Svenska museitåg

Svensk spårtrafik HemÖSlJ ånglok 2 VIRÅ med ett komplett Stavsjö-tågsätt i Mariefred den 5 juli 2003.

Sverige har en mångfald av museijärnvägar, järnvägsmuseer och veterantågsföreningar. De finns alla samlade i publikationen Tågsommar, som kommer ut varje år inför sommarsäsongen. Här kommer jag att presentera en del av dem. Följ med på en rundresa från norr till söder i landet!


Senast uppdaterad: 2023-06-04
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023