X10

SL Pendeltåg HemEtt X10-tåg lämnar Älvsjö i solnedgången den 27 december 1992.

X10 är, i princip, en förbättrad X1:a. SL hade som mest 52 X10:or i trafik. De hade numren 3114-3133, 3148-3166, 3176-3181, 3186 och 3198-3203 och de levererades 1983-1993. X10 levererades även till Skåne, Göteborg, Västmanland, Uppland och Gästrikland men dessa enheter byggdes sedermera om till X11. På senare år har en del av dessa fått nya uppdrag i Krösatågen och Norrtåg. Vid utvecklingen av X10 i slutet av 1970-talet tog man vara på de bittra erfarenheterna av X1:ornas "vingliga" vintertålighet. Luftintag och en hel del utrustning flyttades upp för att minimera risken för vinterrelaterade störningar. X10:orna har också visat sig vara driftsäkra, men i takt med att även de börjar bli till åren kommer småfelen krypande. X10 har en hel del elektronik inbyggd, en teknik som snabbt förbättras resp. föråldras och därför kan det ibland vara svårt att få fram reservdelar till den äldre elektroniken.

X10:orna togs formellt ur trafik den 31 mars 2017. Det sista X10-tåget i pendeltågstrafiken bestod av enheterna 3133, 3153, 3154 och 3186. Därmed var även denna drygt 30-åriga epok avslutad, sex år efter att X1:orna försvann från Stockholms pendeltågstrafik. Den nya pendeltågstunneln (Citybanan) är försedd med glasväggar och -dörrar vid plattformskanterna, anpassade för X60-enheternas dörrar. I takt med att fler X60B-enheter levererades, togs X10:orna successivt ur trafik och ställdes av, framförallt i Tomteboda och Sundbyberg, inför utskrotningen och beslut om framtida öde.


Ett X10-tåg passerar Älvsjö godsbangård den 1 maj 1999.

Vägen till den yttersta växeln…

X10 3160 skadades vid en brand i Älvsjödepån 2010, slopades sedermera och flyttades till Tillberga och blev reservdelsförråd. Därefter skrotades den. Utskrotningen av övriga enheter påbörjades i januari 2017, då de första enheterna kördes för egen maskin till Stena Recycling i Hallstahammar. Tåget går i princip varje torsdag från Sundbyberg, och normalt körs två enheter åt gången. Först ut den 12 januari var enheterna 3118 och 3198. De följdes den 19 januari av 3200 och 3202. Den 26 janauri var det 3120 och 3129:s tur, följda av 3121 och 3163 den 2 februari. En vecka senare gick 3156 och 3165 till skrot, följda av 3128 och 3132 den 16 februari och 3114 och 3151 den 23 februari. Mars månads transporter inleddes den 2 mars, då 3115 och 3126 kördes iväg, följda av 3166 och 3150 den 9 mars. Sedan dröjde det två veckor innan 3116 och 3155 kördes till Hallstahammar den 23 mars, följda en vecka senare av 3125 och 3123. Den 6 april stod 3117 och 3149 på tur. 3127 och 3152 mötte sitt öde den 20 april, då 3127 drog huvudtransformatorhavererade 3152 till Hallstahammar. 3148 och 3124 kördes till skrot den 27 april. Något tidigare, den 19 april, testkördes 3203 i Värmland av Tågab i väntan på beslut om vidare öden.

Det andra tertialets skrottransporter inleddes den 4 maj, då 3122 och 3158 mötte sitt öde. En vecka därefter, den 11 maj 2017, kördes ett avskedståg med X10 3181 Stockholm C - Kungsängen ToR. Med ombord var inbjudna gäster från MTR, Trafikverket, SL, Svenska Järnvägsklubben (SJK) och Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) m.fl. Samma dag kördes 3133 och 3153 till skroten i Hallstahammar. En vecka senare, den 18 maj 2017, drog 3157 den omriktarlöse 3162 till Hallstahammar. Den 1 juni hade turen kommit till 3159 och 3161 att möta sitt öde, och en vecka senare, den 8 juni, kördes 3131 och 3176 till skroten. En vecka senare, den 15 juni, var det 3130 och 3154 som kördes till skrot. Den 29 juni kördes de sista skrotbeslutade enheterna 3119 och 3165 till Hallstahammar. Därmed var epoken "X10 i SL:s pendeltrafik" över. Vid halvårsskiftet 2017 fanns totalt 9 enheter kvar: 3177-3181, 3186, 3199 och 3201 i Stockholm, plus 3203 i Kristinehamn.

