Nordwaggon - Laais831/871

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf DeutschEn Laais831 växlas in på TGOJ:s (sedermera Euromaint Rail) verkstadsområde den 24 augusti 1998. Vagnen är tillverkad 1985 av VEB Waggonbau Niesky i dåvarande DDR. Vagntypen, som består av två kortkopplade tvåaxliga vagnenheter med aluminiumhuvar (på tyska 2x2-achsige Großraumgüterwageneinheit mit Aluminiumspreizhauben...), började levereras 1984 och har successivt förfinats sedan dess. Den är dessutom unik för Nordwaggon. Leverantören har hela tiden varit densamma – Waggonbau Niesky i sydöstra Tyskland, förr som ett statsägt företag i DDR, senare som en del i kanadensiska koncernen Bombardier Transportation. Verksamheten bedrivs nu under namnet Waggonbau Niesky. Järnvägsmuseet har ett "leveransfoto" av Laais831 23 74 435 9 001-0 i Värtan som finns på Digitalt Museum.

Sedan Transwaggon övertog Nordwaggon, byggdes samtliga Laais831:or om till Laalps genom att huvarna och de inre gavlarna togs bort.


Ett par Laais8:or inne i TGOJ:s verkstad samma dag. Verksamheten var annars mest inriktad på ombyggnads- och revisionsarbeten på personvagnar.
Två bilder av Laais831 24 74 435 9 011-9 [P] i Landskrona den 14 april 1999.


Laais831 24 74 435 9 043-2 [P] i Landskrona samma dag.


Den något förädlade formen av "Gammel-Laais" var Laais871. Här ses 24 74 435 9 093-7 [P] utanför Skandiatransports verkstad i Landskrona hamn den 14 april 1999.


Laais831 hette från början Laains. Här ses halva Laains 24 74 432 0 034-7 [P] avställd i Landskrona hamn den 15 april 1999. Vagnen skadades vid en tågolycka på Kontinenten i slutet av 1980-talet och som synes gjordes en provisorisk buffertbalk i kortkoppeländen för att vagnen skulle kunna transporteras "hem" igen.


Laais871 24 74 435 9 081-2 [P] i Hallsberg den 13 maj 1999.


Laais871 24 74 435 9 148-9 [P] utanför huvudkontoret i Ulvsunda den 10 maj 2000. Halva vagnen hade tvättats på prov och resultatet var som synes slående. Det hörde annars till ovanligheten att dessa äldre Laais-vagnar tvättades. 1988 års originallack från DDR verkar det dock inte vara något fel på!


Laais871 24 74 435 9 148-9 [P] lämnar Ulvsunda med växlingen till Sundbyberg den 12 maj 2000.


Laais871 24 74 435 9 087-9 [P] i Ulvsunda den 19 juni 2000.


En okänd Laais8:a rullar nedför vallen på Malmö godsbangård på kvällen den 2 augusti 2000.


En Laais871:a på Malmö godsbangård samma kväll.


Laais8:orna underhölls vid Skandiatransports verkstad i Landskrona. Här ses verkstadsbangården den 6 september 2000. Dock lyste Laais8:orna med sin frånvaro på just denna bild!


Några Laais831:or var uthyrda till Plastal, för transporter av bilkarossdelar. Här ses ett par av dem tillsammans med en Habins951 på vallen på Malmö godsbangård den 6 september 2000.


Laais871 24 74 435 9 115-8 [P] på Gävle godsbangård den 16 april 2001.


Laais831 24 74 435 9 045-7 [P] i Ulvsunda den 14 augusti 2002.


Laais831 24 74 435 9 005-3 [P] i Alvesta den 6 november 2002.


Uppställda Laais8:or i Mora på morgonen den 6 april 2009.


Ett par Laais8:or i Björneborg den 4 maj 2009.

Det s.k. Henkelzug är ett upplägg med Laais8:or som det senaste åren väckt en del uppmärksamhet bland järnvägsintresserade i Tyskland, främst på grund av att loken brukar vara mer eller mindre udda. En del bilder finns på denna sida.

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Senast uppdaterad: 2021-03-21
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2021