Spårväg city

SL Spårtrafik Hem


Trafiken med veteranspårvagnar på Djurgårdslinjen invigdes 1991. Eftersom linjen var byggd enligt modern standard, föreföll det logiskt bland förespråkarna att den kunde trafikeras med moderna spårvagnar, integrerad i SL:s trafik. Det satt dock hårt inne bland beslutsfattarna, men till sist blev det så! I augusti 2010 invigdes den första etappen av Spårväg city och trafiken med moderna spårvagnar av typen Flexity Classic, tillverkade av Bombardier, mellan Sergels torg och Djurgården!

Länge diskuterades en förlängning från Norrmalmstorg till Centralen, något som delvis förverkligades genom omställningen från ren veteranspårväg till modern innerstadsspårväg 2010. Vårvintern 2015 kortades linjen av till Kungsträdgården, på grund av omfattande ombyggnationer i Hamngatan och på Sergels torg. Men den 3 september 2018 invigdes förlängningen till T-Centralen, med hållplats utanför Åhléns varuhus och nära gångväg till tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg. Det finns planer på förlängning till Kungsholmen via Stockholm C, men då krävs först förstärkningsarbeten på Klarabergsviadukten. Österut planeras också en förlängning via Frihamnen och Värtahamnen till Ropsten och en sammanbidning med Lidingöbanan. Den nya depån i Aga är dimensionerad för att härbärgera spårvagnar för både Lidingö och innerstaden. Det återstår att se när det blir klart. Följ med på en resa mellan innerstaden och Djurgården. Trafikutövare är Stockholms Spårvägar (SS). Trafiken med veteranspårvagnar presenterar jag på sidan om Djurgårdslinjen.


Spårväg citys sträckning i Hamngatan vid blivande hållplats Kungsträdgården den 2 juni 2010.


Innan trafiken med de moderna spårvagnarna inleddes "torrkörde" man trafiken utan passagerare. Här ses A34 33, alias M06 33 från Norrköping, på Nybroplan den 12 augusti 2010.


A34 262 vid Kungsträdgården den 22 augusti 2010, dagen efter invigningen. Vagnen var inhyrd från spårvägen i Frankfurt am Main i Tyskland och var av samma typ som Norrköpings- och Stockholmsvagnarna.


A34 263, också den med tyskt ursprung, vid hållplats Konsthallen/Gröna Lund på Spårvagnens dag, den 22 augusti 2010.


A34 34 vid ändhållplatsen Sergels torg den 5 september 2010. Vagnen var inhyrd från spårvägen i Norrköping.


A34 34 vid hållplats Djurgårdsbron samma dag.


Spårvagnsmöte i Hamngatan den 17 september 2010.


Ibland fick de gamla trotjänarna träda in när moderniteterna inte höll måttet. Museivagnen SSLidJ 17 ska här strax köra iväg mot Djurgården från Sergels torg den 27 september 2010.


Nylevererade A34 2 Norrmalmstorg den 2 december 2011. SL bytte färgsättning på spårvagnarna efter en omröstning bland stockholmarna. Tack och lov slapp vi den brunsvarta färgsättningen efter det!


A34 5 i Hamngatan den 3 mars 2012. P.g.a. underhållsarbeten vände linje 7 vid Norrmalmstorg.


A34 2 närmar sig Nybroplan från Birger Jarlsgatan den 3 mars 2012.


A34 1 reklamerade för DN (liksom flera andra spårfordon i SL-trafiken) och ses här i Djurgårdsvägen den 3 mars 2012.


A34 4 vid Kungsträdgården den 18 maj 2012.


A34 6 i korsningen mellan Kungsträdgårdsgatan och Hamngatan lite tidigare samma dag.


A34 3 anländer till Sergels Torg/T-Centralen den 14 juli 2012.


A34 3 på väg mot Waldemarsudde lämnar Gröna Lund/Liljevalchs den 14 juli 2012.


Spårvagnsmöte i Strandvägen vid Nybroplan den 5 augusti 2012.


A34 4 vid Waldemarsudde den 14 januari 2013.


A34 2 på väg upp för den branta backen mot Bellmansro den 14 januari 2013.


A34 1, reklamerandes för Abbamuseet på Nybroplan den 2 juli 2013.


En spårvagn med identitetskris? Sommaren 2014 hyrdes en vagn in från Norrköping, som tillfälligt fick nummer 7 i Stockholm och "strajpad" stockholmsmålning i ändarna. Här ses vagnen ankomma Sergels torg/T-Centralen den 18 juli 2014.


A34 3 växlar fram till plattform vid Kungsträdgården den 30 april 2015. Vårvintern 2015 kortades spårvägen av hit från Sergels torg, på grund av ombyggnadsarbetena där.


A35 461 vid Kungsträdgården den 17 juli 2015. Denna vagn lånades först in från Tvärbanan under sommaren som förstärkning, men blev kvar i innerstaden sedan dess.


Ny slutdestination. A34 6 på Nybroplan den 3 september 2018, skyltad T-Centralen.


A34 6 framme på den nya ändhållplatsen T-Centralen i Klarabergsgatan utanför Åhléns varuhus.


