Södra stambanan

Hem Lokförarvardag SöderutPå väg genom Katrineholm med SJ 2000 533 den 19 juni 2013. Här svänger vi av från Västra stambanan och kör söderut på Södra stambanan.


Åt andra hållet såg det ut så här den 29 april 2009, då jag fick förbigå ett av Hector Rails godståg i Katrineholm.


"Reset" i Katrineholm den 19 november 2008. X 2000-flottan drabbades hösten 2008 återigen av styrfel i strömriktarna, samt en del andra fel. SJ m.fl. arbetade med "Kraftsamling X 2000" för att få bukt med problemen, vilket man sedermera fick. Vårt tåg (523) fick först styrfel på nätströmriktare 1 för modul 2 i Nyckelsjön (mellan Stjärnhov och Sparreholm) och sedan i Flen fick vi styrfel på nätströmriktare 2 för modul 1. X2-drivenhetens fyra motorer är grupperade i två moduler. Får man styrfel på en modul faller den ifrån. Nu fick vi styrfel på båda modulerna, varför all dragkraft försvann. Vi kunde dock rulla till Katrineholm (där tåget ändå gjorde uppehåll) och resetta (underbar svengelska…) drivenheten där för att återfå dragkraften.


I månadsskiftet september-oktober 2019 var jag med på ETCS-testkörningar på sträckan Katrineholm - Åby, som utrustats med ERTMS-teknik "ovanpå" befintligt signalsystem, för olika tester. Vi körde fram och tillbaka flera gånger tre nätter i rad. Ombord var vi två förare, samt en testperson från Siemens och en testperson från Trafikverket. Här ses 243.105 Westinghouse på Katrineholm C vid en av vändningarna klockan 02:07 natten mot den 1 oktober 2019.


På väg in i Katrineholm söderifrån den 14 juni 2016. Västra stambanan kommer här in från vänster.


När man kör godståg, kan det vara stor skillnad på bromsprocenten mellan lastat och tomt tåg. Den 13 mars 2024 körde jag ett cisternvagnståg med flygbränsle tiill Brista (i närheten av Arlanda). Lastat hade tåget bromsprocent 68, vilket medger sth 80 km/h om tåget är 300 m långt, vilket mitt tåg var. De tomma cisternvagnarna får gå i 120 km/h och tågets bromsprocent var 109. Söder om Katrineholm gäller bromsprocenttabell C, som denna dag medgav att jag också kunde köra 120 km/h, något vi sällan gör med godståg.


En titt ut genom sidofönstret på den vackra solnedgången strax söder om Katrineholm på kvällen den 23 april 2014.


Samma ställe sex år senare, den 24 april 2020. Banan går här på en bank över Duveholmssjön.


Mellan Katrineholm och Simonstorp löper Södra stambanan mer eller mindre parallellt med riksväg 55, som här, strax söder om Katrineholm den 22 april 2009.


Den 13 mars 2024 låg jag lite före min körplan, och fick därför "stå åt sidan" en stund i Strångsjö för att släppa fram andra tåg.


Mellan Strångsjö och Simonstorp ligger den f.d. stationen Ändebol. Banan går på en bank över sjön Fjälaren.


Mellan Strångsjö och Simonstorp går också landskapsgränsen mellan Södermanland och Östergötland. Skyltarna på båda sidor om banan som anger detta har fallit offer för tidens tand, vilket kanske kan anans på denna bild tagen på norrgång den 5 oktober 2010.


På ETCS-testbanan mellan Katrineholm och Åby (jfr. ovan) lade fjärrtågklareraren i Norrköping en tågväg i system H som grund, och sedan lade testledningen olika testfall i system E2 "ovanpå". Här illustreras det rätt tydligt; vi hade "kör" i signalerna i system H, men det tekniska körtillståndet (MA) tog slut vid denna signal (-punkt) mellan Strångsjö och Simonstorp, med endast några tiotal meter kvar till slutpunkten (EoA).


Möte med Veolias tåg 3940, draget av Hector Rails 242.531 La Motta mellan Strångsjö och Simonstorp den 19 juni 2013.


På väg söderut genom Simonstorp den 16 november 2023. Notera den stora magasinsbyggnaden som varit kännetecknande för Simonstorps station i många år.


Möte med ett annat av Veolias tåg, draget av Hector Rails 141.003 Starling, i Simonstorp den 26 november 2010.


Mellan Näkna och Simonstorp har man denna fina vy över sjön Övre Vekmangeln.


Banvaktsstuga 410 mellan Näkna och Simonstorp vid sjön Övre Vekmangeln (strax söder om bilden ovan) den 6 november 2008. Fyra år senare fick stugan skatta åt förgängelsen.


På väg söderut mellan Simonstorp och Åby, strax norr om Näkna den 16 november 2023. Här hade hastigheten satts ner till 40 km/h. På samma plats spårade en transformatortransport ur år 2009 och markförhållandena är inte de bästa. Månne gör de sig påminda igen?


Vid Näkna i höstskrud den 16 oktober 2013. Här i trakten tillbringade jag flera somrar i min barndom.


En bit norr om Åby, efter att man passerat Graversfors, slingrar sig banan längs med sjön Näknen. Banverket hade här genomfört den s.k."trädsäkringen", d.v.s. träd och sly närmast banan hade sågats ned och röjts undan för att minimera risken för nedfallande träd som kunde skadakontaktledningen. En del upprördes över "kalhygget", men jag tycker det är riktigt trevligt när inte allt skyms av sly. T.v. syns den gamla enkelspåriga järnvägstunneln som övergavs när dubbelspåret här var klart 1960.


Tunnlarna söder om Graversfors var tidigare i dåligt skick. Trafikverket (tidigare Banverket) befarade då att löst berg eller betongbitar kunde rasa ned på tågen. Hastigheten sattes ned till 40 km/h förbi platsen i februari 2008. Hösten 2008 åtgärdares en av tunnlarna och i mars 2009 gjordes kompletterande arbeten. Därefter höjdes nedsättningshastigheten till 70 km/h på sträckan. Förseningarna reducerades, men eliminerades inte helt. Under första halvåret 2011 åtgärdades så tunnlarna och banan var avstängd under saneringsarbetena och trafiken leddes om över Nyköpingsbanan. Linjehastigheten här är normalt 140 km/h för tåg utan kurvöverskridande och som mest 180 km/h för tåg med kurvöverskridande, t.ex. X2.


Möte med södergående Snälltåget 13941 mellan två av Graversforstunnlarna den 22 juni 2020.


På väg upp genom Kolmården den 5 oktober 2010. Längst till vänster i bild anas Hultsbruks corps de logi.


Vacker kvällshimmel på samma plats den 19 maj 2019.


Strax utanför infarten till Åby kan man se detta stiliga hus ståta över banan.


Infarten till Åby station på eftermiddagen den 6 november 2002.


Morgonhimmel över infarten till Åby station på dagen fyra år senare, den 6 november 2008.


Åby station den 11 januari 2007. Här delar sig banan; rakt fram fortsätter Södra stambanan mot Katrineholm (ursprungligen Östra stambanan), och till höger viker Nyköpingsbanan av (Statsbanan Järna–Nyköping–Åby). När jag var yngre tillbringade jag somrarna i trakten. Då fanns det en cykelaffär i stationshuset vari min första "stora" cykel införskaffades!