Sedermera såldes 3180, 3199, 3201 och 3203 till Tågab, som använder de ombyggda X10:orna som komplement i persontrafiken, efter vissa ombyggnader (bl.a. toalett). 3179 såldes till AB Transitio, som använder den som reservdelsförråd. Resterande fyra enheter förblev kvar i SL:s ägo, men hyrdes ut till nystartade Saga Rail (se vidare nedan).

X10, från 3114 till 3203


X10 3114 strax väster om Spånga den 8 juli 2003. Till skillnad från prototypernas destinationsrullar fick de serieombyggda enheterna destinationsdisplayer med LED-dioder. Som kanske framgår av en del bilder här fungerade systemet måttligt bra; oftast fick man tillgripa de plastskyltar som annars främst användes i X1 respektive X420...


X10 3114 på Stockholm C den 30 januari 2012. Enheten kördes till skrot i februari 2017, efter 34 år i Stockholmarnas tjänst.


Nyombyggda X10 3115 i Södertälje centrum den 24 juli 2001. Enheten kördes till skrot i mars 2017.


X10 3115 i Huddinge den 27 april 2008.


X10 3116 och X1 3016 i Älvsjö den 11 juli 2003.


X10 3116 i Järna den 28 juni 2002. Enheten kördes till skrot i mars 2017.


X10 3117 lämnar Gnesta den 14 augusti 2007.


Början på slutet. X10 3117, tillsammans med 3123 och 3163 (och många fler), avställda i Tomteboda den 24 november 2016. X10 3117 kördes till skrot i april 2017, medan 3123 och 3163 mötte sina motsvarande öden i mars resp. februari.


Jag har ingen bild av en fullskale-X10 i originalmålning men väl i H0-modell!


X10:orna användes på slutet, precis som X1:orna, mest i insatstågen, men inte alltför sällan fick de rycka in i stomtågen när någon yngre X60-kollega fallit ifrån. Här står X10 3118 i spetsen för ett tåg mot Märsta på Stockholm C den 2 juni 2009. Ett nytt informationssystem installerades på X10:orna, som fungerade bättre än det förra. Enheten skrotades i januari 2017.


X10 3119 i Västerhaninge på morgonen den 5 augusti 2003. Enheten kördes till skrot i juni 2017.


X10 3120 ankommer Stockholm C med ett insatståg till Älvsjö på morgonen den 25 mars 2013. Enheten skrotades i januari 2017.


X10 3121 i Karlberg den 8 mars 2005. Enheten skrotades i februari 2017.


X10 3122 i Tumba den 2 april 2008. Enheten kördes till skrot i maj 2017.


X10 3123 sist i ett tjänstetåg rullar in i Sundbyberg den 7 februari 2005. Enheten kördes till skrot i slutet av mars 2017.


X10 3124 i Sundbyberg den 24 augusti 2005.


X10 3124 ankommer Flemingsberg den 3 september 2009. Enheten skrotades i april 2017.


Ett tåg på väg mot Nynäshamn med X10 3125 främst lämnar Barkarby den 29 december 2004. Enheten kördes till skrot i slutet av mars 2017.


X10 3125 i Karlberg den 19 augusti 2002.


X10 3126 ankommer ett snöigt Sundbyberg den 7 februari 2003. Enheten kördes till skrot i mars 2017.


Ett tåg på väg västerut med X10 3127 främst passerar "SWB-viadukten" den 19 april 2003.


Ett tåg på väg mot Västerhaninge med X10 3127 sist lämnar Stockholm C den 28 januari 2010. Notera furneringstrucken t.v., som hade halkat nedför plattformen. Enheten kördes till skrot i april 2017.


X10 3128 vänder på spår 6 i Älvsjö den 17 april 2003. Denna enhet var en av dem som en period var uthyrda till norska NSB och gick i trafik på Flåmsbana. Enheten skrotades i februari 2017.


X10 3128 i Älvsjö den 26 maj 2004.


X10 3129 utgjorde "Gnestapendeln" den 10 februari 2003 och ses här avgångsberedd i Södertälje centrum.


X10 3129 främst i tåg 2523 mot Västerhaninge passerar Huvudsta den 7 maj 2004. Enheten skrotades i januari 2017.


X10 3130 håller i Karlberg på sin väg mot Jakobsberg i april 1998. Enheten kördes till skrot i juni 2017.


X10 3130 ankommer Sundbyberg den 8 januari 2001.


X10 3131 passerar "X1-reserven" på Stockholm C den 16 juni 2003.


X10 3131 i Älvsjö på väg mot "Jakan" den 7 juni 2012. Ganska precis på dagen fem år senare,den 8 juni 2017, kördes enheten till skrot.


