Upsala-Lenna Jernväg

Svenska museitåg HemMuseibanan Upsala-Lenna Jernväg ("Lennakatten") är en del av Roslagsbanan och föreningen har främst riktat in sig på att visa hur det såg ut förr på Roslagsbanorna. Men även museiföreningen och museibanan har sin egen historia. Själv blev jag aktiv medlem i föreningen 1986, således har jag "hängt med" i drygt 30 år! Tiden går fort… Idag tjänstgör jag i mån av tid oftast om tågklarerare, men tidigare tjänstgjorde jag även som tågbefälhavare, växlare eller bromsare. Jag har också varit biträdande säkerhetsinspektör och deltog då i säkerhetsjouren och utredde oönskade händelser. Följ med på en resa i tid och rum från Uppsala till Faringe!


Uppsala Ö den 16 april 1988. Banavdelningens arbetståg har ankommit för att hugade aktiva medlemmar bekvämt ska kunna ta sig ut till arbetsplatserna längs linjen. Dragkraft var lokomotorn SJ Z4p 406.


"Lilla ångan", med BLJ 4 Långshyttan, tillverkad 1897, som dragkraft, på "gamla" Uppsala Ö den 10 juli 1988.


Museiföreningens stolthet i mitt tycke är "Stortysken" SRJ 28. Loket byggdes, tillsammans med tvenne systermaskiner, 1920 av Henschel & Sohn i Kassel i Tyskland och var och är Sveriges största smalspårsånglok. SRJ använde dem främst i de tunga persontågen till Rimbo och Norrtälje. När banan dit sedermera elektrifierades fick "Stortyskarna" främst dra godståg. "28:an" bevarades åt eftervärlden hos Järnvägsmuseet, men deponerades 1987 till ULJ. Sedermera har loket överlåtits på föreningen. I skrivande stund anses loket behöva en revision, varför det mest står avställt. Här ses det dock under ånga på Uppsala Ö den sommaren 1988, redo för avgång med "Stora ångan".


SRJ 28 "Stortysken" på Uppsala Ö den 8 oktober 1988.


SRJ 28 "Stortysken" på Uppsala Ö samma kväll.


Hilding Carlssons klassiska rälsbussar präglade länge svensk järnväg. 1950-talets YBo5p-generation (sedermera YP) rullade på de flesta linjer på roslagbanenätet, även elektrifierade sträckor, under 1960- och 70-talen. Denna aprildag 1989 kördes ett extratåg för Museibanornas Riksorganisation, MRO.


"Nyleverans" från Roslagsbanan; SRJ BCo 50, då ännu märkt RB BP 868 på Uppsala Ö den 2 september 1989.


BLJ 4 Långshyttan spänd framför vagen samma afton.


Ett rälsbusståg med YBo5p 885 främst, på Uppsala Ö den 3 september 1989.


"Stortysken" spänd framför undertecknads och ytterligare ett par vänners studenttåg på Uppsala Ö på kvällen den 19 maj 1990.


Efter att värmländska NKlJ lagts ned 1990 fördelades en hel del av den rullande materielen på landets järnvägsmuseer och museijärnvägar. "ASJ-loket" NKlJ 106 Storfors, liksom flera andra NKlJ-fordon "mellanlandade" ett tag på ULJ innan det transporterades vidare till Järnvägsmuseum i Gävle och andra museiföreningar. Här ses loket på Uppsala Ö den 21 april 1991. NKlJ var elektrifierad med 11 kV 16 2/3 Hz växelström, till skillnad mot Roslagsbanans 1 500 V likström.


NKlJ:s maffiga boggitankvagn Qo 20007 på Uppsala Ö samma dag. Vagnen tillverkades av Chr. Olsson i Falkenbarg 1960.


Det var roligt att vara tkl-elev! Undertecknad på Uppsala Ö den 4 juli 1991.


"Lilla ångan" med BLJ 4 Långshyttan som dragare på Uppsala Ö samma dag.


SRJ 28 framför "Stora ångan" på Uppsala Ö den 7 juni 1992.


En klenod i samlingarna. Lanterninboggivagnen SRJ Co 26, tillverkad 1896, på Uppsala Ö samma dag.


Resgodsvagnen DHJ F 13 på Uppsala Ö den 1 augusti 1993.


I samma tåg gick SRJ Co 100, tidigare RB BP 912, som bara någon vecka tidigare hade anlänt från RB där den tämligen kort innan hade tagits ur trafik.


Vagnuttagning (vut) för brandbevakning, bestående av SRJ Z4 1 och tankvagnen SRJ Qo 1200 på Uppsala Ö samma dag.