På väg genom Åby driftplats närmare 16 år senare, den 12 december 2022. T.v. ses den nya s.k. Kardonbanan, en ny godsjärnväg som delvis kommit till stånd p.g.a. den nya snabbjärnvägen "Ostlänken".


Förbigång i Åby (som formellt heter Åby södra numera) den 13 mars 2024. Det var rätt länge sedan jag själv körde på "Södra stam", och det var trevlig att få köra sträckan i dagljus.


På väg norrut genom Åby, den 8 september 2019. T.h. ses arbetena med anslutningen till Kardonbanan.


På väg in i Åby den 8 april 2020. Här pågick som bäst bygget av nya broar över E4:an. T.h. ses brobygget för Kardonbanan.


Möte med en X40, på väg mot Gävle via Nyköping, vid Åby stationsgräns (idag: driftplatsgräns) mot Norrköping den 6 november 2008.


Borttagen äldre vägbro mellan Norrköping och Åby den 8 april 2020.


Nya tavlor "Gräns för växling" infördes år 2009 med JTF (de (då) nya trafiksäkerhetsföreskrifterna, numera kallade TTJ) i Norrköping i riktning mot Åby den 3 augusti 2009. Tavlans utformning inspirerades av den tyska Ra 10 Rangierhalttafel.


"Två gröna" in i Norrköping den 16 november 2023, vilket tydligt signalerade (!) att vi skulle in på godsbangården.


En medgivandetavla (den svarta kvadraten med två diagonala vita prickar som ska symbolisera signalbilden "snett höger") möjliggör för en växlingsrörelse att passera huvudsignalen i "stopp" utan särskilt tillstånd. Tavlan förekommer inte särskilt rikligt, men i Norrköping i riktning mot Åby finns den som synes.


När jag passerade genom Norrköping med "DN-tåget" den 8 september 2019 vinkade jag glatt till kollegan TG, som skulle köra detta tomma timmertåg tillbaka till Borlänge. I spetsen för det stod 243.104 Werner.


Den 27 januari 2024 körde jag en T43:a från Värtan till Norrköping, där jag kopplade till loket sist i tåg 40783, som kommit från Borlänge och skulle till Skärblacka. Sedan fortsatte vi till Kimstad och Skärblacka, och jag hjälpte till med att skjuta på i den branta stigningen ut från Norrköping C.


Norrköpings godsbangård mot Norrköping C den 16 november 2023.


Denna dag följde jag upp en förare i trafiksäkerhetstjänst. Här i Norrköping fick vi stå åt sidan, och jag bedömde att föraren gott klarade sig själv resten av sträckan, och jag kunde åka hem till Stockholm igen, och därmed hinna med en del trafiksäkerhetsbyråkratiska göromål. Solen tittade fram också, något vi inte brukar vara alltför bortskämda i november.


"Stopp" in i Norrköping den 12 december 2022, i väntan på en förbigång.


Möte med TX Logistiks godståg i Norrköping den 8 november 2011. Loket hyrdes av Railpool.


Tåg före. Det försenade X 2000 524 måste först lämna stationen innan jag fick "utfart" och kunde köra iväg med mitt regionaltåg 228 från Norrköping den 8 november 2011.


En gammal kämpe i Norrköping den 8 november 2011. En trevlig tur; jag hämtade tåget på morgonen i Hagalund och körde sedan tåg 341 (annonserades som 221) till Norrköping via Nyköping. Väl där vidtog rundgång, rast och bromsprov, innan färden tillbaka som tåg 228 anträddes. Rc3 1059 tillverkades 1970 och gjorde länge god tjänst vid SJ. Under många år har det sagts att "loktågens tid minsann är förbi", men än så länge verkar SJ inte klara sig utan dem! Loket såldes några år senare till Hector Rail, och där har jag också fått tillfälle att köra det! Sedan 2020 tillhör loket Tågab.


Den 26 november 2010 passade jag på att köra en "kompetenstur" till Linköping och åter. Under uppehållet i Norrköping med X 2000 532 passade jag på att ta en bild av manövervagnen UB2X 2519, som hade fått en ny noskon på prov.


X 2000-tåg 543 gör uppehåll i Norrköping på sin väg mot Malmö den 29 april 2007. Främst gick drivenheten X2 2022. Den här dagen började med "ett varv" på Uppsalapendeln. Sedan bytte jag av kollegan på ankommande 434 på Stockholm C. Jag körde via furneringsplattformarna på Norra Bantorget till Karlberg och åter, och sedan 543 till Linköping. Där vidtog överliggning. Dagen därpå klargjorde jag regionaltåget 218 (en X40-3) och körde det sedan till Stockholm över Nyköping. Efter rasten körde jag sedan åter "ett varv" på Uppsalapendeln. Sedan avslutades dagen med att jag körde ut det tåget till Hagalund.


Uppehåll med "Snälltåget" 3943 i Norrköping på vår väg mot Malmö den 20 juni 2016. Taurus-loket är en intressant bekantskap, och loktypen är enligt min uppfattning också en av de snyggaste av de moderna som rullar i Europa just nu.


På väg in till spår 7 på Norrköping C den 22 januari 2010.


Norrköping C mot Fiskeby den 19 november 2008. En Östgötapendel är på väg in. Järnvägen gör en krok runt Norrköping, varför tåg söderut först kör norrut en bit, innan banan viker av åt sydväst. Backen upp mot Fiskeby är ökänd bland lokpersonalen, särskilt vid halt väglag, t.ex. under höstens lövhalkeperiod.


Abyte på norrköping C den 13 mars 2024. Denna dag var det inget problem med fästet, och dessutom var tåget lätt (470 ton), varför vi vågade på oss avbytet här.


Skirande vårgrönska i Fiskeby den 24 april 2020.


Broarna över Motala ström i Fiskeby är imponerande, tycker jag.


Höstfärger i Fiskeby den 25 september 2013.


En bit bortom Fiskeby vid Eksund ligger en s.k. "nollsektion", alltså en spänningslös sektion i kontaktledningen. Den signaleras med nedkopplningstavlorna och senast vid tavlan måste drivmotorströmmen vara frånslagen, annars uppstår ljusbåge och risk för att kontaktledningen bränns av och rivs ned. Efter att dåvarande Banverket (idag: Trafikverket) idkat s.k. trädsäkring fick vi dessutom en vacker utsikt över Motala ströms utlopp i sjön Glan.


Möte med Östgötatrafikens nya pendeltåg X61 på provtur mellan Fiskeby och Kimstad den 26 november 2010.


Utsikt från "bakloket" i tåg 40783 mellan Fiskeby och Kimstad den 27 januari 2024. Jag hjälpte till att skjuta på i backen upp från Norrköping C, och sedan rullade jag med fram till Kimstad.


Banarbetet och spårbytet mellan Fiskeby och Kimstad fick ovanligt stor uppmärksamhet efter den tragiska olyckan i Kimstad på kvällen den 12 september 2010 då ett X 2000-tåg körde på en traktor. En person avled senare av skadorna. Tjocka rubriker hävdade att lokföraren hade kört för fort och massmedia hade som vanligt (?) svårt för att ta reda på saklig och nyanserad fakta. En hastighetsnedsättning till 70 km/h fanns förbi banarbetet ca tre kilometer från driftplatsgränsen i Kimstad, men inte vid själva olycksplatsen. Efter uppröjningen i Kimstad sänktes hastigheten till 40 km/h förbi hela banarbetet, ca 14 kilometer, tills arbetet var avslutat. Den 17 september 2010 passerade jag ett makadamtåg en bit öster om Kimstad.


