Saltsjöbanan

SL Spårtrafik HemUtöver Roslagsbanan har SL ytterligare en lokaljärnväg med en synnerligen intressant historia, nämligen Saltsjöbanan, eller Stockholm-Saltsjöns Järnväg (SSnJ), som den hette som privatbana. Banan öppnades 1893 och var den första i Sverige med plattformar i höjd med vagnsgolvet. Banan elektrifierades 1912-13. De gamla trävagnarna gick i trafik fram till 1976, då de ersattes av dagens modifierade tunnelvagnar litt C10/C11. Godstrafiken var livlig förr i tiden, men lades ner helt i början på 1990-talet. Sedan hösten 2012 bedriver Arriva trafiken på uppdrag av SL. Följ med på en resa från stenstaden till havsbadet!

Slussen - Saltsjöbaden


Vid Slussen börjar och slutar Saltsjöbanan i Stockholm. Den 7 september 2013 skulle ett tåg strax avgå mot Neglinge, där resenärerna fick byta till ersättningsbuss för fortsatt resa mot Saltsjöbaden. Närmast ses manövervagnen C11 2886. Den 10 juni 2016 var sista dagen med trafik mellan Slussen och Henriksdal på flera år. På grund av de stora arbeten vid ombyggnaden av Slussenområdet har man ansett att det inte går att bedriva tågtrafiken på sträckan under ombyggnadstiden. Några bilder från sista dagen med trafik finns i forumet Postvagnen. Där finns också några bilder från avgången med det absolut sista tåget, som utgjordes av motorvagn 15. Det återstår att se var Saltsjöbanans station kommer att hamna när allt är klart. Dessutom har det diskuterats att åter ta ibruk den gamla stationen Stadsgården, och att öppna trappan upp till Katarinavägen igen!


Ett tåg mot "Saltis", med C10 2883 främst, klart för avgång från Slussen den 26 september 1996. Notera SLJ-emblemet i fronten. SLJ stod för AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar, som förvaltade och drev Roslagsbanan och Saltsjöbanan. När SL omorganiserade sig i början på 1990-talet delades verksamheten upp i en beställarenhet och flera utförande dotterbolag. SLJ upphörde och verksamheten drevs vidare som SL Tåg AB, men emblemet levde kvar ännu några år!


Ångtåg med SJ N 1173 främst vid Slussen den 9 juni 1996, i samband med Saltsjöbadsdagarna. Lok och vagnar tillhör föreningen Stockholms Ånglokssällskap (SÅS).


Tåg från Saltsjöbaden, med C11 2886 ankommer Slussen den 9 juni 1996.


Museivagnen SSnJ XCo 15 på Slussen den 13 december 2012, i samband med ett abonnerat "luciatåg"! Denna klenod renoverades och sattes i trafik lagom till Saltsjöbanans 100-årsjubileum 1993. Vagnen ägs av SL:s spårvägsmuseum och förvaltas av Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf, tidigare Föreningen Motorvagnens Vänner).


Abonnerat festligt veterantåg, bestående av SSnJ CFo 22 och XCo 15 på Slussen knappt ett år senare, den 16 november 2013.


Ett sexvagnarståg med C10 2897 främst på Slussen den 1 februari 2013.


Förarplatsen i "bagagevagnen" CFo 22 den 7 september 2013...


...och själva resgodsutrymmet. Sedermera har det tillkommit en bardisk.


Veterantåget med XCo 15 sist lämnar Slussen senare samma dag.


Ersättningsbussarna för Saltsjöbanan mellan Slussen och Henriksdal var en period "strajpade" för att likna tågen så mycket som möjligt! Bussens bakgavel ska illustrera tågets front.


Motorvagn 15 passerar Saltsjöbanans forna slutstation i Stockholm vid Stadsgården den 9 juni 1996. Stationen hette då Stockholm-Saltsjöbanan och för bekväm resa in till centala Stockholm kördes ångfärjor till Karl XII:s torg.


Ett sexvagnarståg på väg in i tunneln under Erstaberget den 30 maj 2012.


Tunneln under Erstaberget från förarplats den 7 september 2013.