X10 3132 i Spånga, som då byggdes om, den 18 december 2004.


X10 3132 mellan Årstaberg och Årstabron den 11 mars 2011. Enheten skrotades i februari 2017.


X10 3133 i ett något bedagat skick i spetsen för ett "Nynäståg" i Västerhaninge den 18 september 2001. På spår 2 i bakgrunden står X1 3054 redo för avfärd mot Kungsängen. Ursprungligen var X10:orna målade som X1:orna, d.v.s. utan dekorränder och med stora siffror i fronten. En skillnad var dock att X10 hade dörrar målade i en mörkare blå nyans.


X10 3133 i Nynäshamn senare samma kväll.


X10 3133 på väg in i Kallhäll den 19 oktober 2001.


Nyombyggda X10 3133 på Nynäshamns färjeterminal den 16 mars 2002. Idag vänder inga tåg här längre; Nynäshamn är slutstation numera. Enheten kördes till skrot i maj 2017.


X10 3148 dånar ut på den öppningsbara svängbron i Stäket sista trafikdagen den 28 maj 2001. Knappt 16 år senare, den 27 april 2017, kördes enheten till skrot.


X10 3149 lämnar Farsta strand den 16 april 1998.


X10 3149 på Stockholm C den 18 oktober 2001.


X10 3149 och 3116 i Södertälje centrum den 28 juni 2002.


X10 3149 möter X420 047 i Spånga den 7 maj 2004. Enheten kördes till skrot i april 2017.


X10 3150 lämnar Spånga på väg mot Bålsta den 21 september 2004.


X10 3150 i ett snöigt Solna den 5 februari 2010. Enheten kördes till skrot i mars 2017.


X10 3151 på Tegelbacken vid Stockholm C den 16 april 1998. Enheten kördes till skrot i februari 2017.


X10 3152 passerar f.d. hållplatsen Sundbyberg Norra den 25 oktober 2004. Enheten kördes till skrot i april 2017.


X10 3153 i Älvsjö den 2 februari 2002. Enheten hade nyligen anlänt från ombyggnaden i Tillberga och ännu inte satts i trafik.


X10 3153 i Barkarby den 13 december 2002. Knappt 15 år senare, i maj 2017, kördes enheten till skrot.


X10 3154 i Älvsjö på morgonen den 25 juli 2001.


X10 3154 i Västerhaninge den 27 november 2001.


Ett pendeltåg mot Tumba med X10 3154 främst passerar Riddarholmen och Gamla stan den 16 april 2014. Enheten kördes till skrot i juni 2017.


X10 3155 skyltad "DDDDDDDDDDD" (!) på väg mot Nynäshamn håller vid Nynäs havsbad den 28 april 2008. Hållplatsen lades ned senare samma år; resenärerna är sedan dess hänvisade till Nynäshamn eller Gröndalsviken. Enheten kördes till skrot i mars 2017.


X10 3156 sist i ett tåg på väg mot Upplands Väsby vid mellansignalen Cst 314 invid Gamla stans T-banestation den 24 mars 2001. 3156 var en av ett fåtal enheter som målades om i SL-blå målning; samma som i tunnelbanan.


X10 3156 har just lämnat Kallhäll på väg västerut den 19 oktober 2001.


X10 3156 i tåg 2439 mot Gnesta i Södertälje hamn den 4 november 2003.


X10 3156 i Nynäshamn den 28 april 2008.


X10 3156 i Segersäng senare samma dag. Återuppbyggnaden till mötesstation pågick som bäst.


X10 3156 ankommer Södertälje centrum den 19 januari 2016. Ett drygt år senare, i början av februari 2017, skrotades enheten.


X10 3157 på väg mot Nynäshamn lämnar Älvsjö den 14 mars 2001.


X10 3157 i Södertälje centrum den 19 januari 2016. Knappt 1,5 år senare, den 18 maj 2017, kördes enheten till skrot.


X10 3158 vid Årstabrons södra landfäste någon gång på 1990-talet. Foto: © Carl-Johan Jargenius. Enheten skrotades i maj 2017.


X10 3158 rullar in på Stockholm C den 10 januari 2001.


X10 3159 i Karlberg den 10 januari 2001.


Alla tre dåvarande fordonstyperna på en bild! Fr.v. X10 3159, X1 3042 och X420 062 i Älvsjö den 10 maj 2003. X10 3159 kördes till skrot i juni 2017.


X10 3160 i Älvsjö den 8 januari 2001.