Möte med en Östgötapendel-X14 vid Kimstads nyöppnade station den 26 augusti 2009.


I Kimstad svänger banan mot Finspång av. Det är en rest av f.d. smalspåriga (891 mm) Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ), som gick mellan Norrköping Ö och Örebro S.


När vi ändå är här, passar vi på att ta en avstickare till Skärblacka! Den 27 januari 2024 fick jag till sist möjlighet att åka linjekännedom på denna bana. Här råder också trafikeringssystem S, och därför gick vi som spärrfärd sista biten till Skärblacka. Kontaktledningen till Skärblacka kopplades in 2023.


Ganska direkt efter utfarten i Kimstad börjar denna 18-promillesstigning. Förvisso är den "bara" ca 500 m, men den kan vara nog så utmanande, inte minst eftersom farten är låg.


Sedan går det utför med nästan samma lutning; 17 promille. detta var ganska typiskt för anläggandet av mindre (smalspåriga) banor; man följde hellre topografin än lade pengar på dyr linjeföring. När banan sedan breddades, gjordes inget åt detta; här rör det sig ju dessutom om en tämligen lågtrafikerad sidolinje.


Kort därefter breder landskapet ut sig. I fondes ses röken från Skärblacka bruk.


Orienteringstavlan till linjeplatsen Skärblacka från Kimstadhållet.


Skärblacka f.d. station. NÖJ förstatligades 1950 och banan mellan Kimstad och Finspång breddades till normalspår 1962. Denna bild från 1953 ger en fingervisning om hur det såg ut i Skärblacka för ca 70 år sedan.


Huvudsignaltavlan med medgivandetavlan anger gränsen för linjeplatsen Skärblacka, som de facto utgörs av växeln till bruket som ligger strax efter krönet i bakgrunden. T.v. om kontaktledningsstolpen ses den f.d. järnvägsbron över Motala ström.


Jag hjälpte kollegan med att växla in vagnarna till lossningsspåren; jag körde och kollegan var signalgivare. Samtidigt fick jag platskännedom där. När allt var klart promenerade jag till de centralare delarna av Skärblacka samhälle, och åkte sedan pass hem med buss till Kimstad och tåg till Älvsjö, med byten i Norrköping och Stockholm.


Tillbaka till "Södra Stam". På väg genom Kimstad den 8 september 2019 sågs "vår" T66E 406, som användes för Trätåg-körningarna till/från Skärblacka.


Möte i Kimstad den 17 september 2010. Smalspårsbangården låg mellan normalspåret och stationshuset t.v.


Den 9 juli 2016 var det enkelspårsdrift mellan Kimstad och Gistad, och jag fick vänta en stund på min tur.


Mellan Norsholm och Kimstad på väg mot Stockholm med X 2000-tåg 10530 den 17 maj 2011. T.v. ses Motala ström.


Infarten till Kimstad från Norsholm den 8 september 2019.


Mellan Norsholm och Kimstad kan man ännu ana banvallen t.h. där den smalspåriga Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ) gick.


Norsholm den 30 mars 2010. Jag körde tåg 512 från Linköping till Stockholm. Normalt skulle det ha körts X2 i detta tåg (som utgick från Jönköping), men denna dag kördes X40 i stället. T.v. ses orangeriet tillhörande Norsholms herrgård.


Skälet till enkelspårsdriften den 9 juli 2016 som nämndes ovan var att en av kollegorna hade drabbats av lokskada på ett av 241-loken, strax innan bron över Göta Kanal i Norsholm.


Norsholm den 3 augusti 2009. Här korsar Södra stambanan Göta kanal på en öppningsbar bro. Brosignalen visar fast vitt sken, vilket innebär att den rörliga bron är i kontroll och kan passeras.


En titt ut genom sidofönstret den 16 maj 2014, när jag passerade kanalbron i Norsholm med SJ 2000 528. Göta Kanal-båten m/s Diana låg vid kaj.


Mellan Gistad och Linghem, invid Törnevalla kyrka den 4 april 2009. Här löper Södra stambanan parallellt med gamla "Riksettan" en bit.


Linghem på norrgång den 22 juni 2020. F.d. stationshuset ses bortom pendeltågsplattformarna t.h. Stationshusmodellen introducerades på 1870-talet i flera liknande varianter, och längs med SSb finns flera kvar, t.ex. i Vikingstad och Boxholm.


Det är inte svårt att se vad rallarna använde som riktmärke när de byggde Östra Stambanan sista biten in mot Linköping i början av 1870-talet! På morgonen den 30 mars 2010 fick jag vänta en stund vid infartsignal 121 till Linköping C innan jag fick köra in till plattform.


Möte med Green Cargos nyombygga Rd2 1091 i Linköping den 1 mars 2012.


Bron över Stångån i Linköping på väg norrut den 22 juni 2020. Notera det lilla röda huset på ett av f.d. smalspårsbrons fundament.


Linköping C den 4 april 2009. I X 2000-trafiken byter lokförarna från Stockholm, Linköping och Malmö normalt av varandra här.


Linköping C på Valborgsmässoaftons morgon 2007. Jag ska strax köra regionaltåg 218 till Stockholm över Norrköping och Nyköping.


Fullt hus på Linköping C den 22 januari 2010. Fr.v. X 2000 523 på väg mot Malmö, X 2000 524 ("felvänt" med drivenheten X2K 2040 i "norr") på väg mot Stockholm, Östgötapendeln 8721 på väg mot Mjölby samt 226 som strax efter 524 avgång avgick mot Gävle via Nyköping och Stockholm.


X 2000 524 rullar något försenat in på Linköping C den 17 september 2010. Även denna dag var det "fullt hus". Efter att jag bytte av kollegan som kört från Malmö fick jag vänta en stund p.g.a. korsande tågvägar innan jag kunde köra vidare till Stockholm.


Förbigång i Linköping den 21 juni 2016, med dramatisk himmel i bakgrunden. Vårt "Snälltåg" hade försenats av enkelspårsdrift mellan Vislanda och Blädinge (se nedan), och här fick vi släppa förbi SJ:s X 2000 532.


Uppehåll för avstigande från norrgående "DN-tåget" i Linköping den 8 september 2019.


Den 14 september 2011 rullade X 2000 526 in på Linköping C och jag bytte av kollegan från Malmö och körde vidare tåget till Stockholm.


Framme i Linköping med X 2000-tåg 533 den 15 november 2009, på dagen 19 år sedan jag inledde min (avlönade) järnvägsmannabana som konduktör på Roslagsbanan. Tåget blev ca 5 minuter sent, mest på grund av en sen anslutning i Norrköping, men jag hade också fått styrfel på en modul och det passade ju bra att resetta den i Norrköping. I Linköping vidtog fyra timmars kvartstid innan det bar av hemåt med 542.
Uppehåll för påstigande med "DN-tåget" i Linköping den 25 augusti 2019. Det var en rätt häftig känsla att stänga de typiskt tyska klaverdörrarna centralt med ett "ka-flapp".


Uppehåll för påstigande i Linköping med "DN-tåget" 46399 den 21 februari 2020.


I SJ:s personallokaler i Linköping finns denna lilla trevliga utställning som på ett enkelt sätt skildrar järnvägens historia i Linköping. Det är viktigt att man inte glömmer bort historien i dagens verksamhet.


