X420

SL Pendeltåg Hem Auf Deutsch In EnglishX420 060 + 044 rullar in i Barkarby den 11 maj 2004.

En udda fordonstyp i pendeltågstrafiken

I början av år 2001 hittade SL ett utländskt fordon som man antog att man med ganska små åtgärder skulle kunna sätta in i Stockholms pendeltågstrafik, som en tillfällig lösning i väntan på det nya pendeltåget X60. Det rörde sig om det tyska pendeltåget ET 420 som sedan början av 1970-talet har gått i trafik på S-Bahn i München (fram till 2004), Rhein-Main (med Frankfurt/Main som hemstation), Stuttgart och tidvis även i Rhein-Ruhr (med tidigare Düsseldorf och idag Essen som hemstation). Projektet tog längre tid än vad inblandade parter räknaded med från början; bidragande var bl.a. förhandlingarna med Deutsche Bahn (DB) och kraven på en anpassning av arbetsmiljön från de svenska lokförarfacken Seko och ST Spårtrafik vid Citypendeln, liksom Arbetsmiljöverket.

Enheterna levererades i ordningen: 060 (prototyp), 062, 047, 058, 119, 027, 065, 110, 026, 020, 117, 021, 067, 054, 044 och 060 (serieutförande).

Fordonen ägdes av DB:s dotterbolag DB Regio Sverige AB (DBS), som också bedrev trafiken åt SL. DBS anlitade dåvarande pendeltågsoperatören Citypendeln som underentreprenör för trafik och underhåll. Kontraktet undertecknades i juli 2002 och löpte fram till årsskiftet 2005/2006. SL hade en ensidig option på förlängning av avtalet med ett år i taget, vilket man dock inte valde att utnyttja, eftersom man i december 2004 antog att det skulle finnas tillräckligt med fungerande X60-enheter i slutet av 2005. Vidare anlitade Citypendeln i sin tur under ett års tid Swedtrac i Hagalund som underleverantör för underhåll av halva flottan.

Citypendeln utarbetade under föråret 2005 en utfasningsplan som innebar att trafiken med X420 successivt minskades under 2005. Gränsen sattes till 240 000 presterade kilometer, vilket också var gränsen för översyn 4 (Ö4), som alltså inte genomfördes på fordonen.

Efter närmare tre års tjänstgöring passerade X420-enheterna den "yttersta växeln" för alltid. Den 27 oktober 2005 kördes 047 + 060 + 117 till Kristinehamn. Därifrån drogs de till Nykroppa och Hallquists Återvinning. Den 4 november var det dags för nästa trio; 020 + 062 + 110, och tre veckor senare, den 25 november var det dags för 026 + 065 + 119. Enheterna 027 + 067 kördes till Nykroppa den 12 december och de sista tre, 044 + 054 + 058, kördes iväg den 16 december 2005. Den 4 februari 2006 drogs till sist X420 021 från Motala till Nykroppa.

Mer information

Jag har skrivit om X420 i två artiklar; Sagan om det tyska tåget i Svenska Järnvägsklubbens tidskrift Tåg nummer 9/2002 och X420 - Stockholms nygamla pendeltåg i Tåg 11/2003. Texterna återfinns delvis bearbetade i min beskrivning av pendeltåget X420, där förutom den närmare presentationen av fordonstypen även bakgrunden till att fordonen togs hit beskrivs. Tekniska data m.m. finns på DBS faktablad om X420.

Nedan presenteras enheterna från Vorläufer till Letzte Fahrt. Tre års "skarp" trafik får väl anses vara en parentes i den totala pendeltågshistorien, men X420-tågen presterade ordentligt under dessa år, trots att motvinden emellanåt blåste ganska snålt.
Den först och sist levererade enheten! X420 060 var den första 420-enheten, som kom till Sverige. Den kom hit i mitten av oktober 2001 och utgjorde prototyp för de kommande ombyggnaderna. Här ses X420 560 på spår 9 inne i Älvsjöhallen den 13 december 2001, efter att ha ankommit dit för första gången tidigare samma dag.


Kameran är bra att ha med sig på jobbet. Det som är vardag idag är historia imorgon. Den 24 januari 2002 var jag på väg mot Kungsängen med tåg 2534. Jag hade precis fått "klart" från tågvärden i Barkarby och börjat köra när jag upptäckte en strålkastartriangel borta i kurvan som inte riktigt såg ut som de man var van vid. Jag hann tänka att kanske är det "Tysken" (X420) som kommer. Fram med kameran och vindrutetorkarna var på i snögloppet och... "klick"! Man kan inte lyckas jämt, vindutetorkaren kom typiskt nog i vägen, men ändå den enda bild jag har från provkörningarna med Der Vorläufer.


X420 060 avställd på "tarmen" i Älvsjö den 4 februari 2002, i väntan på vidare öden. Det kom att dröja ytterligare nästan ett halvår innan trepartsuppgörelsen mellan SL, DBS och Citypendeln var klar.


Den första SL-blå enheten var X420 062. Här ses den i avisningstunneln i Älvsjö dagen efter ankomsten dit, den 9 oktober 2002.


X420 547 på Motala Verkstad (idag en del av Alstom Sverige) den 24 oktober 2002.


B-vagnen X420 558 väntar på sin tur utanför måleriboxen på Motala Verkstad den 25 oktober 2002. Som synes blev 058 ommålad under början av 1980-talet och fick orange/kiselgrå målning. De igensvetsade frontfönsterhörnen syns tydligt.


Den nylackerade mittvagnen X421 058 i Motala den 25 oktober 2002. Montering av fönsterrutor och inredningsdetaljer återstår.


