Nordwaggon - Kapellvagnar Kbis971 och Laaips962

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf DeutschEtt sätt att förbättra järnvägens konkurrenskraft är att få ner de höga investeringskostnaderna. En ny godsvagn kostar i dagsläget ungefär en miljon kronor. Ett sätt att få ner kostnaderna är att bygga om äldre rullande materiel som inte passar dagens marknadskrav till vagnar som bättre passar kundernas efterfrågan. Det fanns flera flera företag som tog fasta på den idén, till exempel Grandwaggon i Östersund och Christian Olsson i Göteborg. Grandwaggon levererade under åren 1997–1999 100 Laaips962 och 400 Kbis971 till Nordwaggon. Laaips962 (43 74 431 8 001–100) består av två kortkopplade tvåaxliga vagnar försedda med kapellhuvar. Vagnarna är främst anpassade för transport av sågade trävaror men kan även användas för transporter av slipers, stålprofiler med mera. Vagnen överskrider UIC-profilen på höjden och är bland annat därför populär hos kunden. Priset för detta är dock att vagnen därför inte får gå i alla länder. Laaips-vagnarma ingick i Nordwaggons enkelresetrafik.

Kbis971 däremot var långtidsuthyrd. Nummer 21 74 338 2 201–550 var uthyrda till SJ som använde dem i trafik mellan Sverige och Italien via den dåvarande samarbetsorganisationen SveRail-Italia. Vagnen har vanlig UIC-profil och är liksom Laaips-vagnen försedd med kapellhuv och är främst avsedd för sågade trävaror. På bilden ovan ses Kbis971 21 74 338 2 242-4 i Malmö den 15 maj 1998. Sedermera ställdes majoriteten av Kbis-vagnarna av. Några Kbis-vagnar permanentkopplades på prov ihop till Laaips042 innan NW såldes till TWA. Sedermera såldes Kbis-vagnarna till NetRail, som byggde om dem till Laaips042 och sålde dem vidare till NACCO (sedermera uppköpt av VTG). Enligt uppgift sattes de i trafik mellan Frankrike och England.


En Laaips962 i tåg passerar Hallsbergs personbangård den 4 december 1998.


En Laaips962 på I-gruppen på Hallsbergs rangerbangård samma dag.


Kapellvagnarna underhölls av Gävle Godsvagnsservice AB, inrymt i gamla AGEVE:s lokaler. Sedermera köptes företaget av Swemaint. Här ses Kils971 21 74 338 0 013-3 inne på verkstadsområdet den 17 december 1998, ett par veckor efter det kraftiga snöfallet där. Litteran ändrades sedermera till Kbis971.


Laaips962 42 74 431 8 023-1 [P] hos Gävle Godsvagnsservice samma dag.


Nylevererade Laaips962 43 74 431 8 086-8 [P] i Ulvsunda den 8 januari 1999.


Laaips962 43 74 431 8 080-1 [P] i Trelleborg den 16 mars 1999.


Kbis971 21 74 338 2 411-7 i Ulvsunda den 29 mars 1999.


Kbis971 21 74 338 2 252-5 på Gävle godsbangård den 20 mars 1999.


. Här ses ett antal kapellvagnar på kö in till Gävle Godsvagnsservice den 25 juli 1999.


Ytterligare 50 stycken Kbis971 (23 74 338 2 551–600) hyrdes ut till österrikiska ProRail för trafik mellan Österrike och Italien. Här ingick delvis övervakning från Nordwaggons sida i uthyrningen. Här ses nylevererade Kbis971 23 74 338 2 568-2 [P] i Ulvsunda den 11 november 1999.


En Kbis971 i Ystad den 21 december 1999.


Kbis971 21 74 338 2 282-2 i Oxelösund den 3 juni 2000.


Kbis971 21 74 338 2 348-1 i Ulvsunda den 19 juni 2000.


Kbis971-vagnar på Gävle godsbangård den 1 juli 2000.


Laaips962 43 74 431 8 005-8 [P] och två Laais8:or i Gävle samma dag.


En Laaips962 på Köpenhamns numera nedlagda godsbangård den 1 augusti 2000.


Kbis971 21 74 338 2 288-9 på Malmö godsbangård den 2 augusti 2000.


Laaips962 43 74 431 8 045-48 [P] i Ulvsunda den 17 augusti 2000.


En Kbis971 sist i ett södergående godståg passerar Mjölby den 21 februari 2001.


En Kbis971 på traversen hos Gävle Godsvagnsservice den 1 april 2001.


De tre första Laaips962:orna hade blått kapell. Den 16 april 2001 stod Laaips962 43 74 431 8 002-5 [P] på Gävle godsbangård.


Kbis971 23 74 338 2 455-2 utanför kontoret i Ulvsunda den 26 september 2004.


Skymning över Nordwaggon... Kbis971:or i rader i Ludvika den 22 mars 2005. Denna långtidsuppställning renderade "viss" uppmärksamhet och så småningom flyttades vagnarna bort.


Laaips962 43 74 431 8 030-6 [P] på Stockholm C vid Norra bantorget den 27 september 2006. Det är trevligt att se att man väljer järnvägstransporter till byggen i järnvägens absoluta närhet.


Laaips962 43 74 431 8 035-5 [P] i Borlänge den 22 september 2008.

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Senast uppdaterad: 2020-04-20
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2020