Regionaltåg 251 från Stockholm till Linköping över Nyköping har just ställts av på spår 27 i Linköping av mig och "ombordaren" natt mot den 19 december 2006. Därefter väntade knappt två timmars vila på det nedgångna hotellet Stångå innan jag skulle köra nattåget 2 tillbaka till Stockholm. Något år senare flyttades överliggningen till smått traditionella Frimurarhotellet ("Frimis").


Uppställningsbangården i Linköping den 29 april 2013.


X12 3194 på uppställningsbangården i Linköping den 29 april 2013.


Same same, but different! X12 3193 på uppställningsbangården i Linköping den 16 oktober 2013, efter att jag växlat undan fordonet efter ankomst Linköping med "uv" 2111.


Infarten till Linköping västerifrån den 1 mars 2012.


Vad kan man hitta på när man har tre timmars uppehåll med kvartstid i Linköping en söndag? Jag gjorde en utflykt till Malmslätt och besökte Flygvapenmuseum. Bland det mest intressanta fann jag utställningen om DC-3:an som sköts ned över Östersjön 1952 av sovjetiskt jaktflyg. DC-3:an bärgades 2004 och finns nu utställd på museet.


Malmslätt var tidigare en station och den 16 februari 2010 passerade jag den på väg från Jönköping. Stationshuset från 1902 i jugendstil ritades av SJ:s chefsarkitelt Folke Zetterwall. Sedan 1968 stannar inga persontåg här längre.


"Stopp" in i Vikingstad den 11 januari 2007. Jag var på väg upp med X 2000 526 och kom ikapp en av Banverkets elmotorvagnar, som först här kunde växlas undan.


X2-möte på slätten mellan Vikingstad och Mantorp den 18 mars 2013.


"Utfartsblocket" i Mantorp mot Linköping den 1 mars 2012.


Möte med SJ 2000-tåg 513 mot Jönköping vid Mantorp den 23 april 2014.


Sya f.d. station den 29 april 2009.


Det är sällan man får se foton av tåg man själv kör, men det händer. Här ses mitt tåg vid Södra Berga mellan Mjölby och Mantorp den 22 juni 2020. Foto: © Tobias Jäderup.


VIDA kör en del egna timmer- och trävarutransporter. Ett eget lok har man, TMZ 1406, som jag mötte den 29 april 2009 strax utanför Mjölby.


Möte med en av Östgötatrafikens X61:or vid infarten till Mjölby den 23 april 2014.


Mjölby norra utfart. T.v. svänger banan mot Motala av och t.h. fortsätter Södra stambanan mot Linköping.


Väntan i Mjölby på korsande pendeltåg den 22 juni 2020.


Framme i Mjölby med gt 32239 på eftermiddagen den 12 december 2022. Här blev jag avbytt av en av kollegorna som skulle sköta växlingen i samband med lastningen i Boxholm.


Som nämnts ovan är det sällan man får se foton av tåg man själv kör. Men den den 28 augusti 2006 förevigades när jag passerade Mjölby med X 2000-tåg 513, under kompletteringsutbildningen i samband med anställningen vid SJ AB. Foto: © Calle Wickberg.


Spetsvändning med X2-provkörning i Mjölby den 27 april 2010. Här gick jag, som många andra, min lokförarutbildning. T.v. en Östgötapendel mot Norrköping. Några år senare började den även att köra till Motala. Vi kom österifrån på Södra stambanan och skulle nu fortsätta norrut mot Hallsberg.


Nya X55 3352 skiner i vårsolen i Mjölby den 1 mars 2012. Vi var ute på en övertagandetestkörning i direkt anslutning till X55-utbildningen.


Lokförarskolans bangård i Mjölby den 13 mars 2001.


En kort stunds väntan vid infarten till Mjölby den 23 april 2020. T.h. Svartån.


Det verkar vara tradition att få "hänga" en stund vid infarten till Mjölby, så även en knapp månad senare, den 21 maj 2020!


Möte med TX Logistiks södergående "Coop-tåg" strax söder om Mjölby den 19 april 2016. TXL förlorade sitt trafikeringstillstånd hösten 2015, men fortsatte ta ansvar för kontrakten med kunderna. Tågen i Sverige kördes först i samarbete med Rush Rail, sedermera med CFL cargo, innan företaget återfick tillståndet i början av 2018.


I Svartåns dalgång mellan Mjölby och Lindekullen med SJ 2000 533 den 18 mars 2013.


Rosa höbalar mellan Lindekullen och Mjölby den 24 juni 2019.


Rallarrosor mellan Mjölby och Lindekullen den 16 juli 2020.


Fläckvis dimma mellan Lindekullen och Mjölby den 8 september 2019. Det märktes att hösten var i antågande.


I Lindekullen växlades mitt tåg 533 över till högerspår den 18 mars 2013. Här ses anledningen till det; Trafikverket höll på att byta ut kontaktledningen på Södra stambanan och då hade man kommit en bit norr om Boxholm.


Möte med SJ 2000 505 i Strålsnäs den 23 april 2014.


Strålsnäs f.d. station mellan Boxholm och Lindekullen.


På väg mot mot Eskilstuna den 22 juni 2020 blev jag förbigången av SJ:s X 2000-tåg 20526 i Boxholm. Denna bild tog jag strax efter att tåget passerat.


På förmiddagen den 29 april 2009 ville inte hjälpkraften längre på X 2000-tåg 524. I Boxholm var det färdigåkt och resenärerna fick byta tåg. Senare under dagen körde jag dit med ett ensamt Rc-lok för att bogsera det trasiga tågsättet till Hagalund. På bilden är det kopplat och klart, bromsprov är gjort och jag ska strax köra iväg. Loket har skruvkoppel och sidobuffertar och X2:an har automatkoppel typ Scharfenberg. För att kunna koppla ihop de två används ett s.k. övergångskoppel.


Boxholm söderifrån den 19 april 2016.


Strax söder om Boxholm har man byggt en ny depåanläggning för Östgötapendeln. Så här långt hade man hunnit den 19 juni 2013.


På väg genom Sommen med SJ 2000 544 på eftermiddagen den 19 juni 2013. Hela driftplatsen ligger mer eller mindre i en enda lång kurva, längs med orten och invid sjön med samma namn.


Möte med Green Cargos godståg 42037 mellan Boxholm och Sommen den 21 juni 2016. Tåget kördes av kollegan och vännen AF, som påpassligt uppmärksammade detta!


På väg genom Tranås den 18 mars 2013.


Möte i Tranås med ett av Tågabs timmertåg den 24 juni 2019.


På väg hem från Malmö med "Snälltåget" den 21 juni 2016, mötte vi kollegan på södergående 3941, mellan Gripenberg och Tranås.


Den 4 april 2009 passerade jag Gripenbergs slott (t.v. i bild uppe på höjden) med ett extratåg till Kristianstad. Det är Sveriges största träslott, uppfört i barockstil under 1660-talet. Byggherre var fältherren och greven Carl Gustav Wrangel.


Den 11 januari 2007 passerade jag Gripenbergs slott från andra hållet när jag körde X 2000 526 från Malmö till Stockholm.


Möte med södergående Snälltåget 13941 vid Gripenbergs slott den 16 juli 2020.


Möte med södergående "Snälltåget", draget av 242.516 Ferdinand mellan Ralingsås och Frinnaryd den 10 juli 2016.


Blommande gula rapsfält och skir vårgrönska mellan Ralingsås och Frinnaryd den 21 maj 2020.


Vacker utsikt vid Ralingsås den 18 mars 2013.


