Norden och Baltikum

Blandade tågbilder HemVåra nordiska och baltiska grannländer har mycket att erbjuda om man är tågintresserad, för att inte tala om vad som erbjudits förr! Här följer några bilder från dåtid och nutid.

Island har ingen järnväg idag, men när hamnen i Reykjavìk byggdes anlades en liten järnväg. De båda loken som användes finns bevarade och Minør står uppställd i Reykjavíks hamn, och ses här den 20 maj 2002. Det återstår att se om Island kommer att anlägga någon form av järnväg i framtiden; planer har i alla fall funnits på att förbinda flygplatsen i Keflavík med Reykjavíks centrum med järnväg eller snabbspårväg.


Senast uppdaterad: 2021-07-25
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2021