Saltsjöbanan

SL Spårtrafik HemUtöver Roslagsbanan har SL ytterligare en lokaljärnväg med en synnerligen intressant historia, nämligen Saltsjöbanan, eller Stockholm-Saltsjöns Järnväg (SSnJ), som den hette som privatbana. Banan öppnades 1893 och var den första i Sverige med plattformar i höjd med vagnsgolvet. Banan elektrifierades 1912-13. De gamla trävagnarna gick i trafik fram till 1976, då de ersattes av dagens modifierade tunnelvagnar litt C10/C11. Godstrafiken var livlig förr i tiden, men lades ner helt i början på 1990-talet. Sedan hösten 2012 bedriver Arriva (sedan sommaren 2022 VR Sverige) trafiken på uppdrag av SL. På denna sida beskriver jag trafiken med ordinarie tåg. Veterantågstrafiken beskriver jag på en särskild sida om Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf, tidigare Föreningen Motorvagnens Vänner). Under hela 2023 och större delen av 2024 är banan avstängd p.g.a. omfattande banarbeten, bl.a. byggs nya mötesstationer i Fiskätra och Tattby. Läs mer om kommande arbeten, nya tåg m.m. på Region Stockholms sida om Saltsjöbanan. Följ med på en resa från stenstaden till havsbadet!

Slussen - Saltsjöbaden


Vid Slussen börjar och slutar Saltsjöbanan i Stockholm. Den 7 september 2013 skulle ett tåg strax avgå mot Neglinge, där resenärerna fick byta till ersättningsbuss för fortsatt resa mot Saltsjöbaden. Närmast ses manövervagnen C11 2886. Den 10 juni 2016 var sista dagen med trafik mellan Slussen och Henriksdal på flera år. På grund av de stora arbeten vid ombyggnaden av Slussenområdet ansåg man att det inte gick att bedriva tågtrafiken på sträckan under ombyggnadstiden. Det absolut sista tåget, som utgjordes av motorvagn 15, avgick från Slussen på natten mot den 11 juni 2016. Saltsjöbanans station är tänkt att ligga på ungefär samma plats, därtill utökad med ytterligare ett plattformsspår, när allt är klart år 2027. Dessutom kommer trappan upp till Katarinavägen från f.d. stationen vid Stadsgården att öppnas igen, inte minst för att nå den nya bussterminalen inne i Katarinaberget.


Ett tåg mot "Saltis", med C10 2883 främst, klart för avgång från Slussen den 26 september 1996. Notera SLJ-emblemet i fronten. SLJ stod för AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar, som förvaltade och drev Roslagsbanan och Saltsjöbanan. När SL omorganiserade sig i början på 1990-talet delades verksamheten upp i en beställarenhet och flera utförande dotterbolag. SLJ upphörde och verksamheten drevs vidare som SL Tåg AB, men emblemet levde kvar ännu några år!


Tåg från Saltsjöbaden, med C11 2886 ankommer Slussen den 9 juni 1996.


Ett sexvagnarståg med C10 2897 främst på Slussen den 1 februari 2013.


Ersättningsbussarna för Saltsjöbanan mellan Slussen och Henriksdal var en period "strajpade" för att likna tågen så mycket som möjligt! Bussens bakgavel ska illustrera tågets front.


Ett sexvagnarståg på väg in i tunneln under Erstaberget den 30 maj 2012.


Tunneln under Erstaberget från förarplats den 7 september 2013.


C10 2821, reklammålad för DN, på viadukten över Folkungagatan den 8 januari 2012.


Ett tåg mot Saltsjöbaden korsar Folkungagatan den 26 september 1989.


Den 8 oktober 1997 korsade ett annat tåg, med C10 2883 ledande, Folkungagatan. I bakgrunden Åsöberget.


På väg mot Danvikstullsbron från Slussen den 7 september 2013.


Ett tåg mot Saltsjöbaden passerar Danvikstullsbron och ankommer Henriksdal den 8 januari 2012.


Ett tåg mot Slussen med C11 2822 ledande rullar in i Henriksdal den 22 december 2004.


Henriksdal den 13 december 2016. T.v. ordinarie tåg till Saltsjöbaden med C10 2899 främst, och t.h. det tradionella luciatåget, bestående av XCo 15.


