Innehåll

Väst
Västra Tyskland

Öst
Östra Tyskland

Ångtåg
Smalspåriga ångtåg

Museibanor
Museibanor

Berlin
S-Bahn Berlin

Hamburg
S-Bahn Hamburg

ET420
S-Bahn ET 420

BR
S-Bahn BR 422-1440

S-lok
S-Bahn med lok

Stadtbahn
Stadtbahn och T-bana

Spårväg&T-bana
Spårväg