Åt andra hållet är det också vacker utsikt vid Ralingsås.


Gamlarpsterminalen från hytten den 8 september 2020, i samband med att vårt lok växlades fram till elektrifierat spår. Södra stambanans spår ses t.h.


Tåg 42705 till Krefeld, draget av 242.004 R2D2 redo för avgång från Gamlarp senare samma dag.


Jag körde den korta biten från Gamlarp till Nässjö, där jag klev av för att ta mig till Göteborg för att delta på ett instruktörsmöte. Det var hittills det längsta tåg jag har kört (719 m). Samskip-tågen är dock i allmänhet inte så tunga; detta vägde 1682 ton.


Gamlarp på morgonen den 17 november 2022.


Efter rundgång kunde vi backa in mot terminalen, för att koppla till resten av tåget.


Lokstallsområdet i Nässjö på kvällen den 23 april 2014.


Rast i Nässjö den 19 april 2016. Jämte vårt tåg stannade en konkurrerande kollega från Green Cargo.


Efter en god natts sömn på klassiska hotell Högland var det dags att fortsätta upp med ER1-leveransen till Tillberga den 8 april 2020. Efter klargöring och bromsprov var jag redo för avfärd, och hann ta en bild av mitt tåg och ett av GC:s tåg, draget av Rd2 1119. I skrivande stund har godstrafiken på järnväg klarat Coronakrisen tämligen väl; godstrafiken på järnväg har en mycket viktig funktion att fylla.


Nässjö norrut på kvällen den 16 oktober 2023. Ett Real Rail-tåg passerar.


Kort därefter passerade TX Logistik med "Coop-tåget".


Vintern 2009-2010 sattes den svenska järnvägen på hårt prov. SJ beslöt att reducera trafiken och X 2000-tågen ersattes delvis av andra tågtyper. Så skedde bl.a. för X 2000-förbindelsen mellan Stockholm och Jönköping. Här ses X40 Z5 3716 i Nässjö den 16 februari 2010, närmare 45 minuter försenat (jfr. nedan).


SJ 2000 544 ankommer Nässjö på kvällen den 18 mars 2013. Jag bytte strax därpå av kollegan som kört tåget från Malmö och körde sedan vidare "hem" till Stockholm.


Framme i Nässjö den 19 juni 2013 med SJ 2000 533 (samma tur som den 18 mars ovan!). Jag hade just blivit avbytt av förarkollegan som körde vidare mot Malmö. Sedan hade jag närmare tre timmars uppehåll innan jag körde 544 hem igen.


Förbigång i Nässjö den 12 maj 2016. Vårt "Snälltåg" 3943 blev förbigånget av SJ:s X2000 505.


Den 10 juli 2016 körde jag Snälltåget igen, denna gång med 242.504 Mr Potato Head som dragare. Jag passade på att föreviga uppehållet med tåg 13924 i Nässjö.


Uppehåll i Nässjö för personalbyte på DN-tåget den 25 augusti 2019.


Söndagen den 8 september 2019 körde jag upp det andra "DN-tåget" från Nässjö till Stockholm C. Tåget hade stått ett par timmar i Nässjö för att dryga ut tiden. Denna gång stod 241.002 Skywalker för dragkraften. Det var trevligt att köra 241 igen, något jag då inte gjorde alltför ofta.


Det var en fantastiskt fin sommarkväll den 16 juli 2020 när jag hade rast i Nässjö hade jag rast.


På morgonen den 28 augsuti 2020 jag av kollegan på södergående SFL-tåg 40973. Det är hittills det längsta tåg jag har kört (691 m), men inte det tyngsta ("bara" 2226 ton).


Den 18 april 2024 fick jag uppdraget att följa upp en av våra förare i Samskip-tåget från Falköping till Malmö. I Nässjö gjorde vi rundgång, för att sedan köra upp till terminalen i Gamlarp, för tillkoppling av ytterligare vagnar. Dragkraften denna morgon och förmiddag stod 241.012 Chewbacca för. Som synes var aprilvädret tämligen påtagligt...


På väg söderifrån upp mot Södra stambanans högsta punkt, 315 m.ö.h., mellan Grimstorp och Nässjö.


På väg till Trelleborg den 6 november 2002 med X420 062, fick vi vänta en stund i Grimstorp på grund av enkelspårsdrift.


Strax söder om Grimstorp mötte jag den 28 augusti 2020 kollegorna på norrgående SFL-tåg 40972, draget av 441.002 Croft.


Banken över Storesjön bjöd på en vacker vy på morgonen den 28 augusti 2020.


Mellan Ulfstorp och Grimstorp korsar banan Storesjön på en bank.


På väg upp till Nässjö ca 4 timmar försenad med en Mälartåg-leverans natt mot den 21 maj 2020, stannade jag till vid samma plats och tog denna bild. Sådana stunder är värda allt besvär!


Det var inte lika fint vid Storesjön på kvällen den 21 juni 2020 som när jag körde sist, men det är en fin utsikt ändå!


Samma plats i vinterskrud den 1 december 2023.


Vacker solnedgång över Storesjön sedd genom sidofönstret den 16 juli 2020.


Möte med TX Logistiks Coop-tåg mellan Aleholm ("krysstationen" strax intill Sävsjö) och Ulfstorp den 23 april 2014.


Banvaktsstuga och snyggt välvd vägbro en bit norr om Sävsjö den 19 april 2016.


Körsbärsblom i Sävsjö den 23 april 2014.


Mellan Sävsjö och Stockaryd samma dag.


Förbigång i Stockaryd på kvällen den 30 november 2023.


Stockaryd norrut på kvällen den 23 april 2014. T.v. viker spåret in till Stockarydsterminalen. Här finns ett triangelspår, vilket kan vara bra att ha om man måste vända ett tågsätt, t.ex. p.g.a. ATC-fel.


Mellan Stockaryd och Rörvik på kvällen den 9 juli 2016.


Den 19 april 2016 var det rätt så lynnigt väder, med omväxlande solsken och kraftiga regnskurar. Här närmar vi oss Grevaryd med gt 40972.


I Moheda dansade älvorna runt mötande norrgående Real Rail-tåg på kvällen den 16 juli 2020.


Möte med Snälltåget strax utanför Gåvetorp den 18 april 2024.


Alvesta är Smålands andra stora järnvägsknut, efter Nässjö. Här korsas Södra stambanan av Kust-till-kust-banan (Göteborg-Kalmar). Som det anstår en ort med stark järnvägsanknyning står ett ånglok uppställt vid stationen. Bilden är tagen den 4 april 2009.


Drygt fem år senare, den 23 april 2014, såg det ut så här i Alvesta. Stationen är numera fjärrbevakad från Malmö-fjärren och en ny gångbro har tillkommit.


Uppehåll i Alvesta den 11 januari 2007. Jag körde X 2000 526 "hem" till Stockholm och passade på att ta en bild under uppehållet. T.h. anslutande Krösatåg.


Alvesta i riktning norrut på eftermiddagen den 4 december 2006.


På väg in i Alvesta den 14 juni 2016. T.v. det "Krösatåg" som vi fick "harva" bakom hela vägen från Älmhult, vilket gjorde att vi tappade tid...


242.504 Mr Potato Head med Snälltåget 13923 i Alvesta på kvällen den 9 juli 2016. Jag passade påatt ta en bild av "mitt" tåg under uppehållet.