Inifrån Motala Verkstad den 4 november 2002. T.v. X420 047 och t.h. i dunklet mittvagnen X421 058.


X420 062 i Alvesta den 6 november 2002.


Nattlig hämtning i Trelleborg tidigt på morgonen den 7 november 2002. T.v. står X420 062 och t.h. 420 119, nyligen ankommen med färjan från Tyskland. De två enheterna skulle strax därefter kopplas ihop och sedan köras upp till Motala verkstad. Drygt tre år senare den 25 november 2005 anträdde 119, tillsammans med 026 och 065, sin sista resa till Nykroppa.


Senare på morgonen samma dag ses här 420 619 och X420 062 sida vid sida i Motala.


Sedan växlades 420 119 vidare till Motala verkstad av lokomotorn Gulingen.


Det första SL-blå Vollzug i Motala senare samma dag. Tåget bestod av X420 062 + 047. Längst bak skymtar Motala verkstads lokomotor "Gulingen". Jag fick äran att köra "hem" detta tåg till Älvsjö och blev således den första lokföraren på Citypendeln att köra ett SL-blått tvåenheters X420-tåg!.


Tekniker från DB i Tyskland arbetar på X420 062 inne i "tvättunneln" i Älvsjöhallen den 29 november 2002. En kuriositet med 062 är att den hade kvar slutsignalhållaren i fronten. Den togs bort på resterande enheter eftersom den ansågs vara i vägen för SL-loggan.


X420 558 inne i berget i Älvsjödepån den 29 november 2002.


En frusen X420 058 på "Tarmen" i Älvsjö den 12 december 2002, i väntan på att trafiken skulle komma igång.


Premiärtåget den 20 januari 2003! X420 547 står här avgångsklar i Upplands Väsby.


Som en jämförelse ses här 420 047 ca 10 år tidigare i Neuperlach Süd den 25 januari 1993.


Premiärtåget gör uppehåll på Stockholm C den 20 januari 2003.


Ännu en bild från premiärtåget den 20 januari 2003. X420 558 i Tumba efter ankomst och strax innan tjänstetåget skulle avgå mot Älvsjö.


På morgonen den 22 januari 2003 mötte jag "tysktåget" 12691 i Stuvsta när jag körde insatståget 2586 från Tumba till Stockholm C.


Fem dagar senare hade jag samma morgontur och mötte då "tysktåget" 12691 i Älvsjö i stället.


X420 058 på Älvsjö bangård den 27 januari 2003.


X420 058 på väg mot Tumba på Stockholm C den 30 januari 2003.


X420 558 i Tumba i samband med en utbildning den 30 januari 2003.


X10 3160 och X420 558 på Stockholm C senare samma dag.


Tre X420 utanför portarna till Älvsjöhallen den 19 februari 2003.


X420 119 framför Älvsjöhallen den 19 februari 2003.


X420 562 på Stockholm C den 18 mars 2003. T.v. anas ett "Dansktåg" på väg mot Upplands Väsby. Trafiken bedrevs då fortfarande som provtrafik, eftersom alla arbetsmiljöpunkter ännu inte var åtgärdade. Dessutom hade Citypendeln dröjt med att utbilda tillräckligt med lokförare. T.h. ett par av SJ:s Reginamotorvagnar. Bilden är historisk eftersom alla tågtyperna på bilden inte längre trafikerar Stockholmsområdet.


Sist i tåget gick X420 047.


X420 047 med B-vagnen 547 främst ankommer Solna den 20 mars 2003. Samtidigt kör ett SJ-tåg förbi, draget av Rc3 1041. Loket tillhörde dåvarande Affärsverket Statens Järnvägar och såldes sedermera till Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab).


X420 047 lämnar Älvsjö på väg mot Tumba senare samma morgon. Man kan ana det smutsgula destinationsskyltglaset, ett igenkänningstecken för 047. Denna enhet var en av de första i Sverige och var också en av de första som gick till skrot.


X420 119 på Älvsjö bangård den 23 mars 2003.


X420 527 på den s.k. Getingmidjan passerandes Gamla stan på sin väg mot Tumba den 17 april 2003. "27:an" var i tämligen dåligt skick innan den sändes till Sverige, flera bedömare menade att man återuppväckte ett "lik"... Det visade sig dock att denna enhet var en av som presterade allra mest under åren i Stockholm!


X420 119 gick sist i tåget mot Tumba som här försvinner in i Södertunneln.


X420 527 i Älvsjö senare samma dag.


Samma tåg igen, med X420 119 sist, växlas in på Älvsjö bangård.


X420 565 i Solna på morgonen den 24 april 2003.


X420 047 ankommer Solna den 10 maj 2003.


Samma tåg på Stockholm C en stund senare.


X420 058 sist i insatståget mot Tumba lämnar Stockholm C den 10 maj 2003.


X420 110 bredvid X10 3199 på Älvsjö bangård den 10 maj 2003.


Morgonrusning i Helenelund den 14 maj 2003. X420 562 gick denna dag ledande i tåg mot Tumba.


Tyskt och danskt möts i Karlberg den 14 maj 2003.


Vad är nu detta? X420 026 i Arlanda Express-målning! Det kan väl inte vara på riktigt? Givetvis inte, men det kunde kanske ha blivit något. DBS tillfrågades under sommaren 2005 av en konsultfirma som hade uppdraget att kartlägga fordonsmarknaden i Sverige. A-Train diskuterade olika möjligheter till kapacitetslösningar och X420 skulle möjligen ha kunnat utgöra reservfordon. Det som talade för fordonen var att de redan fanns här i Sverige och var anpassade för svenska förhållanden, hade högt golv och stod inom en mycket snar framtid utan uppgift. Flera saker talade dock emot fordonen: De hade "bara" sth 120 km/h, det fanns ingen genomgång mellan vagnarna och det skulle krävas en ganska omfattande administration för ett litet antal fordon.