C10 2821, reklammålad för DN, på viadukten över Folkungagatan den 8 januari 2012.


Ett tåg mot Saltsjöbaden korsar Londonviadukten den 26 september 1989.


Den 8 oktober 1997 korsade ett annat tåg, med C10 2883 ledande, Londonviadukten. I bakgrunden Åsöberget.


I samband med firandet av Södra Lidingöbanans 80-årsjubileum 1994 besökte museivagn SSLidJ 16 också Saltsjöbanan i april. På bilden ovan nämar sig SSLidJ 16 Danvikstullsbron den 17 april 1994.


På väg mot Danvikstullsbron från Slussen den 7 september 2013.


Utsikt bakåt på Danvikstullsbron från veterantåget samma dag.


Ett tåg mot Saltsjöbaden passerar Danvikstullsbron och ankommer Henriksdal den 8 januari 2012.


Ett tåg mot Slussen med C11 2822 ledande rullar in i Henriksdal den 22 december 2004.


Henriksdal den 13 december 2016. T.v. ordinarie tåg till Saltsjöbaden med C10 2899 främst, och t.h. det tradionella luciatåget, bestående av XCo 15.


Ersättningsbussar i Henriksdal den 11 juni 2017. Notera texten "SALTSJÖBANAN (BUSS)" på långsidorna!


Tåg mot Saltsjöbaden med C10 2913 främst, inväntar resenärerna från ersättningsbussarna i Henriksdal samma dag.


Henriksdal sedd lite grann från ovan västerifrån den 19 augusti 2018. T.v. C11 2884 och t.h. veterantåget med XCo 15 närmast som kördes denna dag. Ett antal lördagar i augusti 2018 och även denna söndag körde SSnJmf veterantåget för allmänheten mellan de ordinarie tågen, ett synnerligen uppskattat arrangemang.


Veterantåget med "bagagevagnen" CFo 22 närmast på spår 1 och ordinarie tåg mot Saltsjöbaden med C10 2913 främst på spår 2 den 19 augusti 2018.


Veterantåget röner alltid stor uppskattning, inte minst caféet i "bagagevagnen" CFo 22.


En närmare studie av C10 2913.


Sist i tåget gick C11 2910.


2018 års luciatåg har ankommit Henriksdal och hämtar upp de förväntansfulla gästerna.


"Bagagevagnen" CFo 22 främst i luciatåget i "Henkan" lite senare samma kväll.


Tåg mot Saltsjöbaden med C11 2900 sist, inväntar ersättningsbussarna från Slussen den 15 juni 2019.


Tåg mot Saltsjöbaden med C11 2892 sist, inväntar ersättningsbussarna från Slussen den 10 augusti 2019.


Främst i samma tåg gick C10 2821, som har ett förflutet som C8 2821 i Tunnelbanan.


De trevliga och uppskattade veterantågskörningarna lördagar i augusti återupprepades 2019. Här ses veterantåget med XCo 15 närmast ankomma Henriksdal den 10 augusti 2019.


Tåg från "Saltis" med C11 2894 främst ankommer Henriksdal den 10 augusti 2019.


Veterantåget bromsprovas i Henriksdal senare samma dag.


"Bagagevagnen" CFo 22 i Henriksdal en stund senare. Notera broöppningen i bakgrunden.


Den pietetsfullt renoverade inredningen i "Bagagevagnen" CFo 22.


Infarten till "Henkan" österifrån.


Henriksdalstunnelns östra mynning sedd från förarhytten.


Sickla den 11 januari 2010.


Tåg mot Stockholm med C11 2894 ankomer Sickla den 9 augusti 2014.


En kort stund senare ankom mötande veterantåg med "bagagevagnen" CFo 22 främst. Ett antal lördagar i juli och augusti 2014 körde SSnJmf veterantåget i ordinarie tåglägen, ett synnerligen uppskattat arrangemang. Till skillnad mot de ordinarie tågen kunde man här ta en fika i bagagevagnen.


Veterantåget med motorvagn XCo 15 främst ankommer Sickla den 19 augusti 2018...


...och stannade till för att ta med några resenärer, som nyss kommit med spårvagnen på Tvärbanan, som anas t.h. i bild.


