktivt val i lokets datorsystem.


Möte med ett Øresundståg på Öresundsbron den 3 februari 2016.


Den svensk-danska nationsgränsen är tydligt utmärkt på bron.


Möte med ett av våra våra norrgående tåg, draget av 241.001 Kenobi, på Peberholm den 11 november 2019.


På den konstgjorda ön Peberholm tar Öresundsbron slut och både järnväg och motorväg dyker ned i Drogdentunneln bort till Kastrup på Amager. Här sker också systembytet mellan svenskt och danskt signal- och ATC-system. Gränsen går vid driftplatsgränsen mot Kastrup. Tavlorna som anger detta kan anas på de två kontaktledningsstolparna två stolplängder bortom utfartblocksignalerna. Motorvägen ses till höger och byggnaderna vid Kastrup anans i bakgrunden. Resan vidare genom Danmark beskriver jag på sidan om Hector Rail.


Möte med ett av TX Logistiks kombitåg i Skytts Vemmerlöv den 11 mars 2021.


Trelleborgs utfartsände mot Malmö den 11 mars 2021.


Nattlig hämtning i Trelleborg tidigt på morgonen den 7 november 2002. T.v. står X420 062 och t.h. 420 119, nyligen ankommen med färjan från Tyskland. De två enheterna skulle strax därefter kopplas ihop och sedan köras upp till Motala verkstad. Jag följde med framförallt som "tolk", men körde också från Nässjö ner till Trelleborg och från Stockaryd upp till Motala.


Hämtning av Euro-Express vagnar inför körningarna av det s.k. DN-tåget den 23 augusti 2019. Tåget drogs denna afton av 143.064 Bifrost.


Framme i Trelleborg med DN-tåget två dagar senare, den 25 augusti 2019, en minut före utsatt ankomsttid! Tåget drogs av 243.120 Rudolf Wall.


Välkommen ombord! Längre söderut på svensk järnväg kommer man inte. Den 10 mars 2021 åkte kollegan AE och jag ner till Trelleborg, för att hämta fem G6-lok, som hos Hector Rail nu kallas 931. Vi körde med ett sådant lok i Fortum-trafiken första halvåret 2016, och nu var det alltså dags igen! Vi följde med Vätes tvåvägsfordon ombord på tågfärjan FS Mecklenburg-Vorpommern för en första titt.


Framme vid G6-loken på tågdäck.


Vätes tvåvägsfordon växlar av loken och ett antal Samskip-vagnar från tågfärjan FS Mecklenburg-Vorpommern. Jag har alltid tyckt att tågfärjeväxling varit fascinerande! Vehikeln har en hel del likheter med vår "Walle", men denna är dieseldriven.


Dagen därpå klargjorde vi alla loken inför den långa färden norrut. Vädret var "perfekt" för dylika övningar; det blåste hård vind kombinerat med riklig nederbörd i form av snöblandat regn... Här ses vår "loktåg" redo för avgång från Trelleborg. Flera av dessa lok har gått i Sverige tidigare hos andra operatörer. Just det lok vi hyrde 2016 var dock inte med denna gång.

Hem Lokförarvardag


Senast uppdaterad: 2023-11-11
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023