Originalbilden! Undertecknad höll i kameran den 30 maj 2003 och Dirk Mattner, hemsidesansvarig för ET 420-Online stod för bildbearbetningen.


X420 565 intill X1 3073 och 3065 (!) på Älvsjö bangård den 2 juni 2003.


Den 16 juni 2003 hade jag "X1-reserven" på "Norra ban". Inom en relativt kort tid passerade två X420-tåg, som givetvis fotograferades! I tåget norrut gick X420 062 ledande...


...och X420 610 sist.


En stund senare kom tåget mot Västerhaninge med X420 619 i spetsen (skyltad både S6- Erding och Västerhaninge). X420 619 och 554 råkade få behålla sina destinationsrullar från München, varför man emellanåt kunde få se lite intressanta destinationer här i Stockholm...


Sist i det tågsättet gick X420 058.


X420 619 på Stockholm C den 23 juni 2003, skyltad S Ostbahnhof - Zug hält nicht überall.


En studie av inredningen i X420.


X420 619 i Västerhaninge den 23 juni 2003.


X420 062 + 119 i Västerhaninge en stund senare.


X420 610 ledande i insatståg till Älvsjö ankommer Sundbyberg på morgonen den 26 juni 2003.


X420 065 ledande i tåg mot Kungsängen passerar f.d. hållplatsen Sundbyberg norra den 8 juli 2003.


X420 562 på väg in i Spånga den 8 juli 2003.


Sist i tåget gick X420 065.


Ett tåg på väg mot Kungsängen med X420 047 som ledande enhet närmar sig Jakobsberg den 8 juli 2003.


X420 558 ledande i tåg mot Västerhaninge på väg in i Kallhäll den 8 juli 2003.


X420 047 i Kallhäll samma eftermiddag.


X420 610 i Älvsjö den 11 juli 2003.


X420 020 i Älvsjö den 11 juli 2003.


X420 117 i Älvsjöhallen den 11 juli 2003.


På spåret intill stod X420 619, denna gång skyltad S5 Herrsching.


X420 119 sommaruppställd i Tomteboda tillsammans med X1 3104 och ett antal "Danskvagnar" den 5 augusti 2003.


"Tjugoettan" tämligen nylevererad från Motala verkstad i Älvsjö den 4 september 2003.


X420 520 på spår 32 i Älvsjö den 4 september 2003.


X420 026 på Älvsjö bangård den 4 september 2003.


X420 119 sist i tåg mot Västerhaninge lämnar Skogås den 22 september 2003.


Senare samma dag passerade ett tåg Drevvikens f.d. station mellan dåvarande Haninge centrum (idag återigen Handen) och Skogås, på väg mot Kungsängen. Främst gick X420 119. Lokföraren hälsade med både luftvissla och blink med slutsignalen!


Samma tågsätt försvinner bort mot Skogås, med X420 547 sist. Skogås.


Samma tågsätt ankommer Karlberg senare samma dag.


X420 119 i Karlberg samma eftermiddag.


Samma tågsätt lite senare på dagen, med X420 119 ledande på väg in i Sundbyberg på väg mot Kungsängen.


X420 565 främst i tåg mot Västerhaninge ankommer Sundbyberg på eftermiddagen den 17 oktober 2003.


X420 020 i Sundbyberg den 17 oktober 2003.


Ett tåg med X420 021 som ledande enhet rullar in i Sundbyberg den 17 oktober 2003.


X420 026 flankerad av 021 och 110 på Älvsjö bangård den 4 november 2003.


X420 117 på Älvsjö bangård den 4 november 2003.


X420 565 och 527 på Älvsjö bangård den 4 november 2003.


X420 044 i Älvsjö den 4 november 2003.


X420 054 på spår 9 i Älvsjöhallen den 4 november 2003.


X420 565 i spetsen för tåg 2539 mot Västerhaninge i Kungsängen den 8 december 2003. Jag var nyanställd på DB Regio Sverige AB och detta var en av turerna i direkt anslutning till X420-utbildningen.


Samma tåg i Västerhaninge senare på eftermiddagen. X420 020 gick ledande "i norr".


X420 560 i Järna den 10 december 2003. Med på tåget fanns representanter för DBS, DB Regio AG, SL och Citypendeln. Vi var på väg till Motala för en gemensam avslutning av projektet tillsammans med representanter för Bombardier och Motala Verkstad.


X420 060 utanför Mariedamm mellan Hallsberg och Motala senare samma dag.


X420 060 i Motala den 11 december 2003. T.v. i bakgrunden en "Danskvagn".


Undertecknad poserar i hyttfönstret på X420 060 i Hallsberg, på väg hem från Motala efter projektavslutningen den 11 december 2003.


Ännu en bild av X420 060 i Hallsberg den 11 december 2003.


X420 567 på spår 32 på Älvsjö bangård den 23 december 2003. Denna enhet utgjorde invigningståget till Frankfurt/Main Flughafen 1972. Frankfurt/M hade då ännu inte fått några 420-tåg, utan man lånade en enhet från München med sin säregna blå/grå färgsättning.


X420 617 och 558 på Älvsjö bangård den 23 december 2003.


X420 560 i Älvsjö den 23 december 2003.


