Skånebanan, Söderåsbanan och Lommabanan

Hem Lokförarvardag SöderutVi tar och svänger av från Södra stambanan i Hässleholm och vänder blicken österut på Skånebanan. Den 4 april 2009 körde jag ett SJ-Eventtåg till Kristianstad. Här möter vi ett av DSBFirsts Øresundståg i Attarp.


På återresan samma kväll, fick jag ånyo vänta på ett tågmöte i Attarp.


Lite tidigare samma kväll, fick jag vänta på en förbigång i Karpalund...


...som bestod av denna X11:a, som här ses försvinna i kurvan mot Hässleholm i solnedgången.


Kristianstad C i riktning västerut den 4 april 2009. Ett av Skånetrafikens pågatåg, utgörandes av en inhyrd Reginamotorvagn, stationen för sin färd mot Helsingborg, samtidigt som jag hade fått "kör" i min "huvuddvärg", för min tågfärd till Kristianstads godsbangård (åt höger i bild).


Framme på Kristianstads godsbangård en kort stund senare.


Här ses chartertåget, bestående av X2-tågsättet 14 (drivenhet X2 2014 med tillhörande vagnar) inför avgång tillbaka till Stockholm på eftermiddagen den 4 april 2009. Invid stationen står den ståtliga Heliga Trefaldighetskyrkan i renässansstil. Den danske kungen Christan IV lät uppföra den under åren 1619 till 1628. Staden grundades 1614 men fick stadsprivilegier först år 1622.


Utfarten mot Helsingborg i Hässleholm på kvällen den 9 juli 2016. Södra stambanan ses t.v. På grund av banarbeten mellan Hässleholm och Lund blev vi omledda den här vägen.


På grund av inkopplingen av nya dubbelspåret mellan Malmö och Lund, var mitt SFL-tåg den 28 augusti 2020 omlett över Skånebanan, Söderåsbanan och Lommabanan. I Västra Torup fick jag vänta utanför infarten på mitt tågmöte.


Möte med ett pågatåg i Tyringe den 9 juli 2016.


Försignalen till Perstorp österifrån.


Perstorp västerut den 28 augusti 2020.


Möte med ett pågatåg i ett regnigt Perstorp den 10 juli 2016.


Mellan Perstorp och Hyllstofta löper Skånebanan parallellt med riksväg 21.


Klippan på kvällen den 9 juli 2016. I lokstallet t.v. i bakgrunden huserar Föreningen Veteranjärnvägen.


Vacker solnedgång mellan Klippan och Kvidinge den 9 juli 2016.


På väg österut genom ett regnigt Kvidinge den 10 juli 2016.


Mellan Åstorp och Ängelholm på f.d. Landskrona - Engelholms Järnväg, idag en del av Godsstråket genom Skåne, den 15 november 2017.


Åstorp är en riktigt knutpunkt, med linjer åt fem håll. Här kommer jag in från Hässleholmshållet.


Samma plats åt andra hållet dagen därpå, den 10 juli 2016. T.v. viker banan av mot Ängelholm.


Infarten västerifrån i Åstorp...


...och utfarten mot Billesholm, åt andra hållet. T.h. viker banorna mot Helsingborg och Kattarp av.


Norra Vrams f.d. station den 9 juli 2016. Inte långt härifrån ligger det stiliga renässansslottet Vrams Gunnarstorp. När denna sträcka fick fjärrblockering i oktober 2015 valde Trafikverket att sträcka ut Billesholms driftplats hela vägen till Åstorp resp. Teckomatorp, totalt 33 km. Signaltekniskt var det kanske fiffigt, men samtidigt kan inte alla trafikverksamheter förekomma (endast tåg och växling), vilket har ställt till det lite, inte minst för spårentreprenörerna, eftersom man inte kan ta sig fram som spärrfärd. Växling har sth 30 km/h, så det kan ta en stund att ta sig från Åstorp till Teckomatorp (eller vice versa) om man inte kan ta sig fram som tåg.


I Billesholm hade man redan 2016 förberett för framtida pågatågstrafik; plattformarna stod redan på plats. Stationshuset är som synes byggt i samma stil som Norra Vram, ett minne från privatbanetiden på Landskrona - Engelholms järnväg, förstatligad redan 1896.


Tågmöte i Billesholm den 28 augusti 2020.


Banan mellan Kågeröd och Svalöv.


Svalövs f.d. station den 9 juli 2016. Det rikt ornamenterade stationshuset i tegel anas bakom träden t.v. om V-signalen. Det är byggt i samma stil som stationshusen i Teckomatorp, Kävlinge, Flädie och Lomma, längs f.d. Malmö - Billesholms Järnväg (MBJ).
Två bilder från Svalöv den 28 augusti 2020. Här pågick bygget av en ny driftplats med plattformar för pågatågen. På den övre bilden ses plattformsbygget, på den undre det f.d. stationshuset.


Försignalen till Teckomatorp från Billesholm.


Vid infarten till Teckomatorp fick jag vänta en liten stund med mitt SFL-tåg den 28 augusti 2020, och passade då på att föreviga mitt tåg än en gång.


Teckomatorp på kvällen den 9 juli 2016. Här korsar Godsstråket genom Skåne med Rååbanan mellan Eslöv och Helsingborg.


Södra utfarten i Teckomatorp den 28 augusti 2020. Jag svängde av åt höger på Godsstråket genom Skåne. Rakt fram går Rååbanans utfart mot Eslöv.


Norrvidinge f.d. station den 28 augusti 2020.


Korsande tågväg vid infarten till Kävlinge från Teckomatorp den 28 augusti 2020. Här samverkar inte riktigt infrastrukturen med trafiken. Strax bakom mig ligger en tjuvbroms-och hjulskadedetektor, på en punkt där tåg normalt bromsar, och värmestrålning uppstår, som kan leda till fellarm. Direkt bortom infartssignalen ligger en skyddsektion, alltså en spänningslös sektion i kontaktledningen. Stannar man nära infartssignalen och accelererar långsamt, finns risk för att man fastnar på "0-sektionen". Det är förvisso lutning in mot driftplatsen, så det går oftast bra att rulla förbi. Jag valde att stanna en bit ifrån, för att vara säker på att jag inte skulle fastna.


"Avfarten" mot Åstorp från Västkustbanan i Kävlinge den 10 juli 2016. Notera nedkopplingstavlan med släckt lykta, vilket innebär att skyddssektionen i kontaktledningen är spänningslös. Lyser lyktan är sektionen spänningssatt.


Kävlinge söderut den 28 augusti 2020. Rakt fram fortsätter Västkustbanan mot Lund, medan jag fortsätter t.h. på Lommabanan mot Arlöv.


Möte på den nyanlagda driftplatsen Stävie på Lommabanan den 28 augusti 2020.


På väg genom Flädie en stund senare samma dag.


Orten och stat... ehrm... driftplatsen som gett Lommabanan dess namn. Här pågick arbetena som bäst med att göra iordning för pågatågstrafik. Lomma är en driftplats, trots avsaknad av mötesspår.


Infarten till driftplats Malmö och driftplatsdelen Arlöv från Lommabanan den 28 augusti 2020.


I Arlöv ansluter Lommabanan till Södra stambanan. Just denna dag kopplades nya spår in mellan Arlöv och Flackarp (söder om Lund), en del i det då pågående 4-spårsbygget.

Hem Lokförarvardag Söderut


Senast uppdaterad: 2023-11-26
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023