Undertecknad ger "Avgång" till "Lilla ångan" på Uppsala Ö den 1 augusti 1993.


Ångloket NVHJ 22 från Tjustbygdens Järnvägsförening har besökt ULJ några gånger. Här ses loket på Uppsala Ö på morgonen den 11 september 1993.


Även ångdressinen "Huppen" från Jädraås-Tallås Järnväg gästspelade på ULJ denna dag.


Lokomotorn SJ Z4p 406 med ett tåg av 1950-talssnitt på Uppsala Ö en varm julidag 1994.


BLJ 4 Långshyttan med blandat tågsätt på Uppsala Ö den 22 april 1995, i samband med ett MRO-möte.


En stilstudie av BLJ 4 Långshyttan och vagnarna närmast bakom vid samma tillfälle. I bakgrunden vid lastkajen anas en Nordwaggon-vagn.


Ett dieselloksdraget tåg av 1950-talssnitt på Uppsala Ö den 16 juli 1995. Närmast bakom lokomotorn SJ Z4p 406 gick "Bautzenpassen" SRJ Co 108, dock ännu i typiskt RB-utförande.


Samma dag var jag växlare på Uppsala Ö och poserar här lite kaxigt framför tågsättet ovan.


SRJ 28 på Uppsala Ö samma dag.


Ett klassiskt rälsbusståg, med den smått unika godsrälsbussen YFo5p 904 främst, på Uppsala Ö den 20 augusti 11995.


Ett klassiskt rälsbusståg, bestående av en UBFo3yp (manövervagn/släp) och en YBo5p (motorvagn), rullar in på ett till synes folktomt Uppsala Ö den 26 juli 2001. Just denna sammansättning var vanligt på "Lennabanan" under SJ-tiden.


"Stortysken" SRJ 28 smörjs ut av lokpersonalen på Uppsala Ö den 2 september 2001, då ULJ:s 125-årsjubileum firades med pompa och ståt! Notera maskinchefens uniform!


"Lilla ångan", med BLJ 4 Långshyttan som dragkraft, på "gamla" Uppsala Ö samma dag. Vagnarna närmast lok är SRJ C 9 och 14, tillverkade 1885 resp 1886. Tredje vagn från lok är sommarvagnen ULJ C IV från 1890, en av få vagnar från ursprungliga ULJ.


SJ Tp 3515 på Uppsala Östra den 1 augusti 2004. På grund av de pågående omdaningsarbetena i området tvingades ULJ att flytta Uppsala Ö en bit närmare linjen mot Faringe. Under byggtiden 2006 - 2011 låg den tillfälliga stationen Uppsala Ö ute i Bergsbrunnaparken. Loket var ett av de två första Tp-loken som kom till roslagsbanenätet 1957, alltså två år innan SRJ-bolaget gick upp i SJ och blev 39 driftsektionen. Maskinen flyttades senare till Småland, men kom upp igen till Uppsala Ö - Rimbo - Hallstavik strax innan trafiken lades ned 1977. Därefter återkom maskinen till Småland (Växjö). Loket överfördes till det privata Växjö-Hultfred-Västerviks Järnväg (VHVJ) och sedermera Småländska Smalspåret AB (SmAB). I mitten av 1990-talet återkom Tp 3515 till Roslagsbanan och användes av dåvarande SL Bansystem AB för makadamtåg m.m. Därefter har loket deponerats hos ULJ. Hemma igen, alltså!


Personalen poserar stolt intill nymålade lokomotorn SRJ Z6 3 på Uppsala Östra den 10 juli 2005.


Rälsbussen YBo5p 809 på Uppsala Östra samma dag.


Uppsala nya resecentrum invigdes den 12 december 2011. I samband med det körde ULJ ett ångtåg ut till driftsbangården i Bergsbrunnaparken et retour. På bilden ses ångtåget t.h. på nya Uppsala östra och ett södergående X2-tåg på spår 7.


Tågbefälhavaren signalerar "stopp" till lokpersonalen på BLJ 4 Långshyttan på nya Uppsala Ö den 12 december 2011.


Ångtåget avgår från spår 9 på nya Uppsala Ö den 12 december 2011.


Den 12 maj 2012 invigdes nya Uppsala Östra med pompa och ståt! Invigningen förrättades av ärkebiskop Anders Wejryd. Trots den stundtals synnerligen höga luftfuktigheten (ösregn...) hade en ansenlig skara människor samlats för att delta. Här ses stationen med det blågula bandet uppspänt över spår 10.


Ångloket BLJ 5 Thor, tillverkat 1909, gör rundgång på Uppsala Ö lite senare samma dag. I bakgrunden anas godsmagasinet. Gamla Uppsala Ö låg t.h. om detta.


