SL Spårtrafik

Svenska läns- och regionaltåg HemTrafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län. Spårtrafiken är omfattande och mångfacetterad. Här finns pendeltåg, lokaltåg, spårvägar och tunnelbana, se linjenätet.

På dessa sidor visar jag bilder från alla banorna. Trevlig tur!


Senast uppdaterad: 2024-02-25
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2024