Nordwaggon - Hirrs/Himrrs

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Habbins/Hirrs861


Habbins861 43 74 278 1 005-0 [P] på spåret utanför huvudkontoret i Ulvsunda i mars 2000. Nordwaggon köpte 15 stycken av CombiTrans, och lät Grandwaggon i Östersund måla om dem och rusta upp dem. Dessa var som synes inte RIV-märkta - korgen sticker ut något uppe i "hörnen" utanför den kontinentaleuropeiska profilen. Därför har vagnarna också en halv uppsats om vilka järnvägsförvaltningar som accepterar vagnarna, vilket torde vara alla dåvarande RIV-förvaltningar... Det kan låta fånigt, men så är regelverket. RIV har upphört att gälla och ersatts av GCU, men många hinder finns ännu innan Europas järnvägar har uppnått det som så fint kallas driftskompatibilitet, d.v.s. att alla fordon går att köra överallt. Litterasystemet har sedermera gjorts om och vagnarna heter numera Hirrs861.


Habbins861 43 74 292 2 014-2 [P] i Mjölby den 21 februari 2001.


S-TWA Hirrs861 43 74 292 2 008-4 [P] på Hallsbergs rangerbangård den 17 maj 2009. De 15 Habbins861:orna hyrdes ut under en längre tid till den österrikiska speditören FerTrans. Den uthyrningen avslutades drygt tio år innan bilden togs, men spåren efter den syntes fortfarande...


En av Hirrs861:orna på Hallsbergs rangerbangård den 4 april 2012.


En av Hirrs861:orna passerar Fagersta C den 24 februari 2013.


En av Hirrs861:orna i Avesta-Krylbo den 17 mars 2014.

Hirrs5-99


NW samarbetade de sista åren med GE Capital Rail Services. Det europeiska dotterbolaget uppstod när GE Railcar köpte tyska Cargowaggon och brittiska Tiphook Rail. GE:s vagnar styrdes i NW:s enkelresetrafik. Den 28 juni 2005 stod Hirrs5-99 23 80 292 2 265-6 [P] i Gävle-Korsnäs.

Hirrs007


Ett sätt att göra 2-ax-vagnarna attraktivare var att permanent koppla dessa två och två, och på så sätt skapa en fyraxlig vagn, till ett attraktivt pris. Samtliga 2-axliga vagnar kopplades ihop på detta sätt. Dessa vagnar utgörs av två permanent ihopkopplade Hbins763 eller Hbillns762. I det senare fallet togs mellanväggarna bort. Här anländer nyombyggda Hirrs007 23 74 292 1 200-2 [P] till Ulvsunda för inspektion den 14 juli 2000.


Hirrs007 23 74 292 1 216-8 [P] i Sundbyberg den 18 oktober 2001.


Två Hirrs007:or passerar Tantolunden i Stockholm den 1 december 2004.


S-GC Hirrs007 23 74 292 1 472-7 [P] på Malmö godsbangård den 26 maj 2007.


S-GC Hirrs007 23 74 292 1 420-6 [P] i Tomteboda den 3 mars 2009.


Sedan Transwaggon tog över NW såldes Hirrs007:orna till andra bolag. Här ses Rail-X S-RX Hirrs007 23 74 292 1 428-9 [P] i Borlänge den 22 maj 2010.


S-RX Hirrs007 23 74 292 1 300-0 [P] i Svenstavik på Inlandsbanan den 10 augusti 2022.

Hirrs004 / Himrrs022


Även Hbb-vagnarna kopplades ihop på samma sätt som Hbins-vagnarna och fick littera Hirrs004 resp. Himrrs022. Den 5 april 2003 passerade Hirrs004 23 74 292 1 794-4 [P] Leuchtenbergring i München i Tyskland.


S-TWA Hirrs004 23 74 292 1 713-4 [P] på Malmö godsbangård den 26 maj 2007.


Tvenne NW Himrrs022 i Karlberg den 30 juli 2004. Närmast Himrrs022 23 74 292 3 305-7 [P].


Himrrs022 23 74 292 3 039-2 [P] i Gävle den 28 juni 2005.


Ett antal Himrrs022:or var inregistrerade som P-vagnar vid Green Cargo. Här ses S-GC Himrrs022 23 74 292 3 069-9 [P] i Älvsjö den 28 juli 2010.


S-TWA Himrrs022 23 74 292 3 007-9 [P] i Kil den 13 oktober 2016.


S-TWA Himrrs022 23 74 292 3 026-9 [P] i Kil samma dag. Denna är rätt unik, eftersom "råvaran", de f.d. Hbbins842 som köptes av CombiTrans och målades om, endast var sex stycken. De övriga två NW-målade Himrrs022 är 23 74 2923 011 och 023.


S-TWA Himrrs022 23 74 292 3 011-1 på Malmö godsbangård den 21 juni 2020. Tyvärr är ju nästan alla godsvagnar numera övermålade med allehanda "konstverk", och här har jag täckt över det mesta.


S-TWA Himrrs022 23 74 292 3 023-6 i Hässleholm den 6 april 2021.

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Senast uppdaterad: 2023-05-03
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023