Vagnavdelningen gjorde en enorm insats under vinterhalvåret 2011/12. Här ses nyreviderade resgodsvagnen SRJ F 231 på Uppsala Ö den 12 maj 2012. Vagnen är av samma typ som DHJ F 13, jämför gärna med bilden ovan!


Gammalt och nytt i på Uppsala C och Uppsala Ö den 12 maj 2012. Det är närmare 90 år mellan Upptågsreginan t.v. och personvagnen Co 71 i mitten. Rälsbussen t.h. får utgöra medianen i järnvägsfordonsutvecklingen på bilden!


Första tåg ut från nya Uppsala Ö var rälsbussen till Faringe.


Ångtåget drogs denna dag av BLJ 5 Thor, här på spår 9 på Uppsala Ö.


Lite senare samma dag hade lugnet lagt sig och invigningsdagens godståg ankommit spår 10.


En pärla! Nylackade Thor blänker i solen på invigningsdagen.


Tvenne svarta lok i Uppsala den 12 maj 2012. T.v. på spår 7 SJ Rc6 1388 på väg till Stockholm från Falun, t.h. på spår 10 BLJ 5 Thor. Uppsala C och Ö har gemensam spårnummerserie, som sig bör!


Volldampf! Första ångtåget på invigningsdagen lämnade "Uö" mellan regnskurarna med en mäktig rökplym ur skorstenen. Jojo!


Lokomotorn SRJ Z6 3 på nya bron över Strandbodgatan den 12 maj 2012.


Nya ställverket på Uppsala Ö den 19 juli 2012.


BLJ 5 Thor avgångsklar från Uppsala Ö den 19 juli 2012.


Rälsbussen till Faringe, denna dag annonserad som Thun's-expressen, avgår från Uppsala Östra samma dag.


3-vagnars rälsbusståg bestående av YBo5p 885, YBo5p 809 samt UBFo3yp 2109, på Uppsala Östra den 18 augusti 2012.


"Stora ångan" ankommer Uppsala Östra på eftermiddagen den 18 augusti 2012.


Den 17 juli 2014 drogs dieseltåget av lokomotorn "Ur-Trucken" SRJ Z4 1.


BLJ 5 Thor med "Stora ångan" på Uppsala Ö den 27 juli 2016.


Rälsbusståget på spår 9 samma dag. Fint med direktanslutning till "Statsbanan" över plattform!


Samma dag drogs dieseltåget av lokomotorn SRJ Z6 3.


BLJ 5 Thor med "Stora ångan" på Uppsala Ö den 20 augusti 2017.


Samma dag drogs dieseltåget av lokomotorn SRJ Z6 3. Jämfört med den nästan identiska bilden ovan, var tågsättet utökat med den fina NKlJ C 22.


Sommaren 2018 var ovanligt varm och torr. På grund av den extrema brandrisken ersattes alla ånglok med diesellok under drygt en månad. Den 25 juli var jag tkl på Uppsala Ö och denna dag drog "Z6:an" "Stora ångan". T.v. ses rälsbussen, som nyss ankommit från Faringe.


"Lilla ångan" drogs denna dag av SRJ Z4p 1 "Urtrucken".


Efter några efterlängtade regnskurar kunde ångloken börja köras igen. Här ses BLJ 5 Thor med "Stora ångan" på Uppsala Ö den 5 augusti 2018.


Samma dag drogs dieseltåget av lokomotorn SJ Z4p 266, som har ett förflutet som RB Z4p 4.


Mörka moln, regnbåge och sol över Uppsala Ö den 5 augusti 2018.


På grund av att lokomotorn fick problem, fick "Lilla ångan" komma in till Uppsala, trots lågtrafik. Här ses BLJ 4 Långshyttan på spår 9 på Uppsala Ö samma afton.


På midsommardagen den 22 juni 2019 kördes extratåg till firandet i Marielund. Här ses tåget, draget av skinande blanka BLJ 5 Thor redo för avgång på spår 9 på Uppsala Ö.


Men först skulle brandbevaknings-vut:en växla till spår 10.


Brandbevakningsekipaget bestod denna dag av lokomotorn SJ Z4p 266 och tankvagnen SJ Q12p 320982.


BLJ 5 Thor på Uppsala Ö den 18 juli 2019.


Rälsbusståget, bestående av SJ YB05p 809 och UBFo3yp 2109 på Uppsala Ö den 18 juli 2019.
Vagnavdelningen har än en gång levererat en pärla efter en omfattande renovering; SRJ Co 22! Vagnen tillverkades 1913 av ASJ i Linköping som DHJ BCo 9 och efter SRJ-tiden blev den SJ Bop 859 resp. RB BP 859. Vagnen överfördes till ULJ 1992 (se bild längre ner på sidan).