Ersättningsbussar i Henriksdal den 11 juni 2017. Notera texten "SALTSJÖBANAN (BUSS)" på långsidorna!


Tåg mot Saltsjöbaden med C10 2913 främst, inväntar resenärerna från ersättningsbussarna i Henriksdal samma dag.


Henriksdal sedd lite grann från ovan västerifrån den 19 augusti 2018. T.v. C11 2884 och t.h. veterantåget med XCo 15 närmast som kördes denna dag. Ett antal lördagar i augusti 2018 och även denna söndag körde SSnJmf veterantåget för allmänheten mellan de ordinarie tågen, ett synnerligen uppskattat arrangemang.


Veterantåget med "bagagevagnen" CFo 22 närmast på spår 1 och ordinarie tåg mot Saltsjöbaden med C10 2913 främst på spår 2 den 19 augusti 2018.


En närmare studie av C10 2913.


Sist i tåget gick C11 2910.


Tåg mot Saltsjöbaden med C11 2900 sist, inväntar ersättningsbussarna från Slussen den 15 juni 2019.


Tåg mot Saltsjöbaden med C11 2892 sist, inväntar ersättningsbussarna från Slussen den 10 augusti 2019.


Främst i samma tåg gick C10 2821, som har ett förflutet som C8 2821 i Tunnelbanan.


Tåg från "Saltis" med C11 2894 främst ankommer Henriksdal den 10 augusti 2019.


C10 2897 i Henriksdal den 14 augusti 2021.


C10 2899 i Henriksdal den 13 augusti 2022. Förarne kollar in broöppningen i bakgrunden. T.v. på spår 1 ses det populära veterantåget.


Infarten till "Henkan" österifrån.


Henriksdalstunnelns östra mynning sedd från förarhytten.


Sickla den 11 januari 2010.


Tåg mot Stockholm med C11 2894 ankomer Sickla den 9 augusti 2014.


Tåg mot Saltsjöbaden med C10B 2809 ankomer Sickla den 14 augusti 2021. Vagnen har ett förflutet som C6 2809 i Tunnelbanan, och eftersom den tekniskt skiljer sig något från övriga C10:or, har den fått littera C10B.


Inredningen i C10B 2809. Notera t.ex. att fällsätena vid dörrarna saknas. Jämför gärna med bilderna längre ned på sidan.


Tåg mot Saltsjöbaden med C10 2885 främst, ankomer Sickla på kvällen den 13 juni 2022.


C10 2899 i Sickla den 22 oktober 2022.


C11 2894 lämnar Nacka och passerar parkeringshuset vid Sickla köpkvarter på väg mot Slussen den 27 oktober 2009.


C10 2913 i Nacka den 26 september 1989.


Sist i tåget gick C11 2892.


Godsvagnar i Nacka samma eftermiddag.


Tåg mot Slussen med C11 2886 främst ankommer Nacka en stund senare samma eftermiddag.


Ett 6-vagnarståg mot Slussen, med C11 2886...


...och C10 2893 sist ankommer Nacka den 11 juni 1993.


Ett tåg mot Saltsjöbaden med C11 2916 sist lämnar Nacka en solig februaridag 1996.


C10 2889 ankommer Nacka den 7 september 2013.


C10 2885 i Nacka den 13 juni 2022.


Sommarkväll i Nacka den 13 juni 2022.


C10 2891 i Nacka den 21 augusti 2022.


C11 2884 i Nacka en stund senare samma eftermiddag.


Linjen mellan Saltsjö-Järla och Nacka är dubbelspårig. Vy mot Nacka en februaridag 1996.


Under hela 2023 och första månaderna 2024 var Saltsjöbanan helt avstängd, p.g.a olika arbeten. Mellan Nacka och Saltsjö-Järla flyttades t.ex. Värmdövägen tillfälligt över på banvallen, för att skapa plats åt ett större vägbygge. Så här såg det ur från gång- och cykelbanan i riktning mot Nacka den 13 juli 2023.


C10 2899 ankommer Saltsjö-Järla den 22 oktober 2022. Den västra delen av platformen är avstängd och har ett något vildvuxet utseende.