I skymningen den kalla 23 december 2003 lämnar X420 027 Stockholm C på sin väg mot Västerhaninge. "27:ans" A-vagn kännetecknades av att klichén för vita bandets rundning runt SL-märket i fronten hamnat upp och ner!


X420 554 på Stockholm C den 29 december 2003.


X420 554 i Älvsjö samma dag.


X420 554 i spetsen för ett insatståg till Älvsjö rullar in i ett vintrigt Sundbyberg på morgonen den 9 februari 2004.


X420 058 jämte en vitpudrad X1:a i Karlberg den 9 februari 2004.


X420 060 i Karlberg den 9 februari 2004.


X420 060 på Stockholm C en stund senare.


X420 558 i Älvsjö den 11 februari 2004.


X420 020 + 119 i Ösmo den 11 februari 2004. Anledningen var en provkörning initierad av SL för att utröna om X420 kunde köras söder om Västerhaninge. Resultatet var dock ganska givet redan innan provet; ett Vollzug, d.v.s. ett tåg bestående av två X420-enheter, är 135 meter långt och plattformarna är som längst 110 meter...


X420 619 vid Nynäshamns färjeterminal samma dag.


Förarhytten i X420 020. Här bromsar jag in på en för X420 ovanlig station: Nynäshamn, kommandes från Nynäshamns färjeterminal. Foto: © Jonn Persson.


X420 020 + 119 på spår 2 i Nynäshamn en stund senare. Strax innan hade tågsättet växlats från Nynäshamns färjeterminal. T.v. på spår 1 står X1 3070, som strax innan inkommit från Bålsta.


Ett tjänstesamtal mellan förarna på X420 065 efter tillkoppling i Västerhaninge senare samma dag.


X420 558 sist i tåg mot Kungsängen i Sundbyberg senare samma dag. T.v. anas Inlandsgods Ma 882 med "torven" från Sveg.


X420 527 sist i tåg mot Kungsängen rullar in i Älvsjö den 20 februari 2004.


X420 067 i spetsen för tåg 2519 mot Västerhaninge i Sundbyberg den 3 mars 2004.


Tåg 2511 med X420 544 främst ankommer Sundbyberg den 12 mars 2004.


Jag körde tåget till Västerhaninge. Här har vi nått slutstation.


I andra änden gick X420 021, som här ses strax innan avgång i tåg 2516.


X420 054 stod tyvärr uppställd i Älvsjö under en stor del av 2004 i väntan på reservdelar. Det gick dock att ta spänning på enheten, vilket gjordes regelbundet för att ladda batterier m.m. Här ses "54:an" på spår 32 i Älvsjö den 17 mars 2004, tillsammans med X1 3020 och X420 117.


X420 562 intill ett SJ X 2000-tågsätt på Stockholm C den 30 mars 2004.


X420 027 och 060 i Älvsjö den 30 mars 2004.


X420 520 på spår 13 på mellanbangården i Hagalund den 31 mars 2004, i samband med att rekognocering gjordes inför att Swedtrac skulle ta över en del av underhållet. T.h. Rc6 1328, tillhörigt dåvarande Affärsverket Statens järnvägar, då uthyrt till Connex (sedermera Veolia).


X420 027 i Sundbyberg den 2 april 2004.


X420 526 på "Getingmidjan" den 2 april 2004.


X420 027 inklämd medllan ett Rc-lok och en Regina-motorvagn på mellanbangården i Hagalund den 21 april 2004.


X420 065 i Hagalund den 21 april 2004. T.v. en av SJ:s Z68-lokomotorer och ett par av SJ:s då nya tvåvåningståg X40.


X420 562 främst i tåg 2521 i Sundbyberg den 7 maj 2004.


X420 617 i Sundbyberg den 7 maj 2004.


Möte i Spånga den 7 maj 2004. T.v. X10 3149, t.h. X420 047.


Insatståget till Älvsjö har ankommit slutstationen i slutet av morgonrusningen den 10 maj 2004. Främst gick X420 521.


Två "Tysktåg" möter varandra i Jakobsberg den 11 maj 2004. Stationen höll på att byggas om och därför hade man byggt provisoriska plattformar på spårens utsidor.


X420 026 ankommer Kallhäll den 11 maj 2004.


X420 617 i Kallhäll den 11 maj 2004.


X420 610 i Kungsängen den 11 maj 2004.


X420 044 i Barkarby samma dag.


Ett Kungsängen-tåg, bestående av X420 062 + 117, passerar f.d. hållplatsen Sundbyberg norra den 15 maj 2004. Det syns tydligt var plattformen tidigare låg.


X420 617 i Spånga den 15 maj 2004.


X420 067 lämnar Stockholm C sist i tåg mot Västerhaninge i hällregnet den 19 maj 2004.


X420 044 på vändspåret i Kungsängen den 4 juni 2004.


X420 062 i Karlberg den 17 juni 2004.


X420 026 vid Tanto den 20 juni 2004.


Sommaruppställda X420-motorvagnar i Tomteboda den 21 juni 2004. Närmast t.v. X420 560.


X420 562 i Ösmo den 21 juni 2004 i samband med en provkörning.


X420 062 på Nynäshamns färjeterminal senare samma dag.


X420 562 på spår 7 i Märsta senare samma dag.


X420 027 ledande i tåg 2547 i Kungsängen den 7 juli 2004.


Tåg mot Västerhaninge med X420 544 sist lämnar Stockholm C den 7 juli 2004.


X420 058 i Sundbyberg den 8 juli 2004.