Den nya bron över Strandbogatan den 27 september 2011.


"Infarten" till driftbangården i Bergsbrunnaparken den 18 juli 2019.


"Stora ångan", med BLJ 5 Thor som dragkraft, redo för avgång från provisoriska Uppsala Ö i Bergsbrunnaparken den 10 juni 2007. Under tiden som det nya resecentret byggdes 2006 - 2011 vände ULJ:s tåg här. Sedan nya Uppsala Ö återinvigdes 2012 fungerar denna del av stationen som driftsbangård.


SJ Tp 3515 med ett mindre godståg på Uppsala Ö driftbangård samma dag.


Ett rälsbusståg, med släpet UBFo3yp 2109 närmast, har ankommit Uppsala Ö den 8 juli 2007. Föraren har satt i slutpluggen och bytt ände, som förberedelse för återfärden mot Faringe.


BLJ 5 Thor gör rundgång på Uppsala Ö den 3 augusti 2008.


BLJ 5 Thor i spetsen för "Stora ångan" på Uppsala Ö den 9 augusti 2008.


Ett rälsbusståg, bestående av motorvagnen YBo5p 809 och släpet UBFo3yp 2109, står avgångsberett på Uppsala Ö tillfälliga station i Bergsbrunnaparken den 1 augusti 2009. När man ritade stationshuset lät man sig inspireras av flera av Lidingöbanans stationshus. Huset står numera i Marielund och fungerar som cafélokal.


"Stora ångan", med 100-åriga BLJ 5 Thor som dragkraft, står redo för avgång på Uppsala Ö den 2 augusti 2009.


Uppsala Ö riktning österut med ett rälsbusståg på spår 3 den 29 augusti 2009.


Trafikdagens sista rälsbusståg ankommer Uppsala Ö senare samma dag.


Nymålade lokomotorn SRJ Z6 3 på Uppsala Ö den 14 juli 2010. Jämför gärna med bilden av systermaskinen RB Z6P 2 på Stockholm Ö.


I tåget gick "Djursholmspassen" SRJ Co 89 (tidigare RB BP 901), tillverkad av ASEA 1936.


Inredningen i SRJ Co 70 (en av vagnarna bakom Z6:an på bilden ovan) är återställd till ursprungligt skick.


Sedan flytten av Uppsala Ö till nya resecentret är den tidigare provisoriska stationen i Bergsbrunnaparken en driftbangård. Det finns möjlighet att ta in tåg på avkortad tågväg hit in, utan att köra hela vägen in till personbangården. Notera även försignalen i bakgrunden.


Paraduppställning på driftbangården i Bergsbrunnaparken den 28 juni 2013, i samband med arrangemanget Festdagarna. Fr.v. BLJ 5 Thor, BLJ 4 Långshyttan och SJ Tp 3515.


Fyrislunds tämligen nya hållplats den 22 april 1995. Hållplatsen öppnades i samband med att en hamburgerrestaurang öppnades. T.h. om kuren ses vagnen SRJ Co 106 (se även nedan), en s.k. "Bautzenpass", som hyrdes ut ett antal år till restaurangen som festlokal.


Sista tåget har gått och vintern närmar sig. Fyrislunds hållplats den 7 november 2006.


Årsta hållplats den 16 april 1988.


Uppehåll för påstigande i Skölsta den 30 augusti 1992. Notera "plåtstinsen".


I "Sibirien" mellan Skölsta och Bärby den 18 juli 2019.


Infarten till Bärby station västerifrån den 18 juli 2019.


BLJ 4 Långshyttan rullar in i Bärby med ett litet godståg den 8 oktober 1988, i samband med Lennabanans dag, då även förennigens 20-årsjubileum firades.


BLJ 5 Thor med "Stora ångan" i kroken rullar in i ett somrigt Bärby den 10 juli 1989.


BLJ 4 Långshyttan med "Lilla ångan" i Bärby den 16 juni 1991.


BLJ 4 Långshyttan ankommer Bärby med "Lilla ångan" från Uppsala Ö en julidag 1992.


Stillahållen stoppsignal. Tågklareraren i Bärby hindrar direkttågets framfart på grund av ordergivning den 12 september 1993.


Nymålade "Norrtäljepassen" SRJ Co 115 i Bärby den 26 juli 1995.


"Stora ångan" med SRJ 28 som dragare ankommer Bärby den 20 augusti 1995. T.v. mötande "Lilla ångan", med (som sig bör) BLJ 4 Långshyttan i spetsen.