Sist i tåget gick C11 2910.


Saltsjö-Järla f.d. stationshus inrymmer sedan många år en trafikskola.


C11 2910 sist i tåg mot Saltsjöbaden lämnar Saltsjö-Järla den 22 oktober 2022.


Enkelspåret mellan Saltsjö-Järla och Lillängen den 9 augusti 2014. De boende längs banan har klagat över bullret och SL har försökt åtgärda detta genom både sänkt hastighet och olika bullerskydd.


Lillängens hållplats med sin stiliga funkiskur den 11 januari 2010.


Lillängens hållplats den 19 augusti 2018. Den stiliga funkiskuren pryder ännu hållplatsen, men hållplatsskylten som stod tvärs om banan har fått ge vika för modernare efterträdare.


C11 2910 i Lillängen den 22 oktober 2022.


Nyrenoverade C10 2819 (ursprungligen C8) i Storängen den 11 januari 2010.


Tåg mot Stockholm i Storängen samma dag.


Tåg mot "Saltis" med C11 2892 sist lämnar Storängen den 11 juni 2017.


Storängen från bakhytt den 8 augusti 2020. T.v. tåg mot "Saltis" med C11 2910 sist.


Den stiliga stationsmiljön i Saltsjö-Duvnäs den 2 september 1993.


Tåg mot Stockholm ankommer Saltsjö-Duvnäs samma dag.


C11 2822 (ombyggd från C8) i Saltsjö-Duvnäs den 12 juli 2002.


Tågmöte mellan ordinarie tåg och eljubileumståget i Saltsjö-Duvnäs på kvällen den 18 maj 2013.


C11 2910 ledande i tåget mot Henriksdal ankommer Saltsjö-Duvnäs den 19 augusti 2018.


Tåg mot Stockholm med C11 2892 främst ankommer Saltsjö-Duvnäs den 9 augusti 2019.


Tåg mot Stockholm med C11 2914 främst ankommer Saltsjö-Duvnäs nästan på dagen ett år senare, den 8 augusti 2020.


Tåg mot Stockholm med C10 2895 sist närmar sig Saltsjö-Duvnäs på morgonen påskdagen den 20 april 2014.


Strax därpå kom mötande tåg med C10 2883 främst.


Mellan Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra slingrar sig banan genom ett naturskönt område, tidvis med vacker utsikt över Lännerstasundet. Banan går den djupa skärningar och på höga banvallar.


SLJ-märkta C11 2884 mellan Östervik och Saltsjö-Duvnäs den 2 september 1993.


En av skärningarna mellan Saltsjö-Duvnäs och Östervik.


Utsikt över Lännerstasundet mot Skurusundet (Skurubron anas i bakgrunden) mellan Saltsjö-Duvnäs och Östervik.


En katt på spåret vid Drevvinge gård.


Österviks hållplats sedd från bakhytt.


Från Östervik vek en gång i tiden ett sidospår av till grusgropen i Snörom. Idag är det en populär gång- och cykelväg och föga anar väl dagens motionärer att bergsskärningarna tydligt minner om det en gång gick en järnväg här?.


Mellan Östervik och Fisksätra har föraren en fin utsikt över Lännerstasundet.


Fisksätra hållplats den 7 september 2013.


Igelboda den 16 december 1987. T.v. tåget mot Solsidan med C10 2891 närmast, t.h. tåget mot Saltsjöbaden med C10 2883 främst.


Ett 6-vagnarståg mot Saltsjöbaden ankommer Igelboda den 11 juni 1993. Notera flaggorna på tåget och de lövade lyktstolparna med anledning av firandet av Saltsjöbanans 100-årsjubileum denna dag.


Här har det det ena jubileumståget, draget av ångloket SJ N 1173, anlänt till Igelboda sama dag.


SLJ-märkta C10 2909 i Igelboda den 17 april 1994.


En stund senare anslöt tåget från Stockholm med C10 2893 främst.


Tretågsmöte i Igelboda den 15 juni 2007.


Tåg mot Henriksdal med C11 2886 främst, ankommer Igelboda den 13 augusti 2022.