C11 2894 lämnar Nacka och passerar parkeringshuset vid Sickla köpkvarter på väg mot Slussen den 27 oktober 2009.
Helgen den 18-19 maj 2013 firades 100-årsjubileet av Saltsjöbanans elektrifiering. Föreningen Motorvagnens Vänner (sedermera SSnJmf) körde ett antal turer med motorvagn 15 och nyrenoverade bagagevagnen CFo 22. Här ses ekipaget lämna Nacka och passera parkeringshuset vid Sickla köpkvarter på väg mot Slussen på kvällen den 18 maj 2013.


C10 2913 i Nacka den 26 september 1989.


Sist i tåget gick C11 2892.


Godsvagnar i Nacka samma eftermiddag.


Tåg mot Slussen, med C10 2893 sist i Nacka den 11 juni 1993.


Ett tåg mot Saltsjöbaden med C11 2916 sist lämnar Nacka en solig februaridag 1996.


C10 2889 ankommer Nacka den 7 september 2013...


...och möter veterantåget på spår 2 med motorvagn 15 främst.


"22:an" i Nacka tidigare samma dag.


Traditioner är till för att hållas, därför kördes naturligtvis "Luciatåget" även 2013. Här ses ekipaget med motorvagn 15 närmast i Nacka på kvällen den 13 december 2013.


2017 års Luciatåg, bestående av motorvagn 15, i Nacka på kvällen den 13 december 2017.


2018 års Luciatåg i Nacka på kvällen den 13 december 2018.


Linjen mellan Saltsjö-Järla och Nacka är dubbelspårig. Vy mot Nacka en februaridag 1996.


Veterantåget håller i Saltsjö-Järla den 7 september 2013.


Enkelspåret mellan Saltsjö-Järla och Lillängen den 9 augusti 2014. De boende längs banan har klagat över bullret och SL har försökt åtgärda detta genom både sänkt hastighet och olika bullerskydd.


Lillängens hållplats med sin stiliga funkiskur den 11 januari 2010.


Lillängens hållplats den 19 augusti 2018. Den stiliga funkiskuren pryder ännu hållplatsen, men hållplatsskylten som stod tvärs om banan har fått ge vika för modernare efterträdare.


Veterantåget med CFo 22 främst håller vid Lillängens hållplats senare samma dag.


Nyrenoverade C10 2819 (ursprungligen C8) i Storängen den 11 januari 2010.


Tåg mot Stockholm i Storängen samma dag.


100-åriga motorvagn 15 i Storängen den 7 september 2013.


Veterantågets slutsignaler speglar sig i den regnvåta plattformen i Storängen strax efter midnatt den 17 november 2013.


Föreningen SSnJmf håller som bäst på att renovera Co 11, i samma engagerade anda som man tog sig an CFo 22. Den 11 juni 2017 fick jag möjlighet att besöka vagnen i Storängen. Mer om arbetet finns att läsa på föreningens hemsida.


Tåg mot "Saltis" med C11 2892 sist lämnar Storängen den 11 juni 2017.


2017 års luciatåg ankommer Storängen den 13 december 2017.


Ett år senare gick även "bagagevagnen" CFo 22 med, annars var det mesta sig likt!


Linjekarta i taket på motorvagn 15.


Den stiliga stationsmiljön i Saltsjö-Duvnäs den 2 september 1993.


Tåg mot Stockholm ankommer Saltsjö-Duvnäs samma dag.


C11 2822 (ombyggd från C8) i Saltsjö-Duvnäs den 12 juli 2002.
Två bilder av ovan nämnda "luciatåg" i Saltsjö-Duvnäs den 13 december 2012. Båda bilderna är tagna i samband med tågmöte, men med en dryg timmes mellanrum.


Tre bilder av ovan nämnda eljubileumståg i Saltsjö-Duvnäs tidigare på kvällen den 18 maj 2013. Tåget mötte ordinarie tåg mot Saltsjöbaden och fortsatte sedan mot Slussen samtidigt som kvällssolen tittade fram bland molnen.


Veterantåget väntar på möte i Saltsjö-Duvnäs den 9 augusti 2014.