X10 3160 i Tillberga den 6 september 2002. Under min tid som lokförare vid Citypendeln skaffade jag mig linjekännedom till verkstäder utanför det normala trafikområdet. SL och Citypendeln anlitade Motala verkstad och dåvarande TGOJ (idag Euromaint) i Tillberga. Euromaint har lagt ner sin verksamhet i Tillbergaverkstaden men sedan 2005 har andra företag inom branschen flyttat in och idkar numera verksamhet där, bl.a. Swedtrac och Stadler. X10-A 3160 brandskadades allvarligt i början av maj 2010. Enheten ställdes av efter branden, och tjänade en tid som resevdelsförråd innan den skrotades.


I mitten av 1990-talet beslutade SL att modernisera X10:orna och anpassa exteriör och interiör till övriga nyare spårfordon i SL-trafiken. Även nya dörr-, ventilationsstyrnings- och informationssystem byggdes in. 1998 sattes de två prototyperna X10 3161 och 3162 i trafik på olika sträckor. De målades utvändigt i en färgsättning som överensstämde med nya tunnelvagnen C20. Den ena var ombyggd av Motala verkstad, den andra av TGOJ i Tillberga, som sedermera fick ordern. Här ses X10 3161 + 3162 i Älvsjö på väg mot Södertälje C den 16 april 1998. T.v. ses också en av de tre X10:or (3156, 3165 samt 3166) som målades i SL-blå färgsättning. Enheten kördes till skrot i juni 2017.


X10 3162 sist i ett tåg mot Tumba lämnar Älvsjö den 7 juni 2010. Enheten kördes till skrot knappt 7 år senare, den 18 maj 2017.


X10 3163 i Västerhaninge på kvällen den 18 september 2001.


X10 3163 ankommer Älvsjö den 28 oktober 2008. Enheten skrotades i februari 2017.


X10 3164 reklammålad för Gula Sidorna i Sundbyberg den 11 april 1997. Foto: © Carl-Johan Jargenius.


Nynäshamn den 29 januari 2002. X10 3164 gick ledande i tåg mot Bålsta. Enheten skrotades i början av februari 2017.


X10 3165 i höjd med Gamla stan på "Getingmidjan" den 7 februari 2003..


X10 3165 (t.h.) bredvid X10 3150 (t.v.) på Stockholm C den 15 februari 2011. "165:an" kördes till skrot i juni 2017.


X10 3166 blev tillsammans med 3156 och 3165 (och X1 3045 resp. 3084) målade i "SL-blå" färgsättning. Här ses den nymålade enheten på Tegelbacken vid Stockholm C i april 1997. Foto: © Carl-Johan Jargenius.


X10 3166 närmar sig hållplatsen Nynäs havsbad den 28 april 2008. Enheten kördes till skrot i mars 2017.


X10 3176 sist i tåg mot Märsta har just rullat av Södertälje kanalbro den 18 april 2003.


X10 3176 i Nynäshamn den 28 april 2008. Enheten kördes till skrot i juni 2017.


X10 3177 i Degerön, på väg hem till Älvsjö från Mjölby den 13 mars 2001.


X10 3177 i Stjärnhov senare samma kväll.


X10 3177 i Älvsjö den 12 maj 2010.


X10 3178 lämnar Karlberg söderut den 24 mars 2001.


X10 3178 i Sundbyberg den 24 oktober 2004.


X10 3178 i Älvsjö den 28 januari 2010.


X10 3179 rullar in i Älvsjö på nyårsafton 2010.


X10 3179 i Ulriksdal den 6 februari 2012.


X10 3180 i Sundbyberg den 11 november 2004.


X10 3180 avställd i Tomteboda den 20 april 2017.


X10 3181 i ett snöigt Södertälje hamn den 28 december 2001.


Den 11 maj 2017 kördes ett extratåg för att ta avsked från X10:orna från Stockholm. Här ses utsmyckade X10 3181 strax före avgång från Stockholm C.


Avskedståget tillbaka på Stockholm C halvannan timme senare. Flera deltagare tog med sig skyltar som souvenirer.


X10 3181 hyrdes sedermera ut till nystartade Saga Rail. Här ses emheten på Stockholm C på premiärdagen den 23 februari 2018.


X10 3186 är en särling. Den levererades till Västmanlands Lokaltrafik som VL X10 106 och med SJ-nummer 3186. Den var tillsammans med 3184 och 3185 beställd av SL, men hyrdes ut till VL eftersom SL då inte hade behov av fler enheter. När sedan VL skulle få leverans av Reginatåg från dåvarande Adtranz (idag Bombardier) sålde VL dessa tre till SJ, som lät bygga om dem till pågatåg för insats i Skåne. SL upptäckte tilltaget i sista stund och 3186 kunde "räddas" åt SL. Den gick ett tag som en särling i SL-trafiken i VL-utförande och med SL-dekaler. VL:s tilltag reglerades ekonomiskt i efterhand mellan SJ och SL, men många bedömare i branschen menar att SJ kom billigt undan. SL blev ju dessutom utan två enheter. 3186 blev sedan den första serieombyggda X10:an. Här ses den på Stockholm C den 26 juli 2001.