Tåg mot Slussen med C11 2892 främst i Neglinge i augusti 1986.


Tåg mot Saltsjöbaden i Neglinge den 16 december 1987.


En historisk bild från Neglinge på Saltsjöbanan, den 17 april 1994. T.v. enkelvagnen C16 2919 och t.h. museivagnen XCo 15. Det fanns två C16-vagnar, ombygggda på 1980-talet från tunnelvagn C6, men de är numera skrotade.


Tåg mot Stockholm och Slussen ankommer Neglinge den 22 april 2012.


C10 2821 inne i verkstaden i Neglinge den 13 december 2012.


Än finns det en huvudsignal av s.k. "låg typ" i Neglinge, Neg 11C.


Ordinarie tåg mot Stockholm, med C10 2889 sist i Neglinge den 7 september 2013. T.h. Veterantåget.


Ordinarie tåg mot Stockholm med C11 2898 främst lämnar Neglinge senare sama dag.


C10 2886 t.h. i ordinarie tåg mot Henriksdal i Neglinge samma dag. T.v. veterantåget med XCo 15 närmast.


Tåg mot Stockholm (Henriksdal) med C11 2910 främst ankommer Neglinge den 8 augusti 2020.


C10 2899 i Neglinge den 13 augusti 2022.


Ringvägens hållplats den 16 december 1987.


C11 2892 i Saltsjöbaden i en augustieftermiddag 1986.


C10 2885 i Saltsjöbaden samma dag.


Ett tåg från Stockholm-Slussen, med C10 2819 främst, har just ankommit Saltsjöbaden den 15 juni 2007.


Inredningen i C10 2819.


C11 2914 reklamerade även den för DN, här i Saltsjöbaden den 22 april 2012.


Tåg från Stockholm med C10 2915 främst ankommer Saltsjöbaden den 24 oktober 2013.


Tåg från Slussen med C10 2899 främst ankommer Saltsjöbaden den 29 oktober 2015.


C11 2896 i Saltsjöbaden den 8 augusti 2020.


C10 2899 i Saltsjöbaden den 13 augusti 2022.


Inredningen i C10 2899.

"Grenbanan" Igelboda - Solsidan


Infarten från "Grenbanan" från Solsidan i Igelboda sedd från förarhytten den 16 december 1987.


Tåg från Solsidan ankommer Igelboda jubileumsdagen den 11 juni 1993.


Linjen mellan Erstaviksbadet och Tattby den 16 december 1987.


En något oskarp bild av C10 2891 i Solsidan den 16 december 1987.


Glatt samspråk innan avgång från Solsidan den 17 september 2000.


Tåget på "Grenbanan" med C10 2889 sist lämnar Solsidan den 8 oktober 2003.


Solsidan från gatan den 8 oktober 2003.


C11 2820 i Solsidan den 19 januari 2013.


C11 2894 i Solsidan den 11 juni 2017.


C10 2883 ankommer Solsidan på eftermiddagen den 30 juli 2020.


C10 2883 i regniga Solsidan någon timme senare samma kväll.

Övrigt


Södra Lidingöbanans lok 201 lånades ut till Saltsjöbanan i början på 1980-talet efter att godstrafiken på Lidingö hade lagts ned. Det skadades vid ett blixtnedslag och skrotades i Hammarby sommaren 1994. Här ses lok 201 i Neglinge i augusti 1986.


Saltsjöbanans lokomotor Z66 16 i lokstallet i Neglinge den 13 december 2012.


Z66 16 i Neglinge den 11 juni 2017.


Z66 16 i Neglinge den 13 december 2022.


SSnJ cisternvagn Q12 500001 [P] avställd på kolbangården i Kristinehamn den 8 januari 2000. Onekligen långt hemifrån... Vagnen var en s.k. privatvagn, d.v.s. en vagn som ägs av någon annan (t.ex. ett industri- eller vagnuthyrningsbolag) än järnvägsförvaltningen som den är registrerad vid. I det här fallet tillhörde vagnen Svenska Formalin AB och var inregistrerad vid SSnJ och hade Sickla som hemstation. Sedermera skrotades vagnen.

SL Spårtrafik Hem


Senast uppdaterad: 2024-05-12
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2024