Tvärbanan

SL Spårtrafik HemMin första bild av en A32:a på provtur en regnig aprilkväll 1999 blev något oskarp, men att jag då kunde ta bilden kändes speciellt, eftersom det var första gången jag såg en modern spårvagn i SL:s regi i drift. Trots tidigare hårt politiskt motstånd insåg politikerna till spårvagnens fördelar gentemot bussen. Tvärbanan har blivit en veritabel succé, med resandetal idag som de ivrigaste förespråkarna då knappast kunde drömma om!


Tvärbanan kallades för Snabbspårvägen under hela projekterings- och byggfasen. Trafiken inleddes mellan Gullmarsplan och Liljeholmen 1999 (formellt den 8 januari 2000) och innan förlängningen till Alvik (och vagnhallen där) var klar anlade man en provisorisk depå i Marievik vid Liljeholmen. Det här är historisk mark; tidigare gick Västra stambanan här (innan Årstabron blev klar 1929) och Liljeholmen var framför allt en betydande lokstation och verkstad. Fortfarande bedrivs en sporadisk godstrafik här. Några dagar i veckan växlar Green Cargo vagnar till eller från Cementas anläggning. För att nå dit måste man korsa Tvärbanan; ett av ytterst få ställen i Sverige idag (kanske det enda?) där spårväg och järnväg samsas om samma spår. Framtiden får utvisa om det blir mer av den varan.


A32 401 vid Linde den 30 maj 1999, i samband med en utfärd för Svenska Spårvägssällskapet.


Ibland, kanske lite väl ofta kan det tyckas, måste man uppenbarligen uppfinna det fyrkantiga hjulet på nytt! När Snabbspårvägen planerades avsåg man att bygga en gren från Årstafältet till Älvsjö via Östberga. På så sätt skulle man ansluta till pendeltågen. Ganska snart började man dock nära en tanke på att använda pengarna till att bygga en pendeltågsstation och knutpunkt i Årstaberg, vilket senare också skedde. Flera bedömare menade att vore väl bäst att placera plattformarna i Årstaberg på samma sida (norr) om Svärdslångsvägen, i stället för på var sida, men ack vad man bedrog sig! Plattformen för norrgående spårvagnar byggdes söder om vägen. Den revs och flyttades sedan ganska snart till den norra sidan, när planerna på pendeltågsstationen konkretiserades. På bilden håller A32 401 i Årstaberg samma dag.


SRS Z43-lokomotor i backen upp från Gröndal mot Stora Essingen samma dag. Arbetet med förlängningen till Alvik pågick som bäst.


A32 408 på Gullmarsplan i januari 2000.


Här närmar sig A32 406 med kollega hållpatsen Stora Essingen på invigningsdagen för sträckan Liljeholmen - Alvik, den 1 juni 2000.


Spårvagnsmöte i skärningen på Stora Essingen samma dag. Notera den gul/blå Connex-loggan i fronten på A32 403 t.h.


Senare samma dag rullade 406:an igenom Gröndal. Just här var motståndet mot spårvägen kraftigt till en början, men idag är det inte många som ställer sig negativt till den.


I slutet av januari 2002 upptäcktes sprickor i Tvärbanans broar över Mälaren kring Stora Essingen. Trafiken mellan Liljeholmen och Alvik ställdes in. Alla A32-vagnar "låstes in" i vagnhallen i Alvik. Des smalare A30/B30-vagnarna kunde via tunnelbanan föras över till sträckan mellan Liljeholmen och Gullmarsplan. Här ses ett sådant spårvagnståg på mellan Årstaberg och Årstafältet den 4 februari 2002.


A32 406 vid Sickla kaj, i samband med invigningen av sträckan genom Hammarby sjöstad den 14 augusti 2002.


Spårvagnsmöte mellan Sickla kaj och Sickla udde den 14 augusti 2002.


A32 407 vid Liljeholmen den 31 mars 2004.


Vid Årstaberg finns sedna 2006 anslutning till pendeltågen. Här lämnar A32 421 denna bytespunkt en 26 april 2006 på väg mot Sickla udde.


A32 410 vid Luma den 3 januari 2007.


Spårvägsvardag vid Globen den 2 april 2008.


A32-flottan utökades successivt. Här ses tämligen nylevererade A32 423 i Alvik den 24 februari 2009.


A32 405 ankommer Globen från Alvik den 21 april 2009. T.v. går tunnelbanans Hagsätragren.


Som nämnts ovan är Årstaberg en betydande bytespunkt mellan Tvärbanan, bussar och pendeltågen. Här ses A32 415 lämna Årstaberg på väg mot Alvik den 21 april 2009. Notera pendeltåget uppe på bron. Bekväm omstigning mellan olika spårtrafiksysten, precis som det ska vara!
Den 2 maj 2010 firades Tvärbanans 10-årsjubileum med museispårvagnar i drift, öppet hus i Brommahallen, övningskörning med A32-spårvagn m.m. På den övre bilden ses det ett av museispårvagnstågen, bestående av A12 335 och B11 521 rulla in till Liljeholmen. På den undre bilden lämnar A12 342 Stora Essingen på väg mot Sickla udde. Ett välbesökt och lyckat arrangemang!


Sedan en tid har SL låtit reklammåla en del av sina fordon. Turen har nu kommit till Tvärbanans spårvagnar. Här ses A32 411 i sin nya skrud lämna Alvik den 2 maj 2010.


A32 412 reklamerade för Gudrun Sjödén ett tag, som här i Liljeholmen den 17 augusti 2011.


