Blandade svenska tågbilder

Blandade tågbilder HemEtt tvärsnitt av den svenska järnvägen i Hallsberg i april 2011. På bilden ses fordon från Green Cargo, norska CargoNet, Hector Rail, Tågkompaniet och SJ. Infrastrukturen slutligen tillhör Trafikverket.

Den svenska järnvägsmarknaden är numera helt avreglerad. Framför allt godstrafiken har sett flera nya operatörer komma och gå och bestå. Persontrafiken har varit avreglerad i ett knappt decennium; den långväga kommersiella persontrafiken skedde i SJ AB:s egen regi fram till oktober 2010. Trafik som upphandlas av regionala kollektivtrafikmyndigheter i regionerna eller av Trafikverket har varit konkurrensutsatt sedan 1990.

Idag (2020) finns det drygt 20 järnvägsföretag i Sverige som bedriver person- och/eller godstrafik. De flesta järnvägsföretagen är medlemmar i Tågföretagen (f.d. Branschföreningen Tågoperatörerna, BTO).


Senast uppdaterad: 2021-11-22
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2021