SRJ 28 i Bärby en stund senare.


Bärby den 16 juni 1996. Undertecknad var tågklarerare och fick denna dag besök av en delegation uniformerade kollegor från Roslagsbanan och Lidingöbanan.


Nyrenoverade SJ YFo5p 904 i Bärby samma dag.


Tågmöte i Bärby den 17 augusti 1997. T.v. BLJ 5 Thor och t.h. BLJ 4 Långshyttan.


Bärby station den 8 juli 2001.


Här övervakar jag infarten för "stora ångan" i Bärby den 5 augusti 2001.


Rälsbusståget har fått köra in på "sidan" i Bärby den 28 juni 2013, för att möta...


..."Lilla ångan" (som inte är så liten längre), draget av BLJ 4 Långshyttan.


Backgående BLJ 5 Thor ankommer Bärby med den fullsatta Hogwartsexpressen den 1 september 2013.


Det fullsatta eftermiddagsrälsbusståget med den unika YFo5p 904 sist, lämnar Bärby senare samma dag.


Jag har också påbörjat en utbildning till rälsbussförare, men av olika skäl har jag inte fullföljt den än. Det är en ny erfarenhet att får köra på ULJ, tidigare har jag ju mest åkt inne i tågen eller stått bredvid, eller för all del kört tåg på "Statsbanan". Här passerar vi Gunsta den 1 augusti 2009.


BLJ 5 Thor på väg uppför Gunstabacken med ett godståg den 31 oktober 1987.


Banan vid Funbo den 3 september 1989.


"28:an" på väg uppför Marielundsbacken den 12 september 1993.


Marielundsbacken från förarplats den 18 juli 2019.


"Stopp in" i Marielund den 18 juli 2019.


En "räv" i Marielund en majkväll 1993. Motorvagnen hade bevarats åt Järnvägsmuseet i Gävle, men eftersom en systermotorvagn bevarats i aktiv tjänst genom Roslagsbanans Veterantågsförenings försorg beslöts till sist att plocka "43:an" på viktiga reservdelar och sedan skrota den.


I samband med MRO:s vårmöte i april 1989 kördes ett anslutande rälsbusståg. Arbetena med att bygga ut mötesspåret i Marielund hade börjat, men mycket återstod innan dagens fina stationsmiljö hade skapats.


SRJ 28 i Marielund den 27 september 1989, i samband med inspelningen av TV-serien "Tre kärlekar".


Sommarvagnen ULJ C IV är en av de få fordon som finns bevarade från ursprungliga ULJ. Vagnen blev klar från revision 1989 och ses här i Marielund den 30 augusti 1992.


En vagnuttagning ("vut"), dragen av SJ Z4p 406, ankommer Marielund den 30 augusti 1992.


"Lilla ångan", dragen av BLJ 4 Långshyttan inväntar avgång mot Faringe senare samma dag.


BLJ 4 Långshyttan och NVHJ 22 i Marielund den 22 augusti 1993.


Undertecknad har just "vinkat av" ett tåg och skyndar tillbaka till tågexpeditionen i Marielund på Lennabanans dag den 12 september 1993. Samtidigt firades föreningens 25-årsjubileum. Kappan jag har på mig har sin egen historia. Jag fick den av min likasinnade morfar bara några veckor innan han dog. Den hade varit hans generalstabskappa och min mormor hjälpte mig sedan med att anpassa den för järnvägsändamål.


"Lilla ångan" med BLJ 4 Långshyttan främst ankommer från Lenna samma dag.


NVHJ 22 ankommer med tåg från Faringe samma dag.


"Bautzenpassen" SRJ Co 106 i Marielund den 12 september 1993. Vagnen tillverkades i Bautzen i Tyskland 1943 och hette BP 917 under RB-tiden.


BLJ 4 Långshyttan med passande BLJ-godsvagnar i Marielund den 22 april 1995.


Rälsbussen håller i Marielund på kvällen den 13 maj 1995.


Vattentagning med BLJ 5 Thor i Marielund den 11 juli 1999.


BLJ 5 Thor med "Stora ångan" ankommer Marielund från Uppsala Ö den 8 juli 2001.


Ett rälsbusståg ankommer Marielund österifrån samma dag.


Ett ångtåg i tidig 1900-talsstil lämnar Marielund mot Faringe den 30 juni 2003. I mitten den pietetsfullt nyrenoverade vagnen C 11 från Mönsterås-Åsheda Jernväg (MÅJ), tillverkad 1903.


Tåg mot Faringe, draget av SJ Tp 3515, får "Avgång" av tågklareraren i Marielund den 28 augusti 2005.