Alvesta i riktning söderut den 23 april 2014. Rakt fram går Södra stambanan, t.h. svänger Kust-till-kust-banan av mot Värnamo (och vidare mot Göteborg).


Möte med SJ 2000 536 (med manövervagn UB2XK 2533 främst) mellan Alvesta och Blädinge samma dag.


Den 21 juni 2016 blev kontaktledningen och strömavtagaren på SJ X 2000 522 inte överens om tingens ordning, och kontaktledningen revs ned. Tåget fick evakueras och så småningom kom reparatörer på plats och enkelspårdrift förbi kunde anordnas. Vi blev ca 30 minuter sena med vårt "Snälltåg" 3943 denna dag. Här passerar vi olycksplatsen, där underhållsentreprenören som bäst håller på att reda ut "trasslet". Det skadade tågsättet kan månne anas i bakgrunden, ungefär där spåren försvinner i fjärran.


Infarten till Vislanda söderifrån. Notera den högerplacerade infartssignalen Vs 52 uppe i bryggan t.h. som nu har fått en pilskylt, men som tidigare saknade denna och då var det lätt att tro att den gällde spåret längst till höger Rätt placerade signaler reducerar risken för feltolkningar och potentiella obehöriga stoppsignalpassager.


Eneryda på sydgång den 28 augusti 2020. Notera de lågt placerade V-signalerna!


Försignalerna norrifrån till Diö den 18 april 2024.


Kort därefter mötte vi detta norrgående Öresundståg.


På väg söderut genom Diö den 18 april 2024. Sedan december 2013 kan man åter ta tåget från Diö. Upplägget är en del av "Pågatåg Nordost" men trafikeras inom ramen för "Krösatåg Sydost". Regionaltågen körs mellan Hässleholm och Växjö, via Alvesta. Hållplatsen heter formellt Diö södra (Dis), medan "krysstationen" strax norr därom numera formellt heter Diö norra (Diö). Diös stationshus har också funnits som (klassisk) H0-modell.


Diö södra söderifrån ganska precis tio år tidigare, den 23 april 2014. .


Strax söder om Diö mötte jag den 28 augusti 2020 ett norrgående Samskip-tåg, draget av 241.004 R2D2.


Möte med ett nytt Effishunter-lok strax norr om Älmhult den 18 april 2024. Loket används av Trafikverket som beredskapslok.


Natten mellan den 1 och 2 augusti 2010 hade jag jour. Det var återigen dags att hämta en trasig X2:a (jfr. ovan). Denna gång gick färden till Älmhult, närmare 50 mil från Stockholm. X 2000 538 hade fått fel på tågvärmesäkringen på söndagseftermiddagen och kom inte längre (utan tågvärme fungerar inte strömförsörjningen på tågsättet). Färden ned med hjälploket började i Hagalund strax efter midnatt och tog knappt fem timmar. Här ses ekipaget ihopkopplat och redo för avfärd norrut, fotograferat med en enkel mobilkamera. I Mjölby kom en kollega och bytte av mig, något som jag var mycket tacksam för, eftersom jag vid det laget var ganska trött!


På väg genom Älmhult den 23 april 2014. T.v. anas ett tyskt DB 185-lok.


IKEA:s stora lager i Älmhult ligger precis intill Södra stambanan. Strax söder om Älmhult korsar vi landskapsgränsen till Skåne.


Gränsskylten mellan Skåne och Småland står väster om banvallen, strax söder om Älmhult.


Snapphanebygd. Mellan Älmhult och Killeberg.


Killebergs då nyöppnade hållplats den 23 april 2014.


Mellan Osby och Tunneby står kilometerstolpen 500, räknat från Stockholm C.


I Osby fick jag den 24 juni 2019 stå åt sidan en stund för att släppa fram ett antal snabbare tåg, bl.a. detta Øresundståg.


Möte i Osby med södergående Samskip-tåg, draget av 241.007 Bond, den 1 december 2023.


I Osby ligger Lekoseum (tidigare en del av BRIO) direkt intill stationen (t.v. i bild).


Hästveda station på norrgång på eftermiddagen den 23 april 2014. T.v. står en X11, ännu i pågatågsmålning, men lätt förklädd till Krösatåg. Stationshuset t.h. i gult tegel stammar från 1860-talets senare del.


Möte i Hästveda den 24 juni 2019 med kollegan på södergående SFL-tåg, draget av 143.060 Jernsida i mult med ytterligare en 143:a.


Den 18 april 2024 följde jag upp en kollega i trafiksäkerhetstjänst i Samskip-tåget från Falköping till Malmö, via Gamlarp strax norr om Nässjö. I Hästveda byttes vi av, och jag körde vidare till Malmö.


Det är något visst med att möta våren i Skåne! Här passerar jag kilometer 524 mellan Hästveda och Mosselund (mer känt som Ballingslöv) den 4 april 2009.


Ballingslöv har som många andra orter längs med "Södra stam" återfått persontrafiken. T.h. i bakgrunden ses inredningsföretaget med samma namn som orten.


Mellan Mosselund och Hässleholm vid kilometer 529 den 23 april 2014.


Möte med Snälltåget 3941, draget av 193 287, mellan Hässleholm och Mosselund den 1 december 2023.


Efter en vecka på hemmakontoret och påskfirande, gav jag mig den 6 april 2021 åter ut verksamheten. Även denna gång stod Vectron-utbildning på agendan, men i Malmö i stället för Göteborg. På vägen ner fick jag hämta loket vi skulle ha i Hässleholm. Det var faktiskt första gången jag stötte på 243.116 Buchli!


Möte med ett södergående godståg, draget av DB Schenker Rail Scandinavias 185 331, i Hässleholm den 21 juni 2016.


Möte med ett södergående Samskip-tåg, draget av 241.012 Chewbacca, i Hässleholm den 22 februari 2020.


Hässleholm norrut den 21 juni 2016. Rakt fram fortsätter Södra stambanan norrut, t.h. viker ett Øresundståg av på banan mot Kristanstad och t.v. bakom viadukten viker Markarydsbanan av.


På kvällen den 21 juni 2020 fick jag stanna till i Hässleholm och vänta på att Snälltåget skulle korsa min tågväg. Denna dag framfördes tåget av BK, en nestor i branschen som jag har lärt mycket av.


Utfarten söderut från Hässleholm den 23 april 2014...


...och infarten söderifrån senare samma dag.


På väg in i Hässleholm den 14 juni 2016. T.v. ansluter Skånebanan från Helsingborg.


Åter på Södra stambanan. Infarten till Hässleholm söderifrån den 18 oktober 2021.


Möte med ett av Green Cargos posttåg, draget av Rc4P 1322 (f.ö. den sist tillverkade Rc4:an) strax söder om Hässleholm den 23 april 2014.


Solnedgång över Finjasjön, söder om Hässleholm den 12 maj 2016.


Möte med ett Øresundståg strax norr om Sösdala återöppnade station.


Sösdala har ett stiligt stationshus i tegel. Notera även uthuset t.h., förmodligen afträde från början.


Sösdala i vinterskrud den 1 december 2023.


Mellan Sösdala och Tjörnarp mötte vi ett av Hector Rails godståg, draget av 241.002 Skywalker.


I Vätteryd mötte jag norrgående SFL-tåg, som jag försökte fånga mellan allt insektskladd på frontrutan. Det är inte utan att man tänker på Depeche Modes fina låt Fly On The Windscreen (Final)!


På väg söderut genom Höör den 23 april 2014.


