Nockebybanan

SL Spårtrafik HemAv Stockholms ursprungliga spårvägslinjer överlevde bara linje 12; Nockebybanan. Ett nedläggningshot hängde länge över banan, men idag är den moderniserad och trafikeras numera endast med moderna A32:or. De gamla Ängbyvagnarna (idag A30/B30) gjorde sin sista insats våren 2009. 1996 hade dock upprustningen inte påbörjats. Spårvagnarna från 1940-talet hade moderniserats (liksom kusinerna på Lidingöbanan), men spår och kontaktledning hade man inte rustat upp ordentligt. Här ses A30 302 + B30 602 i traditionell blå/vit målning på väg mot Nockeby den 26 september 1996. Just A30 302 är bevarad på museispårvägen i Malmköping, tillsammans med B30 304.


SL A30 301 i Nockeby den 26 september 1996.


SL har ett antal arbetsfordon i sin spårtrafik. En riktigt gammal kämpe är lokomotorn A289 9215, tillverkad 1930 med ett förflutet som SJ Z 3. Den 12 oktober 1997 stod den uppställd i Brommahallen.


B30 602 i Alvik den 10 juli 1998.


A30 307 i spårkorset i Alvik samma dag. Spårvagnen från Nockeby ansluter till tunneltågen mot "Stan" över plattform, och vice versa.


Vid Alléparken växlar Nockebybanan från högertrafik till vänstertrafik, och omvänt, för att passa till tunnelbanans vänstertrafik i Alvik. Den 10 juli 1998 korsar B30 603 och A30 302 spårkorset.


A30 301 vid Ålstensgatan den 10 juli 1998.


A30 306 vid Smedslätten samma dag.


Nockebybanan moderniserades kraftigt 1998 och här ses ändstationen Nockeby den 10 juli 1998.


När A32:orna sattes i trafik började även de trafikera "12:an". Den 15 januari 2000 stod A32 404 i Nockeby och inväntade avgång mot Alvik. Numera är alla A30/B30 borta från Nockebybanan.


Nockebybanans 75-årsjubileum firades i Alvik den 2 oktober 2004. Veteranen A24C 373 och det gamla plogloket 9205 visades upp. I bakgrunden ska en A32:a strax avgå mot Nockeby.


B30 607 i Alvik den 24 februari 2009.


A32 431 i Alvik den 30 juni 2012.


A32 419 håller vid Ålstensgatan den 9 november 2013...


...och fortsätter sedan vidare mot Nockeby.


Efter en stund kom A32 401 i motsatt riktning.


A32 432 ankommer ett höstligt Alvik den 5 oktober 2014.


A32 436 i Alvik den 21 oktober 2018.


A32 415 i Alvik den 26 juni 2020.


A32 416 i Alvik på kvällen den 3 maj 2022.


A32 427 i Alvik den 20 november 2022.


A32 411 (längst bort) och 422 (närmast) i Alvik den 28 april 2023.


Under en stor del av vintern och våren 2023 var A35-vagnarna tagna ur trafik p.g.a. bromsfel. På Spårväg City ersattes trafiken helt, så när som på ett par extraturer med museispårvagn. På Tvärbanan och Nockebybanan gick endast A32-vagnarna, med vissa inskränkningar i trafiken. För att i någon mån lätta upp tillvaron, kom de gamla A30/B30-vagnarna till heders igen. B30 604 lånades in från museispårvägen i Malmköping, och kopplades ihop med A30 304, som finns kvar i Stockholm som tjänstevagn. "Di gamle" sattes in i ett omlopp i morgonrusningen, och här ses de i Alvik på väg ner till vagnhallen, efter avslutat värv på morgonen den 28 april 2023.


A32 401 vid Alléparken den 24 februari 2024.


A32 401 i Alvik den 24 februari 2024.

SL Spårtrafik Hem


Senast uppdaterad: 2024-02-25
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2024