Svenska godståg

Blandade svenska tågbilder Hem

s


SJ Rc4 1183 med ett antal Nordwaggon Multipurpose-vagnar i kroken inväntar avgång på spår 10 på Stockholm C den 24 juli 1999.

Här presenteras merparten av aktörerna på den svenska godstrafikmarknaden. Flera företag har både kommit och gått, och marknaden domineras ännu av statliga Green Cargo.


Senast uppdaterad: 2023-03-27
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023