Svenska läns- och regionaltåg

Blandade svenska tågbilder HemEn samling regionaltågsmotorvagnar i Västerås den 6 mars 2014.

Persontrafiken på Sveriges järnvägar har företrädelsevis bedrivits i statlig regi sedan statsbanorna började byggas under 1800-talets senare hälft. Ett stort antal mer eller mindre betydande privatbanor växte successivt fram. 1939 beslutade Sveriges riksdag om ett förstatligande av de mer betydande privatbanorna. Nedläggningsvågen under 1950-, 60- och 70-talen drabbade många f.d. privatbanor hårt. 1988 beslutades om att SJ skulle delas upp i ett trafik- och ett banverk. Detta var inledningen till avregleringen av svensk järnvägstrafik som sedan den 1 oktober 2010 är fullbordad; det är numera fritt för alla företag som uppfyller de formella kraven att bedriva järnvägstrafik i Sverige. SJ:s monopol på kommersiell fjärrtrafik upphörde i och med det. Redan 1989 trädde det första privata järnvägsföretaget in på marknaden; BK Tåg. Sedan dess har flera företag trätt in på marknaden, främst inom den upphandlade läns- och regionaltågstrafiken. Här nedan presenteras läns- och regionaltågstrafiken i Sverige, från norr till söder. Fjärrtrafiken behandlas närmare på denna sida.


Senast uppdaterad: 2021-11-22
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2021