A32 427 lämnar Alvik den 30 juni 2012. Numera skyltar man även linjenumret!


Våren 2012 spänningsattes kontaktledningen på Tvärbanans förlängning från Alvik mot Sundbyberg och Solna, fram till Solnavägen och hela sträckningen till Solna station stod klar 2014. Den 18-19 augusti 2012 erbjöds allmänheten prova på att åka med mellan Bällsta bro och Solna centrum. Här ses provtåget lämna Johannesfred på återgång till Brommahallen.


Bygget av den nya spårvagnsdepån i Johannesfred, som ska ersätta Brommahallen, pågick som bäst den 19 augusti 2012.


Karlsbodavägens hållplats den 30 juni 2012.


Spåren fortsätter i Karlsbodavägen bort mot Bällsta bro. Notera det väl tilltagna fria rummet utanför rälernas ytterkanter!


Ovan nämnda provtåg svänger ned på Karlsbodavägen vid Bällsta bro den 19 augusti 2012...


...och stannade till vid varje plankorsning, eftersom signalanläggningen ännu inte var tagen ibruk.


Bällstaån vid Bällsta bro korsas på en nybyggd bro.


I Sundbyberg och genom Vireberg (som numera kallas Solna Business Park...) går Tvärbanan som gatuspårväg. Som synes har man här också valt en graciösare kontaktledningsupphängning som bättre smälter in i stadsmiljön.


A32 431 och en "kollega" i kopplet ankommer Årstaberg den 8 december 2012.


Den 27 oktober 2013 invigdes äntligen Tvärbanans Solnagren. Dagen därpå inleddes den ordinarie trafiken. I början måste resenärerna byta i Alvik, eftersom Solnagrenen och resten av Tvärbanan har olika signal- och tågskyddssystem, något som ska åtgärdas sommaren 2014. Här ses "reklamstrajpade" A32 418 lämna Alvik mot Solna den 28 oktober 2013.


A32 436 i Landsvägen i Sundbyberg samma dag. Vagnen är en av de sex som år 2010 köptes in begagnade från Nederländerna.


A32 418 vid Sundbybergs centrum en stund senare.


A32 402 lämnar Bällsta Bro på väg mot Alvik den 28 oktober 2013.
En stund senare kom de nya A35:orna 452 + 453 på väg mot Solna centrum.


Inredningen i A35 453.


A35 453 vid Solna centrum den 28 oktober 2013.


Efter en kort stund vände spårvagnståget tillbaka mot Alvik. Av någon anledning skyltades spårvagnarna inte om.


A32 434 ankommer Alvik från Solna centrum den 9 november 2013. T.v. i bakgrunden ses spårvagnen mot Sickla udde. Under ett antal år fick resenärerna byta här, på grund av skilda signalsystem. Vagn 434 har f.ö. ett nederländskt förflutet.


Sommaren 2014 utfördes en del garantiarbeten på A35:orna i Hagalund (!). Här ses A35 454 växlas in mot lokstallet av Swedtracs Z65-lokomotor. T.v. vid svarvhallen står SJ:s Rc6 1409, det sista mörkblå loket som till sist även det blev svartmålat.


A35 455 i Alvik den 5 oktober 2014...


...och vid Solna station en stund senare. Sträckan från Solna centrum till Solna station invigdes i augusti 2014.


A35 465 vid Karlsbodavägen den 25 april 2015.


A35 457 vid Karlsbodavägen den 7 september 2016.


A35 456 i Sundbyberg den 4 februari 2017.


Efter en lång trafikavstängning under en sommaren och hösten 2017 knöts till sist Tvärbanans norra och södra grenar ihop också signalmässigt. Banan har också förlängts från Sickla udde till Sickla på Saltsjöbanan. Här ses ett A35-tåg rulla in i Liljeholmen den 12 november 2017.


Tvärbanan mellan Sickla udde och Sickla den 19 augusti 2018.


A32 415 Sickla den 19 augusti 2018. Här finns direkt anslutning över plattform till Saltsjöbanan, t.h. i bild.


Spårvagnsmöte i Liljeholmen på kvällen den 15 september 2018. T.v. A32 402 och t.h. A32 414.


Ett A32-tåg vid Bällsta bro den 26 september 2018.


A32 417 ankommer Bällsta bro den 26 september 2018.


A35 454 ankommer Liljeholmen den 30 september 2018.


Sist i samma tåg gick A35 459, som här ses lämna Linde på väg mot Sickla.


Strax därpå kom ett spårvagnståg i motsatt riktning, med A32 429 främst.


A35 451 + 460 ankommer Linde 30 september 2018.


A35 451 + 460 lämnar Globen 30 september 2018.


A32 402 + 411 ankommer Liljeholmen på morgonen den 14 oktober 2018.


Samma spårvagnståg lämnar Mårtensdal en stund senare.


A35 462 rullar in i Alvik norrifrån den 29 oktober 2018.


A35 456 rullar in i ett snöslaskigt Liljeholmen den 3 mars 2019.


A32 413 "reklamstrajpad" för Coop i Alvik den 17 mars 2019.


Två A32-tåg möts vid Bällsta bro den 25 april 2019.


A35 458 i Sundbyberg den 25 april 2019.


A35 457 i backen ned mot Solna Business Park den 29 maj 2019.


A35 458 vid hållplats Solna Business Park den 29 maj 2019.


A35 465 i Årstaberg den 10 september 2019.

SL Spårtrafik Hem


Senast uppdaterad: 2019-09-15
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2019