En snarlik bid tagen den 19 augusti 2018. Mellan bilderna har både kontaktledningen och plattformarna moderniserats.


Veterantåget med CFo 22 närmast väntar på möte i Saltsjö-Duvnäs senare samma dag.


C11 2910 gick ledande i tåget mot Henriksdal.


Tåg mot Stockholm med C11 2892 främst ankommer Saltsjö-Duvnäs den 9 augusti 2019.


Tåg mot Stockholm med C10 2895 sist närmar sig Saltsjö-Duvnäs på morgonen påskdagen den 20 april 2014.


Strax därpå kom mötande tåg med C10 2883 främst.


Veterantåget på väg mot Saltsjöbaden strax öster om Saltsjö-Duvnäs den 9 augusti 2014.


Mellan Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra slingrar sig banan genom ett naturskönt område, tidvis med vacker utsikt över Lännerstasundet. Banan går den djupa skärningar och på höga banvallar.


SLJ-märkta C11 2884 mellan Östervik och Saltsjö-Duvnäs den 2 september 1993.


SÅS ångtåg på väg mot Saltsjöbaden mellan Saltsjö-Duvnäs och Östervik en junidag 1999.


Motorvagn 15 på väg mot Slussen samma dag.


Utsikt över Lännerstasundet mot Skurusundet (Skurubron anas i bakgrunden) mellan Saltsjö-Duvnäs och Östervik.


En katt på spåret vid Drevvinge gård.


Österviks hållplats sedd från bakhytt.


Veterantåget med CFo 22 närmast håller vid Österviks hållplats den 19 augusti 2018.


Fisksätra hållplats den 7 september 2013.


Igelboda den 16 december 1987. T.v. tåget mot Solsidan med C10 2891 närmast, t.h. tåget mot Saltsjöbaden med C10 2883 främst.


Den 11 juni 1993 firades Saltsjöbanans 100-årsjubileum med pompa och ståt. Här har det det ena jubileumståget, draget av ångloket SJ N 1173 anlänt till Igelboda.


Från Saltsjöbaden anslöt nyrenoverade motorvagn 15.


SLJ-märkta C10 2909 i Igelboda den 17 april 1994.


En stund senare anslöt tåget från Stockholm med C10 2893 främst.


Tretågsmöte i Igelboda den 15 juni 2007.


Veterantåget på väg mot Neglinge håller i Igelboda den 7 september 2013...


...och senare samma dag på återvägen mot Slussen.


Gammalt och inte fullt så gammalt i Igelboda på kvällen den 16 november 2013.


Tåg mot Slussen med C11 2892 främst i Neglinge i augusti 1986.


Tåg mot Saltsjöbaden i Neglinge den 16 december 1987.


En historisk bild från Neglinge på Saltsjöbanan, den 17 april 1994. T.v. enkelvagnen C16 2919 och t.h. museivagnen XCo 15. Det fanns två C16-vagnar, ombygggda på 1980-talet från tunnelvagn C6, men de är numera skrotade.


Motorvagn XCo 15, i all sin prakt!


SSLidJ 16 lämnar Neglinge station den 17 april 1994.


Tåg mot Stockholm och Slussen ankommer Neglinge den 22 april 2012.


"Luciatåget" mot Henriksdal håller i Neglinge den 13 december 2012.


Föreningen Motorvagnens vänner har rustat upp "bagagevagnen" CFo 22. Vagnen sattes i trafik i maj 2013 och utvändigt blänker den lackade teakpanelen, och invändigt har man bl.a. gjort i ordning en bardisk i "bagageutrymmet". Så här långt hade man kommit den 13 december 2012.


C10 2821 inne i verkstaden i Neglinge den 13 december 2012.


Motorvagn 15 i Neglinge på kvällen den 13 december 2012.


Än finns det en huvudsignal av s.k. "låg typ" i Neglinge, Neg 11C.


Veterantåget framme i Neglinge den 7 september 2013. T.v. ordinarie tåg mot Stockholm, med C10 2889 sist.


Ordinarie tåg mot Stockholm med C11 2898 främst lämnade sedan Neglinge...


