Godsvagnar i Sverige

Svenska godståg Blandade svenska tågbilder Hem

s


Hög NW-närvaro i Mjölby den 21 februari 2001.

Vad vore godstågen utan sina vagnar? Här nedan följer ett antal bilder av godsvagnar som förekommer och har förekommit i Sverige. Många av dessa vagnar är s.k. privatvagnar. De flesta svenska privatvagnsbolagen är medlemmar av Svenska Privatvagnsföreningen (SPF). Denna förenings historia har jag beskrivit i en artikel i SJK:s tidskrift Tåg.


Senast uppdaterad: 2022-07-28
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2022