På väg söderut genom snötäckt Höör natten mot den 1 december 2023.


På väg norrut genom Höör knappt sex år senare, den 7 april 2020. Det stiliga stationshuset bygdes 1858.


Här går det utför! Mellan Höör och Stehag den 23 april 2014.


Sjöholmens f.d. stationshus mellan Stehag och Höör den 18 oktober 2021. Huset har förfallit i många år, men på senare tid har nya ägare tagit över och det finns planer på att huset ska renoveras till sin forna glans.


Ytterligare ett möte med Hector Rails godståg, mellan Stehag och Höör senare samma dag. Tåget drogs av 241.006 Calrissian.


Väntan på förbigång i Stehag den 7 april 2020.


Mellan Stehag och Eslöv.


Eslövs norra utfart den 13 maj 2016. T.v. svänger Marieholmsbanan mot Teckomatorp av, som blev totalupprustad under 2016.


På grund av stopp i trafiken vid Stehag som berodde på ett stillstående tåg fick jag stå i Eslöv den 23 april 2020. Efter en stund kom norrgående SFL-tåg också och ställdes upp på spåret intill.


På väg upp med fem nygamla "G6:or" den 11 mars 2021, fick vi tyvärr dragkraftsproblem på det ledande loket, ett fel som inte ens Vosslohs driftstöd i Tyskland begrep sig på. Vi beslöt att byta lok, vilket vi gjorde i Eslöv. Vi hade ju inte direkt ont om lok... Nördigt nog slumpade det sig att loken hamnade i nummerordning; 931.087 (t.h. i bild), 085, 083, 082 och 080 sist.


På väg genom Eslöv på väg norrut med SJ 2000 504 den 23 april 2014.


På väg från Göteborg till Malmö med tåg 42711 fick vi stå åt sidan en stund i Eslöv den 27 juni 2019.


Vid Dammstorp mellan Eslöv och Örtofta.


Dammstorp norrifrån på natten mot den 1 december 2023.


"Krysstationen" Dammstorp mellan Örtofta och Eslöv i Skåne passeras i god fart söderifrån den 26 maj 2007.


Skåne par excellence? Mellan Örtofta och Dammstorp den 13 maj 2016.


I Örtofta ligger det ena av Sveriges två kvarvarande sockerbruk, om än danskägt.


Möte med kollegorna på "Snälltåget", draget av 242.516 Ferdinand, strax söder om Örtofta, den 19 april 2016.


Mellan Örtofta och Tornhill med SJ 2000 529 den 23 april 2014.


Blommande vallmo på samma ställe lite drygt fem år senare, den 27 juni 2019.


Det var en varm vårdag och en fin vårkväll den 23 april 2020! Det är alltid något speciellt med blommande rapsfält tycker jag, som här mellan Tornhill och Örtofta.


Skåne i ett nötskal? Åt andra hållet ser det ut så här mellan Tornhill och Örtofta. Bilden tog jag senare samma dag på väg hem med tåg 504.


På väg till Tillberga med en ER1-leverans den 7 april 2020 fick avgå närmare en timme för tidigt från Malmö, vilket innebar att jag fick hålla igen lite bakom ett Pågatåg och stanna på flera ställen i Skåne i väntan på "kör" i signalen eller förbigångar, som här i Lund.


Lund C norrut på eftermiddagen den 23 april 2014.


(Påga-) tåg före i Lund tidigare samma dag.


På väg in i Lund på kvällen sex år senare, den 23 april 2020. Stationshuset stod klart 1858.


Den s.k. "Armaturkurvan" i Lund natt mot den 1 december 2023. Byggnaden till höger inrymde Nordiska Armaturfabrikerna (NAF) en gång i tiden, därav smeknamnet! NAF är sedan många år införlivat i den tyska bromssystemtillverkaren Knorr-Bremse.


Möte med ett av Green Cargos södergående godståg i "Armaturkurvan" i Lund den 13 maj 2016.


Möte med ett Øresundståg vid utfarten från Lund den 23 april 2014.


På "blocket efter" kom detta pågatåg. Det är tätt mellan tågen på denna sträcka. I bakgrunden stadsdelen Jakriborg i Hjärup.


Fyrspåret Malmö-Lund invigdes i oktober 2023. En kort dubbelspårig sträcka återstår, mellan Klostergården och Lund C, genom "Armaturkurvan". Här ses Klostergårdens utfart norrut den 1 december 2023.


Utsikt söderifrån mot Lund vid Flackarp den 23 april 2023.


Möte med södergående SFL-tåg, draget av 441.002 Croft, Uppåkra den 8 april 2021.


Möte med södergående Öresundståg vid Uppåkra den 18 oktober 2021. Som synes hade arbetena med 4-spårsutbyggnaden hunnit en bra bit på väg, jämfört med ett halvår tidigare!


4-spårsbygget vid Hjärup den 27 juni 2019.


Hjärup norrut den 1 december 2023. F.d. stationshuset t.h.


Möte med ett södergående godståg, draget av DB Schenker Rail Scandinavias 185 322, i Åkarp den 19 april 2016.


Fyrspåret mellan Åkarp och Hjärup den 1 december 2023.


Nya tunneln strax norr om Åkarp natt mot den 1 december 2023.


4-spårsbygget vid Åkarp den 7 april 2020. F.d. stationshuset ses mitt i bilden.


Åkarps nya station på fyrspåret den 1 december 2023. F.d. stationshuses anas uppe t.h.


Vid Arlöv har man byggt en planskild korsning för bytet från (svensk) vänstertrafik till (dansk) högertrafik.


Arlöv från andra hållet knappt två år senare, den 19 april 2016. Här fick vi stå en stund innan vi släpptes ut på "Södra stam". T.h. ses Arlövs sockerbruk, ett av två som fortfarande är i drift i Sverige.


Infarten till Malmö godsbangård norrifrån den 27 juni 2019.


Den 10-11 oktober 2018 körde jag ånyo en transport av Mälartåg-enheter; ett lite annorlunda och trevligt uppdrag. Jag bytte av kollegan i Malmö och körde först upp till Hallsberg, där jag övernattade, innan jag fortsatte till Tillberga dagen efter. Här har tåget, draget av 241.010 Yoda, just ankommit Malmö godsbangård. Det var första gången på över ett år som jag körde 241, men jag kom rätt snart in i gängorna.


Den 3 februari 2016 fick jag följa med i hytten på tåg 42711 från Malmö godsbangård till Nyborg på Fyn i Danmark. Tåget drogs denna dag av 241.008 Galore.


Medan vi väntade på körtillstånd växlades ett annat 241-lok undan; 241.011 C-3PO. I bakgrunden ses tornet och rangervallen.


Framme i Malmö med Samskip-tåget 42711 från Göteborg den 27 juni 2019. Loket för dagen var 241.006 Calrissian.


Framme på Malmö godsbangård med koppelvagnarna från en ER1-leverans, ca två timmar försenad natten mot den 17 juli 2020. Jag hade fått stå i Tjörnarp i drygt en timme p.g.a. polisinsats, och sedan fick jag köra i siktfart till Höör, innan jag kunde öka farten igen. Jag blev avbytt av en av våra danska förare som körde vidare till Danmark. Efter en promenad till hotellet fick jag en god natts sömn. Dagen efter fortsatte jag min välbehövliga semester!


