Nordwaggon - Flak- och containervagnar

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf DeutschFrån 1993 och till 2000 hyrde Nordwaggon ett antal Rns891 och Sgns923 av AAE för vidareuthyrning på långtidskontrakt. Rns-vagnarna användes främst för stålämnestransporter. På bilden ses Rns891 33 68 351 7 813-6 [P] i Bofors den 8 januari 2000.


En Sgns923, uthyrd till Eka Chemicals och lastad med två tankcontainrar med Natriumklorat, rullar ner för vallen i hällregnet på Gävle godsbangård den 15 juni 1998.


Sgns923 33 68 455 6 601-5 [P] lastad med AGA-tankcontainrar i Luleå den 12 september 2000.


Uakks880 33 74 935 2 017-1 [P] på Malmö godsbangård den 15 maj 1998. Vagnen användes för transport av Kalciumkarbid i s.k. turnbins-behållare.

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Senast uppdaterad: 2015-11-21
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2015