...och lämnade fältet fritt för att kunna fotografera det 100-åriga veterantåget i all sin glans!


Ytterligare ett ordinarie tåg vände i Neglinge innan det var dags för veterantåget att avgå kl. 13:21. Här ses lokföraren och huvudkonduktören i färd med att utföra bromsprov.


Veterantåget i Neglinge på kvällen den 16 november 2013.


Veterantåget på väg mot Saltsjöbaden håller i Neglinge den 9 augusti 2019.


Veterantåget framme i Neglinge efter trafikdagens slut. Alldeles innan kom det ett kraftigt skyfall.


Därefter växlades veterantåget undan till vagnhallen.


SSLidJ 16 ankommer Neglinge från Saltsjöbaden den 17 april 1994.


Ringvägens hållplats den 16 december 1987.


C11 2892 i Saltsjöbaden i en augustieftermiddag 1986.


C10 2885 i Saltsjöbaden samma dag.


Ett tåg från Stockholm-Slussen, med C10 2819 främst, har just ankommit Saltsjöbaden den 15 juni 2007.


Inredningen i C10 2819.


C11 2914 reklamerade även den för DN, här i Saltsjöbaden den 22 april 2012.


100-åriga klenoden och museivagnen XCo 15 i "Saltis" den 22 april 2012, i samband med arrangemanget Tågsläpp.


"Luciatåget" framme i Saltsjöbaden den 13 december 2012.


Tåg från Stockholm med C10 2915 främst ankommer Saltsjöbaden den 24 oktober 2013.


2013 års "Luciatåg" framme i Saltsjöbaden den 13 december 2013. Närmast "Bagagevagnen" CFo 22.


Tåg från Slussen med C10 2899 främst ankommer Saltsjöbaden den 29 oktober 2015.


2016 års luciatåg, bestående av XCo 15, i Saltsjöbaden den 13 december 2016.
Två bilder av veterantåget i Saltsjöbaden den 19 augusti 2018.


Luciatågets arrangör, tillika 50-årsjubilar, uppmärksammas i samband med uppehållet i Saltsjöbaden den 13 december 2018.


Veterantåget i Saltsjöbaden den 10 augusti 2019. Notera 10-tavlan som tillkommit i samband med att Saltsjöbanan till sist fått ATC!

"Grenbanan" Igelboda - Solsidan


Infarten från "Grenbanan" från Solsidan i Igelboda sedd från förarhytten den 16 december 1987.


Tåg från Solsidan ankommer Igelboda jubileumsdagen den 11 juni 1993.


Linjen mellan Erstaviksbadet och Tattby den 16 december 1987.


En något oskarp bild av C10 2891 i Solsidan den 16 december 1987.


Glatt samspråk innan avgång från Solsidan den 17 september 2000.


Tåget på "Grenbanan" med C10 2889 sist lämnar Solsidan den 8 oktober 2003.


Solsidan från gatan den 8 oktober 2003.


C11 2820 i Solsidan den 19 januari 2013.


"Luciatåget" i Solsidan den 13 december 2013.


C11 2894 i Solsidan den 11 juni 2017.

Övrigt


Södra Lidingöbanans lok 201 lånades ut till Saltsjöbanan i början på 1980-talet efter att godstrafiken på Lidingö hade lagts ned. Det skadades vid ett blixtnedslag och skrotades i Hammarby sommaren 1994. Här ses lok 201 i Neglinge i augusti 1986.


Saltsjöbanans lokomotor Z66 16 i lokstallet i Neglinge den 13 december 2012.


Z66 16 i Neglinge den 11 juni 2017.


SSnJ cisternvagn Q12 500001 [P] avställd på kolbangården i Kristinehamn den 8 januari 2000. Onekligen långt hemifrån... Vagnen är en s.k. privatvagn, d.v.s. en vagn som ägs av någon annan (t.ex. ett industri- eller vagnuthyrningsbolag) än järnvägsförvaltningen som den är registrerad vid. I det här fallet tillhörde (tillhör?) vagnen Svenska Formalin AB och var inregistrerad vid SSnJ och hade Sickla som hemstation.

SL Spårtrafik Hem


Senast uppdaterad: 2019-08-13
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2019