X10 3186 i Ulriksdal den 2 april 2012.


X10 3186 (t.v.) och X10 3157 (t.h.) uppställda i Sundbyberg i väntan på sitt slutgiltiga öde den 11 maj 2017. "186:an" var en av enheterna som gick i det sista X10-tåget i ordinarie trafik.


Tvenne X10:or, en icke-ombyggd och en ombyggd, passerar Riddarholmen och Gamla stan den 24 mars 2001. Främst X10 3198, med som synes destinationsrulle tagen ur bruk... Enheten skrotades i januari 2017.


X10 3199 i Bålsta den 28 december 2001, en dag som inte riktigt var järnvägens bästa...


X10 3199 var den sista enheten som byggdes om av TGOJ i Tillberga. Jag körde hem den till Älvsjö den 16 augusti 2002. Här står den i "grönsakerna" på Tillberga bangård i väntan på utfart.


X10 3200 i Tumba den 5 februari 2003.


X10 3200 i Älvsjö den 3 februari 2005.


X10 3200 på Tegelbacken söder om Stockholm C den 22 september 2008.


X10 3200 på väg mot Älvsjö kör ikapp (?) med en SL-buss på Centralbron den 8 juni 2012. Enheten skrotades i januari 2017.


X10 3201 främst i ett insatståg till Kallhäll rullar in på Stockholm C den 17 april 1998.


X10 3201 i höjd med Gamla stans T-banestation den 24 mars 2001.


Efter avslutad tjänst i Stockholm, såldes som nämnts ovan ett antal enheter till Tågab i Kristinehamn. Efter ombyggnad sattes de i trafik i slutet av december 2018. Här ses X10 3201 på Karlstad C den 12 april 2019.


X10 3202 och SJ Rc6 1325 på Stockholm C den 16 april 1998.


X10 3202 i Södertälje hamn den 5 oktober 2001.


Älvsjö bangård den 4 februari 2002. De två näst sista enheterna av respektive littera sida vid sida; X1 3103 och X10 3202.


X10 3202 i tåg 2745 i Märsta den 12 november 2002.


X10 3202 i Älvsjö den 18 mars 2009. Enheten skrotades i januari 2017.


X10 3203 i Sundbyberg den 1 december 2004.


X10 3203 i Sundbyberg den 2 april 2005.


Generationsmöte på Stockholm C den 26 februari 2007; t.v. X10 3203 och t.h. X1 3020.


Inredningen i X10-B 3203.

Andra fordon i X10-familjen


X-Trafik (Länstrafiken i Gävleborgs län) anskaffade 1990 två X10:or, med nummer 201-202 (SJ-nummer 3182-3183). Här ses XT X10 202 på Gävle C i oktober 1990. Jämför med Reginabilden nedan! Idag är denna enhet såld till Västtrafik och rullar i Göteborgsområdet som X11 3183.


Ur X10 utvecklades regionaltåget X12. Här står då tämligen nylevererade X12 3214 på Gävle C den 17 oktober 1993 redo för avgång mot Hallsberg.


Lokal- och regionaltågen i Västra Götaland består till stor utsträckning av fordon ur X10-familjen. Här ses X11 3144 på Göteborg C den 27 november 2006.


Ett mellanting mellan lokal- och regionaltåg utgör X14. Här ses SJ X14 3224 som "Vättertåg" i Nässjö den 15 juni 2006.


X14 3226 och X12 3215 i Herrljunga den 9 oktober 2015.


X11 3111 Kalle på Spången Gantofta på den 11 juni 2009.


X11 3111 såldes sedermera till JLT och byggdes om och sattes in i Krösatågstrafiken. Här ses enheten, numera med namnet Harry Martinsson tillsammans med X11 3168 Absalon i Karlskrona den 24 maj 2015.


Östgötatrafiken bedrev tidigare pendeltågstrafik med X14-motorvagnar mellan Norrköping och Tranås. Här möts X14 3235 och 3223 varandra på Linköping C den 15 november 2009. X14-enheterna har sedermera lämnat Östergötland, och ersatts av X61-enheter.


I Norrtågs trafik rullar en handfull renoverade X11:or, bl.a. 3112, som här ses i Hällnäs den 7 september 2016.

SL Pendeltåg Hem


Senast uppdaterad: 2023-03-18
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023