Här har "Stora ångan" med BLJ 5 Thor i spetsen just ankommit Marielund den 10 juni 2007. T.v. ansluter ”Lilla ångan”, med BLJ 4 Långshyttan som dragkraft.


En nätt liten vagnuttagning (vut). Lokomotorn SRJ Z4 1 med den kombinerade post- och resgodsvagnen SJ DFo11p 735 rullar in på spår 1 i Marielund den 17 september 2011. Vagnen var full med inventarier från det provisoriska stationshuset på Uppsala Ö, som flyttades hit till Marielund och blev ny cafébyggnad.


Säsongens sista ångtåg. BLJ 5 Thor på spår 2 i Marielund den 17 september 2011 i samband med maskinavdelningens utbildningsdag.


Rundgång med "Z6:an" senare samma dag.


Aftonsolen sänkte sig över Marielund och lugnet lade sig över stationen senare samma dag. Den ensamma rälsbussen skulle strax avgå mot Faringe. Sedan återstod för mig att utväxla tåganmälan, ställa ställverket i läge för obevakad körning, anmäla "fri genomfart i Marielund" till tkl i Almunge, hala flaggan och låsa stationen. Säsongen var över, onekligen lite vemodigt...


Betydligt mer liv och rörelse var det den 12 maj 2012, i samband med att nya Uppsala Ö invigdes. Godståget från "stan" har just ankommit och ångtåget på spår 2 ska strax avgå i motsatt riktning.


"Avgång!"


Tp-loksdraget persontåg mot Uppsala Ö ankommer Marielund den 28 juni 2013.


Den 1 september 2013 arrangerade ULJ för andra året i rad Hogwartsexpressen tillsammans med Uppsala Slug Club, Uppsalas Harry Potter-förening. "Stora ångan" var mer än fullsatt, drygt 500 resande åkte med från Uppsala. Tåget avgick naturligtvis från perrong 9 3/4! Marielund hade för dagen omvandlats till byn Hogsmeade.


BLJ 4 Långshyttan ankommer Marielund med (inte fullt så) "Lilla ångan" senare samma dag.


BLJ 4 Långshyttan tar vatten i Marielund den 17 augusti 2014.


Denna dag ersattes BLJ 5 Thor av dieselloket SJ Tp 3515, som här ses möta rälsbusståget till Faringe senare samma dag.


Marielund knappt ett år senare, den 9 augusti 2015. T.h. BLJ 5 Thor och t.v. diesellokomotorn SRJ Z6 3.


Särlingen godsrälsbussen SJ YFo5p 904 i Marielund samma dag.
Två bilder från Marielund den 21 augusti 2016. På den övre bilden ses BLJ 5 Thor och dieselloket SJ Tp 3515 sisda vid sida. På den nedre bilden ses BLJ 5 Thor ta vatten senare samma dag.


Sista tåget för trafikdagen, rälsbussen till Faringe, får "avgång" av tkl Marielund den 18 juli 2019.


Öster om Marielund slingrar sig banan vackert längs sjön Trehörningen. Här ses ett extra rälsbusståg vid Tingbo i april 1989.


Tåg draget av BLJ 5 Thor ankommer Lenna på Lennabanans dag den 12 juni 1988.


Tågmöte i Lenna samma dag. T.v. rälsbussläpet UBo3yp 2135, t.h. den kombinerade person- och resgodsvagnen SJ CFp 352, tillverkad 1900 och försedd med ny vagnskorg 1953.


BLJ 4 Långshyttan i Lenna den 11 juni 1989. Notera storbehållarvagnen bakom loket, reklamerandes för traktens senapstillverkare.


Den 7 juni 1992, poserade den unge tågbefälhavaren (undertecknad) framför ångloket SRJ 28 i Lenna. Notera den vita kavajen; både den och den vita mösskullen levde farligt i närheten av ångloken...


"Stora ångan" i Lenna samma dag. Närmast kameran den stiliga teakvagnen NKlJ C 22.


SRJ 28 "Stortysken" på provkörning i Lenna den 16 maj 1993.


Den 18 september 2010 hade maskinavdelningen en utbildningsdag. Jag var tågklarerare i Lenna på förmiddagen och i Faringe på eftermiddagen. Här har två av tågsätten växlats om innan färden fortsatte mot Marielund.


Säsongens sista ångtåg. BLJ 5 Thor på spår 1 i Lenna den 18 september 2010.


BLJ 4 Långshyttan med ett extratåg i Almunge den 2 september 1989. Det skulle dröja ett antal år innan dagens stiliga stationsmiljö var återskapad, men plattformen med tillhörande "plåtstins" var då tämligen nyuppförd.