Ett annat exempel på udda skyltning: X420 619 ses här i Älvsjöhallen den 14 juli 2004, till synes redo för vidare färd mot Großhesselohe!
Två bilder av X420 021 i Bålsta den 31 juli 2004. Under sommaren 2004 kördes halva juli och halva augusti ett X420-omlopp Bålsta-Västerhaninge på lördagar.


X420 117 i Bålsta den 31 juli 2004, tagen vid samma tillfälle som bilderna av 021 ovan. Denna enhet var ursprungligen tänkt att bli museifordon i München, med istället blev det den allra första enheten, 420 001.


X420 058 ledande i tåg 2517 mot Västerhaninge i Sundbyberg den 5 augusti 2004.


Den 17 augusti 2004 gick X420 058 ledande i tåg mot Västerhaninge och närmar sig här Riddarholmen på sin väg söderut.


Ett insatståg mot Tumba med X420 047 främst har lämnat Stockholm C och ska strax dyka ned i Riddarholmstunneln samma eftermiddag.


Tumba den 19 augusti 2004. X420 110 gick ledande i ett tjänstetåg från Älvsjö.


X420 547 i Tumba den 19 augusti 2004.


X420 047 i Karlberg den 21 augusti 2004, sist i tåg mot Märsta. Ett X420-omlopp på Mästa-Södertäljelinjen skulle köras lördagar, men tack vare en inkurie i grunduppgifterna från planeringsavdelningen gick tåget bara en lördag. Resten av perioden kördes omloppet med X10.


X420 020 rullar in i Karlberg den 21 augusti 2004.


Inredningen i mittvagnen X421 117 den 21 augusti 2004. Trälaminatet på gavelväggen minner om var 1 kl-avdelningen än gång fanns. 1 kl avskaffades av kapacitetsskäl på S-Bahn München bara efter något år efter att 420-motorvagnstågen sattes i trafik, men har blivit kvar på övriga S-Bahnnät med 420.


X420-trafiken var tyvärr inte helt störningsfri. Här har ett tågsätt med X420 067 främst ställts upp på reservspåret vid Norra Bantorget invid Stockholm C för felsökning den 22 augusti 2004. Under tiden fick ett X1-tåg rycka in istället.


X420 021 och 119 utanför Gamla vagnhallen i Hagalund den 1 september 2004.


X420 026 i Skogås den 3 september 2004.


Morgonrusning i Skogås den 3 september 2004. X420 520 går som ledande vagn i tåget mot Kungsängen.


Tåg mot Kungsängen med X420 558 som ledande vagn ankommer Sundbyberg den 8 september 2004.


Ett tåg på väg mot Kungsängen med X420 521 främst, fångades i motljus den 9 september 2004 när det passerade Solvalla travbana och plankorsningen Sulkyvägen. Strax därefter passerades "krysstationen" Duvbo.


X420 047 sist i tåg mot Kungsängen vid Sundbyberg norra den 14 september 2004. T.v. anas Ulvsundabanans spår som numera är rivet.


X420 027 sist i ett norrgående tåg rullar in i Karlberg den 16 september 2004.


X420 026 lämnar Älvsjö den 22 september 2004.


X420 026 ankommer Sundbyberg västerifrån den 24 september 2004.


En bit väster om Sundbybergs station låg en gång hållplatsen Sundbyberg norra. Det går fortfarande att se var plattformen låg; avståndet mellan spåren är mycket större där. X420 110 passerar här "grönsakerna" på det igenvuxna spårområdet den 28 september 2004. Som synes skiljer sig frontmärkningen i A resp. B åt...


X420 520 i dimman i Sundbyberg den 1 oktober 2004.


Sedermera lättade dimman och jag kunde ta denna bild av ett tåg mot Kungsängen i höstsolen med X420 119 sist.


X420 067 i Barkarby den 13 oktober 2004.


X420 067 passerar Gamla stan på sin väg mot Västerhaninge senare samma dag.


X420 520 sist i tåg mot Västerhaninge passerar Duvbo den 15 oktober 2004.


X420 562 på väg mot Kungsängen rullar in i Karlberg den 18 oktober 2004.


Sist i tåget gick X420 021.


X420 067 i Karlberg den 18 oktober 2004.


Tysktågsmöte i Sundbyberg den 21 oktober 2004. T.v. X420 021 och t.h. X420 067.


Lokförarna byter av varandra på Stockholm C den 24 oktober 2004. X420 054 gick ledande i ett av tågen till Västerhaninge denna dag.


Tåg mot Västerhaninge X420 044 passerar f.d. hållplatsen Sundbyberg norra den 25 oktober 2004.


X420 610 i Sundbyberg den 26 oktober 2004.


X420 562 på väg mot Kungsängen lämnar Sundbyberg den 28 oktober 2004.


X420 067 ankommer Karlberg den 29 oktober 2004.


X420 521 som ledande enhet i tåg mot Kungsängen i Karlberg den 29 oktober 2004.


X420 054 i Sundbyberg den 2 november 2004.


X420 020 på väg mot Västerhaninge passerar f.d. hållplatsen Sundbyberg norra den 3 november 2004.


X420 110 i andra änden av Sundbybergs station, ungefär där hållplatsen Huvudsta central tidigare låg, den 3 november 2004.


X420 544 i Sundbyberg den 4 november 2004. En historisk bild på flera sätt; X420 är inte längre kvar och stationsområdet har omdanats ganska kraftigt sedan bilden togs.


X420 119 i Sundbyberg på väg mot Västerhaninge på morgonen den 11 november 2004.


X420 020 lämnar Stockholm C söderut den 16 november 2004.


