Spårväg city

SL Spårtrafik Hem


Här följer några bilder från Spårväg city. Trafiken med veteranspårvagnar invigdes 1991. Eftersom linjen var byggd enligt modern standard, föreföll det logiskt bland förespråkarna att den kunde trafikeras med moderna spårvagnar, integrerad i SL:s trafik. Det satt dock hårt inne bland beslutsfattarna, men till sist blev det så! I augusti 2010 invigdes den första etappen av Spårväg city och trafiken med moderna spårvagnar av typen Flexity Classic, tillverkade av Bombardier, mellan Sergels torg och Djurgården!

Länge diskuterades en förlängning från Norrmalmstorg till Centralen, något som delvis förverkligades genom omställningen från ren veteranspårväg till modern innerstadsspårväg 2010. Vårvintern 2015 kortades linjen av till Kungsträdgården, på grund av omfattande ombyggnationer i Hamngatan och på Sergels torg. Men den 3 september 2018 invigdes förlängningen till T-Centralen, med hållplats utanför Åhléns varuhus och nära gångväg till tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg. Det finns planer på förlängning till Kungsholmen via Stockholm C, men då krävs först förstärkningsarbeten på Klarabergsviadukten. Österut planeras också en förlängning via Frihamnen och Värtahamnen till Ropsten och en sammanbidning med Lidingöbanan. Den nya depån i Aga är dimensionerad för att härbärgera spårvagnar för både Lidingö och innerstaden. Det återstår att se när det blir klart. Följ med på en resa mellan innerstaden och Djurgården. Trafikutövare är Stockholms Spårvägar (SS). Trafiken med veteranspårvagnar presenterar jag på sidan om Djurgårdslinjen.


Spårväg citys sträckning i Hamngatan vid blivande hållplats Kungsträdgården den 2 juni 2010.


Innan trafiken med de moderna spårvagnarna inleddes "torrkörde" man trafiken utan passagerare. Här ses A34 33, alias M06 33 från Norrköping, på Nybroplan den 12 augusti 2010.


A34 262 vid Kungsträdgården den 22 augusti 2010, dagen efter invigningen. Vagnen var inhyrd från spårvägen i Frankfurt am Main i Tyskland och är av samma typ som norrköpings- och stockholmsvagnarna.


A34 263, också den med tyskt ursprung, vid hållplats Konsthallen/Gröna Lund på Spårvagnens dag, den 22 augusti 2010.


A34 34 vid ändhållplatsen Sergels torg den 5 september 2010. Vagnen var inhyrd från spårvägen i Norrköping.


A34 34 vid hållplats Djurgårdsbron samma dag.


Spårvagnsmöte i Hamngatan den 17 september 2010.


Ibland fick de gamla trotjänarna träda in när moderniteterna inte höll måttet. Museivagnen SSLidJ 17 ska här strax köra iväg mot Djurgården från Sergels torg den 27 september 2010.


Nylevererade A34 2 Norrmalmstorg den 2 december 2011. SL:s nya färgsättning för spårvagnarna ser ut så här, framröstad av stockholmarna. Tack och lov slipper vi den brunsvarta färgsättningen framöver.


A34 5 i Hamngatan den 3 mars 2012. P.g.a. underhållsarbeten vände linje 7 vid Norrmalmstorg.


A34 2 närmar sig Nybroplan från Birger Jarlsgatan den 3 mars 2012.


A34 1 reklamerade för DN (liksom flera andra spårfordon i SL-trafiken) och ses här i Djurgårdsvägen den 3 mars 2012.


A34 4 vid Kungsträdgården den 18 maj 2012.


A34 6 i korsningen mellan Kungsträdgårdsgatan och Hamngatan lite tidigare samma dag.


A34 3 anländer till Sergels Torg / T-Centralen den 14 juli 2012.


A34 3 på väg mot Waldemarsudde lämnar Gröna Lund/Liljevalchs den 14 juli 2012.


Spårvagnsmöte i Strandvägen vid Nybroplan den 5 augusti 2012.


A34 4 vid Waldemarsudde den 14 januari 2013.


A34 2 på väg upp för den branta backen mot Bellmansro den 14 januari 2013.


A34 1, reklamerandes för Abbamuseet på Nybroplan den 2 juli 2013.


En spårvagn med identitetskris? Sommaren 2014 hyrdes en vagn in från Norrköping, som tillfälligt fick nummer 7 i Stockholm och "strajpad" stockholmsmålning i ändarna. Här ses vagnen ankomma Sergels torg/T-Centralen den 18 juli 2014.


A34 3 växlar fram till plattform vid Kungsträdgården den 30 april 2015. Vårvintern 2015 kortades spårvägen av hit från Sergels torg, på grund av ombyggnadsarbetena där.


A35 461 vid Kungsträdgården den 17 juli 2015. Denna vagn lånades först in från Tvärbanan under sommaren som förstärkning, men har sedan dess blivt kvar i innerstaden.


Ny slutdestination. A34 6 på Nybroplan den 3 september 2018, skyltad T-Centralen.


A34 6 framme på den nya ändhållplatsen T-Centralen i Klarabergsgatan utanför Åhléns varuhus.


A34 6 körs fram till plattform efter körriktningsbyte på vändspåren i bakgrunden.


För ett antal år sedan var detta bara några riktigt visionära entusiaster hoppades på; idag är det verklighet! Modern innerstadsspårväg mitt inne i centrala Stockholm. Spårväg city gör verkligen skäl för namnet!


Den 15 september 2018 vände spårvagnarna vid Norrmalmstorg en stund på eftermiddagen, p.g.a. en löpartävling.


A34 4, 2 och 5 på vändspåren vid T-Centralen den 10 oktober 2018.


A34 4 närmar sig ändhållplatsen vid T-Centralen på morgonen den 16 oktober 2018.


A35 461 vid T-Centralen den 5 november 2018.


A35 461 vid Waldemarsudde senare samma kväll...


...och vid Skansen.


Även A35 452 har flyttats över till Spårväg City. här ses vagnen på vändspåret vid T-Centralen den 23 maj 2019. I sinom tid kommer alla A34:or att återlämnas till Norrköping och ersättas av A35:or (och A36:or, när väl Spårväg City och Lidingöbanan byggts ihop...).


A34 3 rullar in på Nybroplan den 15 juni 2019...


...där den mötte A35 461 som var på väg åt motsatt håll.


Det var lärr kaotiskt i trafiken denna dag på grund av olika korteger och spårvagnarna kom snabbt ikapp varandra. Här ankommer A34 6 Nybroplan på väg mot T-Centralen samma dag.


A34 1, reklamerandes för Skansen, på Nybroplan den 15 juni 2019.


A35 452 och A34 6 på vändspåret vid T-Centralen den 31 januari 2020.

SL Spårtrafik Hem


Senast uppdaterad: 2020-02-16
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2020