Almunge station återinvigdes i samband med firandet av ULJ:s 125-årsjubileum den 2 september 2001. Här ses den smått unika rälsbilen, ty den byggdes från början för spårtrafik och levererades till SRJ från Volvo 1938. I bakgrunden visade banavdelningen upp sin maskinpark.


BLJ 4 Långshyttan med "Lilla Ångan" i Almunge den 14 juli 2002.


BLJ 5 Thor vilar i Almunge samma dag.


SJ Tp 3515 lämnar Almunge samma dag, med ett tåg till Faringe.


ULJ:s vagnavdelning tar sig oförtrutet an mer eller mindre obrukbara föremål och förvandlar dem till stiliga vagnar, som dessa godsvagnar, stammandes från tiden kring förra sekelskiftet.


BLJ 4 Thor i Almunge den 2 juli 2007.


Almunge station fyra år senare, den varma sommardagen 2 juli 2011. Ett Tp-loksdraget tåg mot Faringe inväntar mötande rälsbuss.


BLJ 4 Långshyttan med "Lilla Ångan" ankommer Almunge senare samma dag.


Utöver sommarvagnen (jfr. ovan) finns en annan vagn med förflutet från ursprungliga ULJ, nämligen resgodsvagnen ULJ F 159, här i Almunge samma dag.


Trevagnars rälsbusståg lämnar Almunge den 2 juli 2011.


Tågmöte i Almunge den 1 september 2013. Först kom BLJ 4 Långshyttan med "Lilla ångan" från "sta'n"...


...sedan kom "storebror" BLJ 5 Thor med "Stora ångan" från Faringe.


Tyvärr en ljusskadad bild, men det är den enda jag har från Lennabanans dag den 31 augusti 1985, då Rimbobanans 100-årsjubileum firades. Även denna gång gästade ångloket NVHJ 22 ULJ.


"Stationshuset"/personalbaracken i Faringe den 3 juli 1987. Sedermera målades huset i falu rödfärg.


Snöplogen SRJ C3p 5 väntade på svalare tider i Faringe samma dag.


Lokomotorn SJ Z4p 406 i Faringe den 3 juli 1987.


BLJ 5 Thor vid lokstallet i Faringe samma dag.


1987 deponerade Järnvägsmuseum "Stortysken" SRJ 28 hos ULJ och efter en kort tid kunde loket sättas i trafik. Den 31 oktober 1987 kördes loket för första gången i föreningens regi med betalande resenärer. Som avslutning gick loket i koppel med BLJ 5 Thor med ett långt blandat tåg från Faringe in till Uppsala. Här ses tåget strax innan avgång.


Renoveringen av ångloket NÖJ 16 inleddes trettonhelgen 1988. Här ses ett antal av föreningens aktiva vid maskinavdelningen dokumentera och demomtera loket invid lokstallet i Faringe den 5 januari 1988. Läs mer om hur renoveringen av loket fortgår på projektets hemsida.


Faringe bangård den 9 april 1988. Godsmagasinet brann ner den 29 oktober 1992.


Lokomotorerna SRJ Z6 3 och SJ Z4p 406 i Faringe på morgonen den 17 april 1988.


Rälsbussar i Faringe på Lennabanans dag den 12 juni 1988. Närmast kameran konferenssläpet USo3yp 2134...


...som såg ut så här inuti. Vagnen totalförstördes när godsmagasinet brann ner den 29 oktober 1992.


"Rimboänden" i Faringe den 15 oktober 1988. T.v. ångackumulatorloket HB 2 "Tjocka Berta", t.h. SRJ 28 "Stortysken".


"Discovagnen" UBSo3yp 2134 t.v. och snöplogen SRJ C3p 5 tillsammans med "Z6:an" i Faringe på morgonen den 8 januari 1989.


Trall, trull, tripp! Ångloken BLJ 5 Thor, BLJ 4 Långshyttan och SRJ 28 i Faringe den 14 oktober 1989.


Elackumulatorloket HB 5 "Acke" och lokomotorn SJ Z4p 406 i Faringe den 20 april 1991.


En av NKlJ Mo-vagnarna i Faringe samma dag. De användes ursprungligen som malmvagnar men ULJ använder dem som makadamvagnar. Vagnarna tillverkades 1961-62 av Chr. Olsson i Falkenberg. Flertalet byggdes på 1980-talet om till containervagnar, men de som finns på ULJ har återställts.


SRJ 28 "Stortysken" klargörs i Faringe en julidag 1992.


BLJ 4 Långshyttan och SRJ 28 vid kolgården i Faringe senare samma dag.