X420 020 på Stockholm C den 17 november 2004. T.h. ses en av de två "tunnelbaneblå" X1:orna; 3045.


Tåg mot Kungsängen med X420 526 främst rullar in i Sundbyberg den 18 november 2004.


X420 047 lämnar Sundbyberg mot Västerhaninge den strålande vinterdagen 19 november 2004.


X420 047 på driftspåren i Karlberg senare samma dag.


X420 060 passerar plankorsningen Esplanaden i Sundbyberg den 24 november 2004.


X420 562 sist i ett av tågen till Kungsängen och ses här strax väster om plankorsningen Esplanaden i Sundbyberg samma dag.


X420 619 sist i tåg mot Kungsängen i Sundbyberg den 24 november 2004.


X420 520 lämnar Sundbyberg den 25 november 2004.


X420 060 lämnar Sundbyberg den 26 november 2004. Knappt ett år senare anträddes den sista resan mot den yttersta växeln...


X420 060 ankommer Karlberg den 30 november 2004.


X420 567 sist i tåg mot Västerhaninge lämnar Stockholm C den 30 november 2004.


X420 047 och ett SJ X2000-tågsätt på Stockholm C den 3 december 2004.


X420 065 ankommer Stockholm C den 4 december 2004.


X420 110 i Karlberg den 7 december 2004.


X420 619 på Stockholm C på luciadagen 2004, skyltad Hauptbahnhof.


X420 044 i Barkarby den 18 december 2004.


X420 060 i Barkarby den 29 december 2004.


X420 027 i Barkarby den 29 december 2004.


Sist i det tåget gick X420 044.


X420 610 vid Huvudsta den 31 december 2004.


Vacker solnedgång i Älvsjö den 2 januari 2005 samtidigt som X420 554 rullar in på spår 7.


X420-tågmöte i Spånga om aftonen den 4 januari 2005.


X420 047 i Sundbyberg på väg mot Kungsängen den 11 januari 2005.


X420 054 lämnar Stockholm C den vackra vinterdagen 29 januari 2005.


X420 021 skadades tyvärr i slutet av oktober 2004 vid en brand i underredet och ställdes av i Motala och för att användas som reservdelsförråd. Enheten transporterades dit från Älvsjö den 3 februari 2005. DBS valde att anlita TGOJ Trafik AB för transporten, som ställde El16 22 med lokförare till förfogande. Här står ekipaget redo för avgång från Älvsjö. Enheten drogs sedermera till Kristinehamn för skrot den 4 februari 2006 och blev således den sista av enheterna som anträdde resan mot den "yttersta växeln".


Här står vi i Sparreholm i väntan på förbigång.


Ett X420-tåg passerar plankorsningen Esplanaden i Sundbyberg den 4 februari 2005.


X420 554 i nya vagnhallen i Hagalund den 9 februari 2005.


X420 520 tillsammans med flera andra X420-enheter på driftbangården i Hagalund den 9 februari 2005.


X420 065 växlas i Hagalund den 24 februari 2005. T.h. skymtar några av SJ:s nya tvåvåningståg X40.


Inredningen i X420 065 samma dag, blankt och fint efter en storstädning.


X420 526 på vändspåret i Haninge centrum (idag: Handen) den 2 mars 2005. Tåget hade drabbars av ett fel och togs ur trafik här för felsökning. På B-vagnens front saknades en del siffror efter rengöring - det stod bara "26" i ena hörnet...


Tåg mot Kungsängen med X420 520 främst passerar Gamla stans tunnelbanestation vid Riddarholmen på eftermiddagen den 4 mars 2005.


X420 054 håller i Karlberg 8 mars 2005.


X420 026 främst i insatståget mot Tumba i Upplands Väsby den 9 mars 2005. I enlighet med Citypendelns utfasningsplan kördes detta omlopp med X1/X10 efter 1 april 2005.


Samma tåg i Sollentuna lite senare samma dag.


X420 054 i tåg 2516 i Västerhaninge den 10 mars 2005.


X420 062 i tåg mot Västerhaninge i Älvsjö den 20 mars 2005.


X420 544 främst i insatståget mot Tumba ankommer Älvsjö den 29 mars 2005. I bakgrunden skymtar TGOJ T43 228.


I andra änden av tåget gick X420 567. Notera det korta godståget i bakgrunden t.v.


Tåg mot Västerhaninge med X420 044 i spetsen står redo för avgång i Kungsängen den 1 april 2005.


Den 7 april 2005 gick X420 619 ledande i tåg mot Kungsängen och ses här ankomma Stockholm C söderifrån.


Även dagen därpå, den 8 april 2005, gick X420 619 ledande i tåg mot Kungsängen och ses här lämna Sundbyberg.


X420 558 i Västerhaninge den 18 april 2005.


X420 119 i Kungsängen den 18 april 2005.


X420 067 ankommer Sundbyberg på kvällen den 26 april 2005.


X420 562 rullar på väg mot Kungsängen vid Sundbyberg norra den 10 maj 2005.


X420 565 ledande i tåg mot Kungsängen ankommer Älvsjö den 11 maj 2005.


X420 117 i Älvsjö den 11 maj 2005.


X420 560 sist i insatståget till Älvsjö växlas in till depån den 11 maj 2005.


X420 027 på Stockholm C den 16 maj 2005.


X420 058 lämnar Barkarby i skir vårgrönska den 19 maj 2005.


X420 610 sist i insatståg till Älvsjö har ankommit slutstationen den 24 maj 2005, och växlas sedan undan till Älvsjödepån.