Framme i Malmö med min "lokgång" från Hässleholm den 6 april 2021. T.v. ses "Collicare-tåget" på väg mot Norge. Det kommer från Italien med konsumtionsvaror (pasta, bl.a.!) och våra tyska kollegor tar över tåget i Basel med ett 241-lok och kör det till Padborg, där vi tar över. I Malmö sker ytterligare ett förarbyte. Loket drar alltså tåget hela vägen från Basel upp till Rolvsøy utanför Halden i Norge, genom fyra länder.


Den 18 april 2024 följde jag upp en kollega i trafiksäkerhetstjänst, och körde själv sista biten från Hästveda till Malmö. Allt flöt på och vi var i rätt tid fram till Lund, där den upplevda bromsverkan initialt inte riktigt blev den förväntade, och jag blev tvungen att bromsa hårdare för att kunna stanna före en stoppsignal. När vi sedan rullade iväg igen, larmade en annan järnvägsanställd om att vi hade hjulskador, och rutinen är då att hastigheten sätts ner till 10 km/h fram till en "lämplig plats" där hjulen kan undersökas. Vi stannade vid Klostergården strax söder om Lund och hittade några mindre slag, som alla höll sig inom de trafiksäkerhsmässiga toleranserna. Även små slag kan låta mycket, framför allt i låga farter. Vi blev inalles 22 minuter sena till Malmö, där vi blev avbytta. Kollegan som bytte av oss, meddelade senare att hjulskadedetektorn i Svågertorp inte hade larmat, vilket också blev ett kvitto på att vår bedömning var korrekt. T.v ses Vectron-loket 243.119 Pihl i "DPM-läge" (dieselmotordrift), som användes i en fordonsutbildning denna dag.


Utsikt över delar av Malmö från viadukten vid Östervärn den 11 november 2019. Nere t.h. ses ett 441-lok kopplat till norrgående SFL-tåg.


Klargöring av 441.001 Cyborg på "Pistolen" intill tornet på Malmö godsbangård den 19 april 2016. På spåret intill stod 242.532 Lightyear.


Växlingsdvärgsignal M 386, med särskild reflexram. Denna extra reflexram har på prov satts upp på ett par växlingsdvärgsignaler för att öka uppmärksamhetsvärdet på dem, då de varit s.k. mång-OSPA-signaler, där fler obehöriga stoppsignalpassager skett. Sedan reflexramen satts upp på dessa signaler, har problemen i princip upphört.


Efter klargöring växlade vi loket via vallen till vagnarna på godsbangården. "Pistolen" ses nere t.v.


Tåg 40972 står redo för avgång från Malmö godsbangård en stund senare. Tyvärr var bromsen avstängd på två vagnar, varför vi bara fick köra i max 80 km/h.


Klockan är 03:33 den 24 juni 2019 och det var dags för egen loktjänst igen. Denna dag körde jag ånyo en ER1-transport. Loket för dagen var 243.118 Kruckenberg, som här står på "Pistolen" på Malmö godsbangård och speglar sig i soluppgången.


Den 7-8 april 2020 fick jag lämna hemmakontoret och komma ut i "verkligheten" igen, vilket var väldigt skönt under pågående Coronasituation. Återigen stod en ER1-leverans på programmet. Jag åkte pass ner till Malmö och bytte av den danska kollegan som kört från Padborg intill tornet på Malmö godsbangård.


Den 8 september 2020 följde jag upp en förare i säkerhetstjänst, i tåg 42706 från Malmö till Gamlarp utanför Nässjö. Här byter vi av den danska kollegan. Tåget drogs denna gång av 242.004 R2D2.


Den 1 december 2023 körde jag detta illustra loktåg från Malmö till Hallsberg. Dragare var den ärrade kämpen 143.061 Valkyrian, och tåget bestod i övrigt av de nya Vectron-loken 243.127 och 128, inhyrda från Alpha Trains, samt "G6:orna" 931.083 Lodjuret och 931.085 Järven.


På Malmö C och genom Citytunneln används numera s.k. tvåskenssignalering. Det är en förberedelse för det nya europeiska signalsystemet ERTMS/ETCS nivå 1, där optiska signaler och punktformig signalöverföring kommer att finnas kvar (på samma sätt som med ATC), men informationen på förarens panel blir densamma som på system E2, som t.ex. på Botniabanan (där optiska signaler saknas helt). Skälet till denna lösning är att radiosystemet inte klarar av så många telegramöverföringar som skulle krävas på tättrafikerade stationer som Malmö C eller Stockholm C.


På väg norrut från Malmö C den 23 april 2014. Spåret t.h. och det på viadukten leder till Kontinentalbanan (och vidare mot Trelleborg/Ystad resp. Öresundsbanan).


På väg ner i Citytunneln på Malmö C den 23 april 2014.


Framme på Malmö C nedre. Kollegan som ska köra tåget vidare till Köpenhamn står redo att byta av.


Malmö C den 4 december 2006. Tidigare körde SJ:s stockholmsförare X 2000 hit, men det upphörde i princip sommaren 2007.


Utsikt från plattformarna mot personbangården på Malmö C samma dag. Notera museifordonen t.h. i bakgrunden som växlades samman efter firandet av järnvägens 150-årsjubileum några dagar tidigare.


Bangårdsvandring med kollega BM på Malmö C personbangård den 4 december 2006.


Jag har just klargjort X2-tågsätt 5 (X2 2005 med tillhörande vagnar) i Malmö på morgonen den 26 maj 2007. Strax därpå växlade jag ned X2:an till plattform inför att den sedan utgjorde X 2000-tåg 526 mot Stockholm. T.v. skymtar en Nordwaggon-vagn. Själv stod jag "över ett kast" och körde hem 528 i stället.


Malmö C på kvällen den 10 januari 2007. Jag hade just ankommit med X 2000-tåg 545, något försenad. Drivenheten denna kväll var X2K 2037, f.ö. den första "driven" jag körde själv efter uppkörningen i början av december 2006.


Viss Malmö-körning återkom för SJ:s förare i Stockholm i samband med tågplaneskiftet i december 2013 (T14). Den 23 april 2014 var det min tur. T.h. ses mitt tågsätt, SJ 2000 504, som endast stannade i Lund och Hässleholm på vägen upp till Stockholm.


"Snälltåget" 3940 klart för avgång på Malmö C den 13 maj 2016. Väl framme i Stockholm var 242-utbildningen klar, och därmed kunde jag lägga min femte loktyp vid Hector Rail till samlingen. Sedan blev det min tur att utbilda på rutinerna i Snälltåget-trafiken. Tyvärr för oss tog Snälltåget över tågdragningen i egen regi i oktober 2016.


Den 10 juli 2016 körde jag Snälltåget 13924 från Malmö till Stockholm. Dragkraft denna dag var 242.504 Mr Potato Head. P.g.a. banarbeten var tåget omlett över Kävlinge och Åstorp.


Den 25 augusti 2016 åkte vår då nye koncernchef med mig i hytten, när jag körde "Snälltåget" på ett par delsträckor mellan Stockholm och Malmö. Här ankommer vi Malmö C. Det var antagligen sista gången jag körde "Snälltåget" under överskådlig framtid. Foto: © Carl-Johan Jargenius.


Utsikt från plattformarna mot personbangården på Malmö C den 23 april 2014. Jag har just fått körtillstånd. Jämför med bilden ovan.


Inne på SJ:s åkstation i Malmö hänger denna tavla som minner om fornstora dagar vid Statsbanan.

Hem Lokförarvardag Söderut


Senast uppdaterad: 2024-04-20
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2024