DHJ BCo 9/SRJ Co 22, i RB-utförande som f.d. BP 859, i Faringe i juli 1992. Inför säsongen 2019 har vagnen rustats upp till 1950-talsskick som SRJ Co 22.


"Stora ångan" draget av SRJ 28 "Stortysken" ankommer Faringe på kvällen den 1 augusti 1993.


ULJ:s modernaste dragfordon är lok 32 från Dannemora gruva. Här ses det i Faringe den 1 augusti 1993.


Ännu ett exempel på vagnavdelningens fantastiska insatser; SRJ C 14, tillverkad 1886, i Faringe den 22 april 1995.


En betydligt modernare vagn i samlingarna är Roslagsbanans manövervagn (s.k. "Bupp") UBxp 111. Vagnen tillverkades 1956 som SRJ Co 122 (sedermera Bop/BP 933) och byggdes om till manövervagn 1985.


En del av banavdelningens fordon uppställda i Faringe samma morgon.


"Södertäljepassen" SRJ Co 103, tidigare RB BP 915, i Faringe på morgonen den 22 april 1995.


"Norrrtäljepassen" SRJ Co 115, nymålad och grann, backas från stallet i Faringe senare samma dag.


BLJ 5 Thor under provkörning i Faringe den 24 april 1999.


Samma dag växlades det med rälsbussen SJ YBo5p 809, som här ses i kurvan upp mot lokstallet. T.h. linjen från Uppsala.


BLJ 5 Thor ångar ut från Faringe på Lennabanans dag den 2 september 2001.


BLJ 5 Thor ankommer Faringe med "Stora ångan" från Uppsala Ö på kvällen den 8 juli 2001.


BLJ 4 Långshyttan med "Lilla ångan" redo för avgång i Faringe den 14 juli 2002.


Ett rälsbusståg i Faringe samma dag.


När jag började som aktiv vid ULJ 1986 trodde jag nog aldrig att jag skulle kunna ta dena här bilden! Stationshuset i Faringe brann ner 1982 och ersattes av en barack. Visst drömde man om att kunna återuppbygga stationshuset igen, men det låg långt fram i tiden. Nu är vi där! Bilden togs från stationsträdgården i Faringe på kvällen den 24 maj 2008, i samband med en middag för medlemmar. Föreningen fyller 40 år 2008 och detta firades med god mat och trevlig samvaro! Extratåg kördes givetvis, dragare var lokomotorn SRJ Z6 3.


SRJ Co 33 i Faringe samma afton. Vagnen byggdes 1899 och var snarlik Co 26 (jfr. ovan), men fick ny korg 1940. Dessutom har den de smått unika SJ Ap-boggierna.


Lokstallet i Faringe på kvällen den 24 maj 2008. Tillbyggnaden har skett i föreningens regi. T.h. om lokstallet står loket SRJ 55, som är under renomvering och ombyggnad från elektriskt lok till dieselelektriskt dito. Loket drog det Sista loktåget på Roslagsbanan den 12 maj 1994.


Rälsbusståget mot Uppsala Ö står redo för avfärd från spår 1 i Faringe den 1 augusti 2009.


"Ur-Trucken", SRJ Z4 1, i Faringe den 2 augusti 2009.


Den 2 juli 2011 invigdes det återuppförda stationshuset i Faringe med pompa och ståt!


BLJ 5 Thor i Faringe den 2 juli 2011. Notera postdilligensen t.v.


Lokomotorn SRJ Z6 3 framför stationshuset i Faringe den 4 maj 2014.


Ångloket BLJ 5 Thor under ånga, efter en lång renoveringsvinter med bl.a. tubbyte, framför stationshuset i Faringe den 19 april 2015.


"Gula maskiner" är signifikanta för banunderhåll, så även på ULJ. En av dessa är spårriktaren, som här ses framför stationshuset i Faringe samma dag.


Även BLJ 4 Långshyttan var under ånga denna vackra vårdag.


Några av föreningens godsvagnar i Faringe samma dag. Närmast SRJ G 592.


ULJ:s vagnavdelning håller som bäst på att återuppbygga två sommarvagnar med förflutet på Djursholmsbanan. De lär ha varit riktigt färgglada när det begav sig, men på ULJ blir de klassiskt rödbruna, vilket passar bättre in i vår trafik. Här ses en av dem i lokstallet i Faringe den 19 april 2015.


Elackumulatorloket HB 5 "Acke" i Faringe den 5 maj 2019.


BLJ 4 Långshyttan under ånga framför stationshuset i Faringe samma dag.

Svenska museitåg Hem


Senast uppdaterad: 2019-07-18
Webbmästare: Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2019