Strax därpå ankom X420 558 med ett tåg mot Kungsängen.


X420-vardag på Stockholm S den 25 maj 2005. X420 054 har här återigen blivit vänd och körde med A-änden norrut. På B-vagnen blev destinationsrullen från München kvar, liksom på X420 619 (119-B) och här står det Pasing - Zug hält nicht überall.


X420 047 i Sundbyberg på väg mot Älvsjö den 26 maj 2005.


X420 617 och X1 3093 i Karlberg den 26 maj 2005.


X420 062 rullar in i Karlberg den 26 maj 2005 och mötte samtidigt en norrgående X1-kollega.


X420 526 i Karlberg den 26 maj 2005.


X420 026 lämnar Stockholm C söderut mot Västerhaninge den 2 juni 2005.


X420 554 i Karlberg på kvällen den 8 juni 2005. Även denna kväll var den alternativa destinationen "Pasing - Zug hält nicht überall".


X420 560 i Karlberg samma kväll. Enheten fick namnet Robert efter en av DB Regios engagerade projektledare.


X420 067 i Kungsängen den 15 juni 2005, inte bara avporträtterad av mig...


X420 026 i Älvsjö den 15 juni 2005.


X420 610 på väg in till depån in Älvsjö den 16 juni 2005.


X420 565 ledande i tåg mot Kungsängen ankommer Älvsjö på morgonen den 16 juni 2005.


X420 067 i Älvsjö samma morgon.


X420 565 i Farsta strand den 27 juni 2005.


X420 117 i Skogås den 4 juli 2005.


X420 062 bredvid X1 3031 på Stockholm C den 20 juli 2005.


X420 567 ankommer Stockholm C söderifrån den 27 juli 2005.


X420 554 främst i tåg mot Västerhaninge passerar Riddarholmen och Gamla stan på Getingmidjan den 2 augusti 2005.


Flera förare och tågvärdar roade sig med att ställa in olika tyska destinationer där det gick. På morgonen den 3 augusti 2005 var X420 554 skyltad S3 Ostbahnhof och Älvsjö.


Tvenne tyskar i Älvsjö den 4 augusti 2005. Både X60 6006 (t.v.) och X420 065 (t.h.) tillverkades av Linke-Hoffmann-Busch (LHB)/Alstom i Salzgitter.


Pendelvardag. X420 020 ankommer Sundbyberg på morgonen den 15 augusti 2005.


X420 054 i Skogås på morgonen den 17 augusti 2005.


Strax därpå kom norrgående tåg mot Kungsängen, med X420 565 främst.


X420 054 sist i tåg mot Älvsjö lämnar Sundbyberg på morgonen den 26 augusti 2005.


X420 560 ledande i tåg mot Kungsängen rullar in på Stockholm C den 31 augusti 2005.


Ett tåg på väg mot Kungsängen med X420 117 sist, rullar ut på nya Årstabron den 1 september 2005.


Ett tåg med X420 117 främst rullar in i Älvsjö den 6 september 2005. 117 var en av de tre första enheterna som gick till skrot.


Morgonrusning i Älvsjö den 6 september 2005. X420 054 gick denna dag "i norr".


X420 058 och X10 3162 på Älvsjö bangård den 6 september 2005.


X420 047 på Stockholms södra den 27 september 2005, en månad innan enheten kördes till skrot.


X420 527 i Sundbyberg den 29 september 2005.


X420 027 i Älvsjö den 4 oktober 2005.


X420-möte i Tumba den 5 oktober 2005.


X420 520 i Tumba på morgonen den 5 oktober 2005.


X420 520 i Älvsjö senare samma morgon. Enheten togs ur trafik och kördes till skrot drygt en vecka senare, den 4 november 2005.


Fyra pendeltågstyper samlade i Älvsjö den 24 oktober 2005; fr.v. X60, X420, X1 samt X10.


Tåg till Västerhaninge, eller är det S5 nach Ebersberg? X420 554 ankommer Sundbyberg den 27 oktober 2005.


CargoNet Di8.705 ska strax koppla till det första X420-skrottransporten på ett av sidospåren i Årsta den 27 oktober 2005. Närmast lok skymtar X420 047.


X420 047 på Älvsjö godsbangård redo för avgång mot Nykroppa senare samma dag.


X420 065 sist i tåg mot Kungsängen rullar in på Stockholm C den 31 oktober 2005.


X420 526 främst i insatståget mot Stockholm C i Stuvsta den 3 november 2005.


X420 562 rullar in i Älvsjö näst sista dagen i trafik, den 3 november 2005. Sedan bilden togs har miljön här förändrats kraftigt.


X420 526 i Tullinge dagen därpå, den 4 november 2005.


X420 562 i Tullinge sista dagen i trafik, den 4 november 2005. Efter ankomst till Stockholm C vände tåget direkt för att köras till Kristinehamn f.v.b. Nykroppa.


Stockholm C den 4 november 2005. T.v. står X420 110 i spetsen för "skrottåget" till Nykroppa. Tåget hade strax innan inkommit från Tumba som tåg 2920. T.h. har efterföljande insatståg 2922, med X420 044 sist, precis också ankommit från Tumba. Strax därefter avgick "skrottåget" till Kristinehamn, för att därifrån dras upp till Nykroppa. Detta förfarande är nog unikt i svensk järnvägshistoria; att ett tåg tas ur tjänst i direkt anslutning till avslutad trafikuppgift och körs till skrot, fullt körbart dessutom...


I Flemingsberg sammanträffade "skrottåget" med X1 3098, som gick samma öde till mötes i januari 2008.


