Nordwaggon

Godsvagnar i Sverige Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Nordwaggon (NW) grundades av Electrolux och SJ-ägda speditören ASG 1984. Syftet var att skaffa vagnar som bättre passade E-Lux behov vid vitvarutransporterna. Man beställde 150 Laais-vagnar i två omgångar hos dåvarande VEB Waggonbau Niesky i DDR. 1990 sålde ASG sin andel till SJ och företagets affärsinriktning ändrades. Man vände sig nu även till externa kunder, såsom speditörer och industri, och samtidigt inleddes den näst intill explosionsartade nyanskaffningen av vagnar. Nordwaggon kom att symbolisera den moderna järnvägen, med nya blänkande godsvagnar med den iögonfallande loggan över hela vagnsidan. NW hade också ett ambitiöst tvättprogram, där vagnarna tvättades utvändigt en gång per år. Detta gav man upp under de sista årens kostnadsjakt. Bilden av Nordwaggon som utstickare försvagades, samtidigt som störste konkurrenten Transwaggon också investerade stort i nya vagnar och även tvättade en hel del av flottan. Ödets ironi kanske, eftersom Nordwaggons ägare Electrolux och Swedcarrier sålde företaget sommaren 2006 till just Transwaggon. Försäljningen rönte stor uppmärksamhet i branschen, och långt ifrån alla kunder var nöjda med utvecklingen. Konkurrensmyndigheterna hade dock inga invändningar mot köpet. En pikant och i mitt tycke märklig del i uppgörelsen var att Transwaggon erhöll (!) drygt 300 miljoner SEK för att köpa NW. All personal varslades om uppsägning. Transwaggon marknadsför vagnarna sedan köpet genom den egna organisationen. Successivt har vagnarna märkts om med ny ägarbeteckning (74 S-TWA (sedermera S-TWASE) i stället för 74 GC eller 74 SJ) och ny kontaktinformation. Det lär dock dröja innan NW-loggan på vagnsidorna målas över. En epok gick i graven, liksom ett intressant inslag i den svenska järnvägshistorien.

Nordwaggon var, liksom många andra privatvagnsbolag, medlem i Svenska Privatvagnsföreningen (SPF). Denna förenings historia har jag beskrivit i en artikel i SJK:s tidskrift Tåg.

Här nedan ooch i menyn till vänster följer en exposé över några av Nordwaggons vagnar. De flesta av bilderna är tagna under min tid vid företaget, från april 1998 till januari 2001. En del av texten är hämtad ur min artikel om NW-vagnarna, även den införd SJK:s tidskrift Tåg, nummer 9/2000.


Nordwaggon-vagnar på rad utanför kontoret i Ulvsunda i Stockholm-Bromma i juni 1998. Fr.v. Laaeilprs972 43 74 438 0 017-6 [P], Laais921 24 74 435 9 611-6 [P], Habins951 34 74 278 2 400-3 [P], Kbis971 21 74 338 2 342-4, Hbins763 23 74 216 2 526-8 [P] samt cisternvagnen Zacs671 33 74 786 5 007-6 [P].


Växling utanför Nordwaggons kontor i Ulvsunda den 3 juni 1998. Idel nya eller nytvättade vagnar!


Helguppställda Nordwaggon-vagnar i Värtan den 16 augusti 1998.


Utsikt från Nordwaggons kontor i Ulvsunda den 8 januari 1999.


Undertecknad i full färd med att kontera fakturor på kontoret i Ulvsunda den 15 juli 1999.


Flera NW-vagnar på rangerbangården Zürich-Limmattal (RBL) den 16 augusti 1999.


Varselväst på! Vagninspektion i Ulvsunda den 11 november 1999.


Ystad den 21 december 1999. Flera NW-vagnar syns på bilden.


Tågmöte i Degerön, mellan Motala och Hallsberg, den 13 mars 2001. I mötande godståget gick bl.a. en Laais9:a och en Habins901.


NW-vagnar uppställda på spåret närmast Gårdfogdevägen i Ulvsunda den 14 augusti 2002.


Ett långt godståg, bestående enbart av Nordwaggon-vagnar, rullar förbi Frankfurt/Main West den 2 april 2003.


En Kbis971 och en Laais985 utanför kontoret i Ulvsunda den 4 augusti 2004.


Nordwaggon-vagnar uppställda i Ornäs den 17 mars 2009. Den då rådande lågkonjunkturen medförde att efterfrågan på godstransporter minskade drastiskt. Ett tydligt tecken på det var alla godsvagnar som ställdes upp runt om i landet. T.h. ses en av de 15 Hirrs861:orna och i det högra vagnssättet ses flera Laais-vagnar.

Godsvagnar i Sverige Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Senast uppdaterad: 2023-10-25
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023