SL Pendeltåg

SL Spårtrafik HemFyra pendeltågstyper samlade i Älvsjö den 24 oktober 2005; fr.v. X60, X420, X1 samt X10. Bilden är också omslagsbild till boken Pendeltåg i stockholmsområdet av Arne Hällqvist, utgiven på Trafiknostalgiska förlaget. 

På dessa sidor visar några bilder från SL:s pendeltrafik, dels av tågen, dels av en del av miljöerna omkring. Jag har lagt upp några korta filmsekvenser från pendeltågstrafiken på min YouTube-kanal. Foto där ej annat anges: © Johan Hellström.

Pendeltågen i Stockholm utgör, tillsammans med tunnelbanan, stommen i Stockholms spårburna kollektivtrafik. Systemet invigdes den 12 maj 1968 och dagens trafik baseras i mångt och mycket fortfarande på de restids- och kapacitetsberäkningar som gjordes på 1950-talet. Trafiken och omfattningen har givetvis ökat under åren; idag reser ca 230 000 resenärer med pendeltågen varje dag. Promemorian Pendeltågen i Stockholms län: Historisk bakgrund och utveckling 1957-2003 (PM 2003:24) från Regionplane- och trafikkontoret ger, utöver den ovan nämnda boken, en god beskrivning av utvecklingen.

Trafiken bedrevs av SJ på uppdrag av SL under åren 1968-1999. År 1997 beslutade SL att upphandla pendeltågstrafiken. I december 1998 presenterades vinnaren Citypendeln (Cip), ett privat konsortium med franska, brittiska och svenska intressenter. Trafiken togs över den 6 januari 2000 och inledningsvis hade man mycket stora problem, bl.a. med lokförarbrist. Efter hand rättade man till många av problemen, men i december 2004 beslöt SL:s styrelse att säga upp kontraktet med Cip. Kontraktet gick ut i juni 2006. Upphandlingen under 2005 rönte stor internationellt intresse. De sex företag som lämnade in anbuden var: Citypendeln (dock under ägarens namn Keolis Nordic AB), tyska DB Regio AG, danska DSB, Stockholmståg KB (ett konsortium bestående av SJ AB, Tågkompaniet, Euromaint och ISS), brittiska Arriva (som har sin nordiska bas i Danmark och Sydsverige – sommaren 2007 tog man över Pågatågtrafiken i Skåne) samt Destination08 (ett samarbete mellan MTR och Arlanda Express).

Vinnaren utsågs på SL:s styrelsemöte den 29 november 2005; det blev Stockholmståg som vann båda delarna, d.v.s. trafik och fordonsunderhåll resp. stationstjänst. Tiden var dock mycket knapp fram till övertagandet, varför det gällde att övertagandeprocessen skulle ske smidigt och hållbart. Beslutet överklagades av två av anbudsgivarna (Keolis Nordic AB och DSB Sverige AB), men länsrätten fann att upphandlingen gått rätt till och kammarrätten meddelade inte något prövningstillstånd. Den 21 februari 2006 undertecknade SL avtalen med Stockholmståg. Under 2007 tog SJ AB över Tågkompaniets andel och var sedan dess ensamägare till Stockholmståg. Stockholmståg tog över pendeltågstrafiken den 18 juni 2006. Under kontraktstiden utökades trafiken väsentligt; den i särklass största förändringen var utökningen av trafiken till Uppsala 2012.

Under 2015 upphandlades pendeltågstrafiken ännu en gång. Vinnaren blev MTR Nordic, som tog över trafiken i mitten av december 2016. Övriga anbudsgivare var Abellio, Keolis Spår AB, SJ AB/Stockholmståg och Tågkompaniet (numera Vy). Även denna upphandling överklagades, av SJ. Överklagandet ogillades dock, och i maj 2016 stod det klart att MTR Pendeltågen kunde ta över verksamheten den 11 december 2016. Övertagandet gick inte helt smärtfritt, tyvärr. Även denna gång utökades trafikutbudet, inte minst i samband med Citybanans öppnande i juli 2017.

Trafiken bedrevs mellan 2011 och 2016 med 83 st X60- och 52 st X10-enheter. 46 X60B-enheter levererades under 2016-17. X10:orna började skrotas ut i början av år 2017. En X60-enhet motsvarar två X1/X10-enheter.


Senast uppdaterad: 2021-11-22
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2021