X420 065 sist i insatståg mot Stockholm C lämnar Älvsjö den 10 november 2005.


X420 027 har ankommit slutstationen Stockholm C på morgonen den 11 november 2005.


Eftar avslutat trafikutnyte fortsatte tåget norrut mot Hagalund. Enheten kördes till skrot en månad senare, den 12 december 2005.


X420 526 på Stockholms södra den 15 november 2005.


Knappt en månad kvar i trafik hade X420 567 när den gick ledande i insatståg mot Stockholm C och ankom Huddinge på morgonen den 16 november 2005.


X420 567 på Stockholms södra senare samma morgon.


X420 526 rullar in i Älvsjö i den bleka morgonsolen den 17 november 2005. En dryg vecka senare var det färdigkört; enheten kördes till skrot i Nykroppa den 25 november 2005.


X420 065 lämnar Stockholm S den 17 november 2005.


X420 065 i Sundbyberg på morgonen den 25 november 2005. Senare samma dag kördes enheten till skrot.


X420 554 i Stuvsta den 9 december 2005, då endast fem dagar återstod av X420-trafiken i Stockholm. "Någon" hade påpassligt demonterat den tyska destinationsrullen...


På väg till skroten i Nykroppa med X420 067 och 027 den 12 december 2005 gjordes bl.a. uppehåll för tågmöte i Degerfors.


X420 544 ledande i insatståg mot Stockholm C rullar in i Flemingsberg på luciadagsmorgonen 2005, näst sista dagen med X420 i traifk i Stockholm.


Efter sommaren 2005 fick "58:an" större siffror i fronten. Här ses X420 058 i Älvsjö näst sista dagen i trafik, den 13 december 2005.


X420 058 i Karlberg på väg till Tumba i det absolut sista X420-tåget i ordinarie persontrafik den 14 december 2005. Enheten var den tredje enheten som levererades till Stockholm, och ingick även i premiärtåget den 20 januari 2003. X420-A 058 kännetecknades av att klichén för vita bandets rundning runt SL-märket i fronten hamnade upp och ner!


Letzte Fahrt. Det absolut sista X420-tåget i ordinarie persontrafik kördes den 14 december 2005. Tåget bestod av enheterna X420 044 och 058. Här ses 044 i Tumba, strax innan avgång därifrån.


X420 044 på Stockholm C, strax efter ankomsten dit. En kort men intensiv tid för X420 i Stockholm var därmed över.


SLUTSTATION NYKROPPA. Det absolut sista X420-tåget till skroten i Nykroppa, bestående av 054 + 058 + 044 ankommer Södertälje syd övre den 16 december 2005. Foto: © Kristian Karlsson.


Tåget gjorde ett kort uppehåll för personalbyte på Södertälje syd övre...


...innan det fortsatte till skroten i Nykroppa.


Framme i Nykroppa. Foto: © Niklas Biedermann. Fler bilder hittar du i Niklas Biedermanns bildgalleri ”X420 från början till slut”.

Skrottransporterna


Sista biten till skroten i Nykroppa drogs de första två X420-tågsätten av Tågabs T43 107 i Great Northern-målning. Här har man just anlänt till Nykroppa den 27 oktober 2005. Foto: © Jonn Persson. Fler bilder hittar ni i Jonn Perssons tågbildsgalleri.


Det tredje tågsättet drogs av Tågabs TMX 104, i speciallack från ATC-testkörningarna i Danmark. Foto: © Niklas Biedermann.


Den 12 december 2005 överfördes det fjärde tågsättet, bestående av X420 027 + 067. Här ses Tågabs Z65 203 + 208 spända framför "ekipaget" i Kristinehamn, strax före avfärd till Nykroppa.


Det femte och sista tågsättet överfördes som nämnts ovan den 16 december 2005. Här har man stannat för ett fotouppehåll vid Nässundet på Inlandsbanan. Dragkraften var även denna gång Tågab T43 107. Foto: © Niklas Biedermann.


Ingen vacker syn. Yttersta växeln har passerats. Foto: © Niklas Biedermann. Fler bilder från Nykroppa finns i Niklas Biedermanns bildgalleri ”X420 från början till slut” och i Jacob Ehrenswärds bildgalleri från Nykroppa.


X420 021 drogs till Kristinehamn för skrot den 4 februari 2006 och blev således den sista av enheterna som anträdde resan mot den "yttersta växeln". Enheten drogs denna gång av TMZ 1411, tillhörande norska Baneservice, men Tågab skötte transporten även denna gång. Foto: © Daniel Majd. Den 7 februari 2006 drogs 021 den sista biten upp till Nykroppa.

Övrigt


Sedan fordonen skrotats återstår bara minnen, bilder, filmer och modeller. Här ses ett axplock ur min 420-modellsamling på DBS kontor i Liljeholmen den 16 november 2005. Fr.v. X420-trätåg (!), X420 067 i serieutförande och 060 som prototyp handgjorda i skala N, alla tre gjorda av Jörgen Edgar, samt Rocos H0-modell av ET420 044 i originalutförande.


Här ses en försvenskad ET420 utställd på Sveriges Järnvägsmuseum i Ängelholm. Modellen ger en ganska bra bild av hur X420 kunde ha sett ut om inte ombyggnaderna hade genomförts.


Till sist en skiss som jag gjorde på våren 2001 när det först kom på tal att SL skulle köpa/hyra in ett antal ET 420. Jag måste tillstå att jag inte var helt fel ute när det gäller designen!

SL Pendeltåg Hem Auf Deutsch In English


Senast uppdaterad: 2023-10-21
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023