Öresundsbanan

Hem Lokförarvardag SöderutPå väg mot Öresundsbron den 3 februari 2016, mellan Forsieby och Svågertorp, mötte vi ett pågatåg på väg mot antingen Ystad eller Trelleborg.


När jag jobbade på DB Regio arbetade jag också i anbudsprojektet för Öresundstågstrafiken. Under en rekognoseringstur i början av mars 2006 blev jag välvilligt bemött av lokförarkollegorna från DSB och SJ och jag fick åka linjekännedom hela vägen från Malmö till Köpenhamn resp. Helsingør till Malmö. Från Kastrup fick jag dessutom köra! Det var intressant att få se och uppleva hur systemskiftet mellan danskt och svenskt signal- och ATC-system fungerar. Öresundstågen upplevde jag som väldigt lättkörda (sedermera fick jag Regina-utbildning vid SJ och tekniskt är de snarlika). Här möter vi ett annat Öresundståg i Svågertorp. Resan genom Danmark beskriver jag på sidan om DB Regio.


Framme på Malmö Syd Svågertorp med DN-tåget den 20 februari 2020. Det var lite ovant att bromsa med aktiv ep-styrning; tillsättningen är omedelbar och tåget bromsade bra, vilket delvis är en förklaring till att jag stannade lite tidigare än vad jag hade tänkt. Resenärerna var dock förvarnade om att inte alla vagnarna skulle få plats vid plattform. Här blev vi avbytta av våra danska kollegor, som sedan tog tåget vidare genom Danmark. Det var första gången i modern tid som ett privat järnvägsföretag körde persontåg i Danmark, och det är verkligen väldigt roligt att få ha varit med och bidragit till att det blev verklighet!


Vid Lernacken, vid Öresundsbrons landfäste i Sverige, sker bytet mellan "svensk" (15 kV 16 2/3 Hz) och "dansk" (25 kV, 50 Hz) linjespänning. Strax före urkopplingstavlan ("gubben" på stolparna) ska huvudbrytaren öppnas. Beroende på fordonstyp sker systemskiftet automatiskt. På 241-loken måste föraren göra ett aktivt val i lokets datorsystem.


Möte med ett Øresundståg på Öresundsbron den 3 februari 2016.


Den svensk-danska nationsgränsen är tydligt utmärkt på bron.


Möte med ett av våra våra norrgående tåg, draget av 241.001 Kenobi, på Peberholm den 11 november 2019.


På den konstgjorda ön Peberholm tar Öresundsbron slut och både järnväg och motorväg dyker ned i Drogdentunneln bort till Kastrup på Amager. Här sker också systembytet mellan svenskt och danskt signal- och ATC-system. Gränsen går vid driftplatsgränsen mot Kastrup. Tavlorna som anger detta kan anas på de två kontaktledningsstolparna två stolplängder bortom utfartblocksignalerna. Motorvägen ses till höger och byggnaderna vid Kastrup anans i bakgrunden. Resan vidare genom Danmark beskriver jag på sidan om Hector Rail.

Hem Lokförarvardag Söderut


Senast uppdaterad: 2023-11-18
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023