A34 6 körs fram till plattform efter körriktningsbyte på vändspåren i bakgrunden.


För ett antal år sedan var detta bara några riktigt visionära entusiaster hoppades på; idag är det verklighet! Modern innerstadsspårväg mitt inne i centrala Stockholm. Spårväg city gör verkligen skäl för namnet!


Den 15 september 2018 vände spårvagnarna vid Norrmalmstorg en stund på eftermiddagen, p.g.a. en löpartävling.


A34 4, 2 och 5 på vändspåren vid T-Centralen den 10 oktober 2018.


A34 4 närmar sig ändhållplatsen vid T-Centralen på morgonen den 16 oktober 2018.


A35 461 vid T-Centralen den 5 november 2018.


A35 461 vid Waldemarsudde senare samma kväll...


...och vid Skansen.


Även A35 452 flyttades över till Spårväg City. här ses vagnen på vändspåret vid T-Centralen den 23 maj 2019. Sedermera kom alla A34:or att återlämnas till Norrköping och ersattes av A35:or (och kanske även A36:or, när väl Spårväg City och Lidingöbanan byggts ihop...).


A34 3 rullar in på Nybroplan den 15 juni 2019...


...där den mötte A35 461 som var på väg åt motsatt håll.


Det var lätt kaotiskt i trafiken denna dag på grund av olika korteger och spårvagnarna kom snabbt ikapp varandra. Här ankommer A34 6 Nybroplan på väg mot T-Centralen samma dag.


A34 1, reklamerandes för Skansen, på Nybroplan den 15 juni 2019.


A35 452 och A34 6 på vändspåret vid T-Centralen den 31 januari 2020.


A34 6 i Hamngatan vid Nybroplan den 18 juni 2020.


A34 5 vid Konsthallen på Midsommardagen den 20 juni 2020.


A35B 467 vid Skansen den 20 juni 2020.


A34 5 ankommer ett folktomt T-Centralen på kvällen den 2 juli 2020.


Hösten 2020 återstod endast två A34:or i Stockholmstrafiken, varav A34 2 var den ena, här i Hamngatan den 10 oktober 2020. Övriga vagnar hade flyttats till Norrköping, i takt med att nya A35B levererades. De två sista A34:orna flyttades också till Norrköping senare samma år.


A35 452 vid T-Centralen samma kväll. Efter regn kommer sol!


A35 452 på vändspåret vid T-Centralen på eftermiddagen den 4 januari 2021.


Möte mellan A35B 466 och 473 på Nybroplan den 27 mars 2021.


A35B 470 och 471 vid Konsthallen samma dag.


A35B 472 vid Djurgårsskolan en stund senare.


A35B 470 i vändslingan runt Oakhill vid Waldemarsudde samma dag.


Möte mellan A35B 469 och 473 vid T-Centralen den 22 maj 2021.


A35B 470 och 472 på Nybroplan den 30 juli 2021.


A35B 470 i Hamngatan den 1 augusti 2021.


A35B 467 i Hamngatan vid Kungsträdgården den 12 april 2022.


A35B 471 i Djurgårdsvägen vid Nordiska museet/Vasamuseet den 5 juni 2022.


A35B 466, reklamerandes för ett inte helt okänt möbelvaruhus, vänder vid T-Centralen den 9 juli 2022.


A35B 473 vid T-Centralen den 6 januari 2023.


A35B 473 vid Styrmansgatan en stund senare.


Kort därpå kom A35B 472 i motsatt körriktning.


A35B 472 på Nybroplan senare samma dag.


Den 12 januari 2023 upptäcktes ett bromsfel på en A35-spårvagn, och all trafik med A35, A35B och A36 stoppades. På Spårväg city sattes ett par museispårvagnar in i begränsad ersättningstrafik. Här ses A29 170 på Norrmalmstorg på kvällen den 13 januari 2023.


Efter några veckor började A35:orna sättas i trafik igen. Här ses A35B 472 i Hamngatan den 28 januari 2023.


Museispårvagnarna gick då ännu som ersättare. Här ses A12 342 vid T-centralen samma dag.


Bromsproblemen fortsatte dessvärre, och A35:orna fick tas ur trafik igen. Först i slutet av maj 2023 kunde de sättas i trafik igen, efter en period med provkörningar utan resenärer. Här ses A35B 472 på Nybroplan den 25 maj 2023.


A35B 469 vid Kungsträdgården på Spårvägens dag den 28 maj 2023.


A35B 471 vid Liljevalchs/Gröna Lund senare samma dag.


A35B 469 på Sergels torg den 1 augusti 2023.


A35B 468 i Hamngatan den 1 augusti 2023.


Sommarkväll i Stockholm. A35B 471 i Hamngatan vid Kungsträdgården den 18 augusti 2023.


A35B 473 på Nybroplan den 9 december 2023. I bakgrunden anas...


...museispårvagnen A25G 71, som strax därpå mötte A35B 468.


A35B 471 vid T-centralen den 5 januari 2024.


A35B 472 på Nybroplan den 6 januari 2024.


A35B 471 på Strandvägen i strålande vinterväder den 6 januari 2024.

SL Spårtrafik Hem


Senast uppdaterad: 2024-01-08
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2024