Nordwaggon - Cisternvagnar

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf DeutschDen kanske mest kända av NW:s cisternvagnar var Zacs671 33 74 786 5 007-6, som stod uppställd utanför kontoret i Ulvsunda. Det var dock bara denna vagn som såg ut så här, alla andra cisternvagnar var antingen anonymt gråbruna eller var målade i inhyrarens färger. Cisternvagnsflottan såldes till AB Tankvagnar i slutet av år 2000.


Tre Ucs-vagnar för kalciumkarbid på Gävle godsbangård den 20 mars 1999.


Zaces 33 74 787 5 042-1 [P], som var uthyrd till Wibax, var målad i kundens färgsättning. I juni 1999 stod den hos Chr. Olsson i Göteborg i väntan på underhåll.


Vagnen är ännu i trafik och körs för LKAB i det s.k. "Insatståget". Här ses Zaces S-TWG 33 74 787 5 042-1 i Luleå den 28 september 2017.


De flesta av Nordwaggons cisternvagnar såg ut så här. Här ses Zaes750 33 74 788 0 003-6 [P] vänta på underhåll hos Chr. Olsson i Göteborg den 20 oktober 1999.


Zaces 33 74 787 5 013-2 och 030-6 [P] hos Chr. Olsson i Göteborg den 27 oktober 1999.


Zacs 33 74 786 5 025-8 [P] inne på Scandicons område i Ystad i väntan på underhåll, den 21 december 1999.


En vagn som sett sina bättre dagar var Zaces 33 74 787 5 049-6 [P]. Den 8 januari 2000 stod den avställd på "Kolbangården" i Kristinehamn. Som synes var den farligt gods-märkt och hade varit lastad med Fenol. Den rengjordes aldrig innan avställningen. Vagnen sattes senare under året i trafik igen och sanerades innan den hyrdes ut till en annan kund.


Den 8 januari 2000 stod Uc 43 74 900 6 356 avställd på Kolbangården i Kristinehamn. Tidigare hade den, som synes, varit uthyrd till företaget Icopal.


Uackks 44 74 930 3 000-4 [P] bestod egentligen av två permanentkopplade Ucs-vagnar. Den 8 januari 2000 stod den avställd i Kristinehamn i väntan på sitt öde...


Det fanns fler cisternvagnar som var målade i kundens färgsättning. Zaces 33 74 787 5 010-8 [P] var uthyrd till Fori och ses här i hamnen i Holmsund den 3 maj 2000.


Zacs 33 74 786 5 032-4 [P] på Kvillebangården i Göteborg den 23 maj 2000.


En Ucs-vagn för kalciumkarbid i Oxelösund den 3 juni 2000.


Avställda cisternvagnar i Skänninge den 25 juni 2000. Uc-vagnen närmast kameran hade även den varit uthyrd till Icopal.


En av cisternvagnarna i Skänninge var Zacs 33 74 786 5 028-2.


Uc 43 74 900 6 335-5 i Skänninge samma dag.


Nordwaggon hyrde ut ett antal Uacs-vagnar till LKAB som användes för bentonittransporter. Den 12 september 2000 stod ett antal uppställda på Svartön i Luleå. Närmast ses Uacs 84 74 930 5 006-8 [P].


Zaes 33 74 788 0 017-6 [P] i Luleå den 12 september 2000.


Mysteriet med de försvunna tankvagnarna. Någon gång under 1990-talet lyckades "någon" på dåvarande SJ Gods att radera två av Nordwaggons cisternvagnar ur vagnsstyrningssystemen. Vid det tillfället var de heller inte uthyrda till någon kund, varför NW inte heller visste riktigt var vagnarna hade tagit vägen. SJ hade också rationaliserat hårt bland bangårdspersonalen; "förr" fanns det "alltid" folk som visste vilka vagnar som fanns på stationen, men i datoriseringens tidevarv ansåg man att den personalen var överflödig. Nå, de två vagnarnas senaste position var i Liljeholmen i Stockholm. Där stod de bevisligen inte. De var heller inte skrotade. Mysteriet ställdes på sin spets när NW sålde sin cisternvagnsflotta till AB Tankvagnar. Vagnarna fick lov att ingå i köpet och det föll på köparen att leta reda på dem. Som lokförare på Citypendeln körde jag emellanåt X1-enheter som skulle till Motala verkstad för olika reparationsarbeten. På dessa resor hade jag noterat ett par uppenbart avställda cisternvagnar i Hallsberg och till sist undrade jag om det inte kunde vara de två saknade vagnarna. Den 15 januari 2003 tog jag en bild av vagnarna och tog kontakt med NW, Green Cargo och AB Tankvagnar. Jag hade rätt, det var de saknade vagnarna!

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Senast uppdaterad: 2020-04-20
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2020