Spårväg city

SL Spårtrafik Hem


Här följer några bilder från Spårväg city. Trafiken med veteranspårvagnar invigdes 1991. Eftersom linjen var byggd enligt modern standard, föreföll det logiskt bland förespråkarna att den kunde trafikeras med moderna spårvagnar, integrerad i SL:s trafik. Det satt dock hårt inne bland beslutsfattarna, men till sist blev det så! Sedan länge diskuterades en förlängning till Centralen, något som delvis har förverkligats genom förlängningen från Norrmalmstorg till Sergels torg. Glädjande planeras nu för förlängningar både till Kungsholmen och till Värtahamnen, anskaffning av nya vagnar etc. I augusti 2010 invigdes den första etappen av Spårväg city och trafiken med moderna spårvagnar av typen Flexity Classic, tillverkade av Bombardier, mellan Sergels torg och Djurgården! Följ med på en resa mellan innerstaden och Djurgården. Trafikutövare är Stockholms Spårvägar (SS). Trafiken med veteranspårvagnar presenterar jag på sidan om Djurgårdslinjen.


Spårväg citys sträckning i Hamngatan vid blivande hållplats Kungsträdgården den 2 juni 2010.


Innan trafiken med de moderna spårvagnarna inleddes "torrkörde" man trafiken utan passagerare. Här ses A34 33, alias M06 33 från Norrköping, på Nybroplan den 12 augusti 2010.


A34 262 vid Kungsträdgården den 22 augusti 2010, dagen efter invigningen. Vagnen var inhyrd från spårvägen i Frankfurt am Main i Tyskland och är av samma typ som norrköpings- och stockholmsvagnarna.


A34 263, också den med tyskt ursprung, vid hållplats Konsthallen/Gröna Lund på Spårvagnens dag, den 22 augusti 2010.


A34 34 vid ändhållplatsen Sergels torg den 5 september 2010. Vagnen var inhyrd från spårvägen i Norrköping.


A34 34 vid hållplats Djurgårdsbron samma dag.


Spårvagnsmöte i Hamngatan den 17 september 2010.


Ibland fick de gamla trotjänarna träda in när moderniteterna inte höll måttet. Museivagnen SSLidJ 17 ska här strax köra iväg mot Djurgården från Sergels torg den 27 september 2010.


Nylevererade A34 2 Norrmalmstorg den 2 december 2011. SL:s nya färgsättning för spårvagnarna ser ut så här, framröstad av stockholmarna. Tack och lov slipper vi den brunsvarta färgsättningen framöver.


A34 5 i Hamngatan den 3 mars 2012. P.g.a. underhållsarbeten vände linje 7 vid Norrmalmstorg.


A34 2 närmar sig Nybroplan från Birger Jarlsgatan den 3 mars 2012.


A34 1 reklamerar för DN (liksom flera andra spårfordon i SL-trafiken) och ses här i Djurgårdsvägen den 3 mars 2012.


A34 4 vid Kungsträdgården den 18 maj 2012.


A34 6 i korsningen mellan Kungsträdgårdsgatan och Hamngatan lite tidigare samma dag.


A34 3 anländer till Sergels Torg / T-Centralen den 14 juli 2012.


A34 3 på väg mot Waldemarsudde lämnar Gröna Lund/Liljevalchs den 14 juli 2012.


Spårvagnsmöte i Strandvägen vid Nybroplan den 5 augusti 2012.


A34 4 vid Waldemarsudde den 14 januari 2013.


A34 2 på väg upp för den branta backen mot Bellmansro den 14 januari 2013.


A34 1, reklamerandes för Abbamuseet på Nybroplan den 2 juli 2013.


En spårvagn med identitetskris? Sommaren 2014 hyrdes en vagn in från Norrköping, som tillfälligt fick nummer 7 i Stockholm och "strajpad" stockholmsmålning i ändarna. Här ses vagnen ankomma Sergels torg/T-Centralen den 18 juli 2014.


A34 3 växlar fram till plattform vid Kungsträdgården den 30 april 2015. Sedan vårvintern 2015 har spårvägen kortats av hit från Sergels torg, på grund av ombyggnadsarbetena där. Sedermera ska spårvägen förlängas till en ny hållplats i Klarabergsgatan, nära T-Centralen och Stockholm C.


A35 461 vid Kungsträdgården den 17 juli 2015. Denna vagn lånades in från Tvärbanan under sommaren som förstärkning.

SL Spårtrafik Hem


Senast uppdaterad: 2015-10-20
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2015