BeNeLux

Spårtrafik Hem


BeNeLux står för Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Här följer några bilder från dessa länder.

Belgien


SNCB/NMBS motorvagnståg AM50 263 ankommer Bryssel-Midi den 21 juli 1997.


SNCB/NMBS lok 2124 sist i ett regionaltåg lämnar Bryssel-Midi samma dag.


SNCB/NMBS motorvagnståg typ AM86 949, även kallat "dykarglasögon", på Bryssel-Midi samma dag.


SNCB/NMBS AM75 815 och lok 1186 på Bryssel-Midi samma dag.


SNCB/NMBS AM75 815 i ensam majestät!


SNCB/NMBS lok 1188 på Bryssel-Midi samma dag.


Thalys-PBKA-drivenhet 4302 på Bryssel-Midi samma dag.


SNCB/NMBS lok 1504 på Paris Gare du Nord den 21 juli 1997.


SNCB/NMBS lok 8258 och 8273 växlar vagnar på rangerbangården Antwerpen Noord den 22 januari 1999.


Invid fågelreservatet vid Antwerpen Noord vilade sig SNCB/NMBS lok 8519 samma dag.


Ett IC-tåg med SNCB/NMBS lok 1188 dundrar igenom Heide den 22 januari 1999 på sin väg mot Antwerpen. Som synes en dimmig och råkall dag...


Söderifrån kom ett Thalys-tåg på sin väg mot Amsterdam samma dag.


SNCB/NMBS lok 6251 med ett regionaltåg inne i den magnifika banhallen på Antwerpen Centraal den 23 januari 1999.


SNCB/NMBS IC-elmotorvagnståg typ AM96 är försedda med Flexifront, d.v.s. samma lösning med gummibälg och möjlighet att svänga undan hela förarplatsen som Öresundstågen och de danska IC3- och IR4-tågen. Där upphör dock de flesta likheterna. AM96-tågsätt i 400-serien kan köras på både 3000 V likström och 25 kV, 50 Hz.

Spårväg
Ett par spårvagnar utanför stationen Bruxelles-Midi den 21 juli 1997.


En av De Lijns spårvagnar på Groenplaats i Antwerpen den 23 januari 1999.

Nederländerna


Även Amsterdam Centraal station ståtar med magnifika banhallar, tre närmare bestämt. Tågtrafiken i Nederländerna har närmast (inter-) regional karaktär, eftersom avstånden i landet är korta. T.v. ses en av NS då nya dubbeldäckarmotorvagnar från Talbot (idag en del av Bombardier) och t.h. motorvagnståg typ 4200, främst avsett för InterCity-tåg, den 22 juli 1997.


NS motorvagnståg Mat' 64 Plan V även kallat Apekoppen på Amsterdam CS samma dag. De tillverkades mellan 1964 och 1976; först av Werkspoor, sendermera av Düwag och Talbot i Tyskland.


Sommaren 1997 kunde man fortfarande se 1200-lok i aktiv tjänst. Lok 1218 föreföll vara dedikerad till växlingstjänst denna dag. Dessa sexaxliga lok tillverkades i början av 1950-talet av Baldwin, Werkspoor och Heemaf och hade en sth på 150 km/h, även om de i praktiken inte kördes fortare än 130 km/h.


NS lok typ 1600 kan knappast dölja sitt franska ursprung! Loken tillverkades av Alsthom 1981 och tillhör numera DB Cargo Nederland.


Ännu en bild från Amsterdam CS den 22 juli 1997. T.v. ett Mat' 64-motorvagnståg.


NS lok 1658 framför ett EC-tåg med schweiziska vagnar på Amsterdam CS den 24 juli 1997.

Spårväg


Amsterdam har ett omfattande spårvägsnät. Här lämnar vagn 662 på linje 4 Amsterdam CS ståtliga stationsbyggnad bakom sig den 22 juli 1997.


Vagn 723 på linje 13 vid Amsterdam CS den 22 juli 1997.


Vagn 835 på linje 2 vid Van Baerlestraat den 22 juli 1997. Rijksmuseum ses i bakgrunden.


Museispårvagn 469 den 23 juli 1997.

Luxemburg


Luxembourgs stiliga stationshus på kvällen den 21 augusti 1999. Eftersom Luxemburg ligger inklämt mellan Belgien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland, har CFL ofta valt att köpa rullande materiel av samma typ som körs i grannländerna. Dessutom syns lok och vagnar från grannländerna ofta i Luxemburg. CFL:s nät är dels elektrifierat med 3000 V likström (19 km), dels med 25 kV 50 Hz växelström (243 km). Nedan följer ett antal bilder från stationen i Luxembourg, tagna på kvällen den 21 augusti 1999.


Kvällslugn råder över stationen.


Luxembourg ståtar med ett rundlokstall med övertäckt mitt. Denna typ av lokstall är inte alltför vanlig, men finns på flera ställen i Frankrike och på några få ställen i Tyskland (t.ex. Berlin-Rummelsburg).


CFL:s motorvagnståg 256 står inne. Tågtypen brukar kallas "Moulinex" och finns också i Frankrike (kallas där Z6100).


CFL:s motorvagnståg 2010 är redo för avgång. Tågtypen finns också i Frankrike (kallas där Z11500).


Tvåsystemsloken av typ 3000 har utrustning för både 3000 V likström och 25 kV 50 Hz. De används bl.a. i trafiken mellan Luxemburg och Bryssel. Loken tillverkades 1999 av Alstom/ACEC och är mer eller mindre identiska med SNCB/NMBS typ 13.


SNCB/NMBS diesellok 5531 står kopplat till ett tågsätt som består av både luxemburgska och belgiska vagnar. Även CFL har lok av samma typ, kallad 1800, vilka nu används av CFL cargo.


SNCF lok 26107 växlar undan efter att tidigare ha ankommit med tåg från Frankrike.


Dieselloket 903 växlar undan några franska vagnar. På bilden ser man dessutom CFL:s regionaltågsvagnar snarlika DB:s Silberlinge, som f.ö. ses t.v. Dessutom syns en f.d. DR-vagn t.v. Lok och vagnar från (ursprungligen) fyra statsbanor och nationer på samma station!


Senare på kvällen rullar ett 2000-motorvagnståg ut över viadukten över Grund i Luxembourg.


CFL cargo Shimms CFLCA-L 38 82 4768 025-5 i Kristinehamn den 4 februari 2013. CFL cargo bedriver också godstrafik i Sverige genom dotterbolaget CFL cargo Sverige AB.


Ett av CFL cargos tåg i Falköping den 26 juni 2019, draget av inhyrda NRFAB Rc4 1159.

Spårtrafik Hem


Senast uppdaterad: 2023-04-21
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023