Nordwaggon - Laais921/952/985/004

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Laais921


En nylevererad Laais921 visas upp på en vagnvisning i Malmö den 15 maj 1998. Arrangör var SJ Cargo Group, föregångaren till dagens Green Cargo. Den modernare Laais:en har fyra individuella dörrar per vagnhalva, vilket gör lastning och lossning smidigare.


Laais921:or på vallen på Gävle godsbangård den 15 juni 1998.


Nylevererade Laais921 24 74 435 9 655-3 [P] på Stockholm C den 15 september 1998 i samband med en annan vagnvisning som SJ Cargo Group arrangerade.


Ibland går det inte som man hade tänkt sig 1. Laais921 24 74 435 9 153-9 [P] drabbades av varmgång i en lagerbox en natt i mitten av september 1998. Axelbrott blev följden och vagnen tippade ned, vilket ledde till att pappersrullarna försköts mot dörren. Den trycktes ut och pappersrullarna for efter ut i nattmörkret. Bilden är tagen vid olycksplatsen mellan Näverkärret och Spannarboda på linjen mellan Avesta-Krylbo och Frövi några dagar senare.


Laais921 24 74 435 9 588-6 [P] i Frövi den 20 september 1998.


Laais9:orna underhölls av TGOJ i Eskilstuna. Ovan t.v. ses Laais921 24 74 435 9 267-7 [P] den 20 oktober 1998.


Laais921 24 74 435 9 432-7 [P] på "Gredbygärdet" i Eskilstuna samma dag.


Utsikt från tunnelbanan över helguppställda Laais921:or på västra bangården i Värtan den 21 november 1998.


Utsikt från gångbron över Värtans östra bangård i februari 1999.


Helguppställda Laais921:or i Värtan den 1 maj 1999.


Laais921:or i Gävle den 26 juli 1999.


SJ T44 390 drar av ett antal SeaRail-Laais921:or från tågfärjan m/s Sea Wind en morgon i november 1999.


Ibland går det inte som man hade tänkt sig 2. Sommaren 1999 tog man i lite för hårt när Laais921 24 74 435 9 804-7 [P] skulle rangeras i Biel i Schweiz. Vagnen rullade igenom stoppbocken och nedför en slänt rakt ned i en trädgård till ett flerbostadshus. Följaktligen fick den smeknamnet Garten-Laais. Vagnen bärgades och skickades till tillverkaren Waggonbau Niesky för reparation. Den nya dörren har en något ljusare blå nyans; Laais985:orna fick denna och det var enklast att använda en dörr ur befintlig produktion. Här står vagnen i Ulvsunda i väntan på inspektion efter reparationen. Den skarpögde kanske ser den lilla grafittimålningen över det första "g" i "waggon"; en kvicktänkt person målade dit en SBB-anställd som kliar sig i huvudet och undrar vad som hänt. Jag är ingen vän av grafitti, men den här målningen tyckte jag var fyndig!


SeaRail-märkta Laais921 24 74 435 9 418-6 [P] i Värtan på kvällen den 24 juni 2000. Ett 100-tal Laais921 gick i SeaRails trafik mellan Finland, Skandinavien och Kontinenten. Tågfärjetrafiken upphörde i december 2011.


Laais921 24 74 435 9 850-0 [P] i Norrköping dagen därpå, den 25 juni 2000.


Laais921 24 74 435 9 589-4 [P] på MVJ:s verkstad i Celldömölk i Ungern den 12 juli 2000.


Ett par "Laais9:or" på Malmö godsbangård på kvällen den 2 augusti 2000.


Laais921 24 74 435 9 857-5 [P] på Malmö godsbangård samma kväll.


Laais9-vagnar släpps över vallen i Malmö samma kväll.


Även Laais921 24 74 435 9 182-8 [P] provtvättades bara på ena halvan. Här ses vagnen i UIvsunda den 18 augusti 2000.


Laais921 24 74 435 9 392-3 [P] passerar genom Stockholm C på väg från Finland den 14 mars 2001.


Ett antal Laais921[P] i Åbo hamn i Finland den 4 juni 2001.


SeaRail-Laais921 24 74 435 9 389-9 [P] i sommargrönskan i Tomteboda den 23 juni 2003.


En Laais921 på Tegelbacken vid Stockholm C den 13 oktober 2004.


Laais921 24 74 435 9 243-1 i Falun den 4 september 2006.


S-TWA Laais921 24 74 435 9 166-1 i Malmö den 28 maj 2007.


S-TWA Laais921 24 74 435 9 409-5 [P] i Åbo i Finland den 18 juli 2008.


S-TWA Laais921 24 74 435 9 403-8 i Avesta-Krylbo den 6 augusti 2010.


I TWA:s regi har Laais-vagnarna sakta men säkert blivit anonymt bruna av bromsdamm och smuts. Här ses en Laaiis921:a i Älvsjö den 23 augusti 2011.


Urblekta S-TWA Laaiis921 24 74 422 0 567-7 [P] i Älvsjö den 25 juni 2014.

Laais952


100 Laais952 anskaffades för trafik till och från Spanien. Följaktligen kallades de för "Spanien-Laais". Eftersom den spanska spårvidden är betydligt bredare än normalspår (1 668 mm mot 1 435 mm) måste vagnens hjulinfästning anpassas för de bredare hjulaxlarna. För att förtydliga att det rörde sig om en specialvariant målades lagerboxarna vita. På bilden skiner Laais952 24 74 435 9 529-0 [P] i solen utanför kontoret i Ulvsunda den 13 augusti 1998.


Laais952 24 74 435 9 487-1 [P] i kön in till TGOJ:s verkstad i Eskilstuna den 20 oktober 1998.


Laais952 24 74 435 9 534-0 [P] på Chr. Olssons verkstadsområde i Göteborg den 27 oktober 1998. Uppe t.h. på gaveln sitter en provmonterad utrustning för GPS-positionering.


Laais952 24 74 435 9 459-0 [P] i Ulvsunda i februari 1999.


En "Spanien-Laais" drygt 11 år senare, dessutom omlittererad och omnumrerad till S-TWA Laaiis952. 24 74 422 0 541-2 [P] i Borlänge den 8 maj 2010.

Laais985


Laais-vagnen förbättrades ständigt. Laais985 är byggd för 25 tons axeltryck. Här ses den första i serien (24 74 436 0 000-9 [P]) just ankommen till Ulvsunda för inspektion den 17 september 1999.


Laais985 24 74 436 0 155-1 [P] på Norrköpings godsbangård den 25 juni 2000.


Laais985 24 74 436 0 086-8 [P] utanför MVJ:s verkstad i Celldömölk i Ungern den 7 juli 2000.


Laais985 24 74 436 0 022-3 [P] i Malmö den 2 augusti 2000.


S-TWA Laais985 24 74 436 0 054-6 i Åbo i Finland den 18 juli 2008.


S-TWA Laaiis985 24 74 421 8 052-0 i Älvsjö den 14 maj 2010.


S-TWA Laaiis985 24 74 421 8 048-2 i Sundsvall den 11 juli 2014.


S-TWA Laaiis985 24 74 421 8 085-4 i Frövi den 15 april 2016.

Laais004


Den sista varianten blev Laais004, även den klarar 25 tons axeltryck. Här ses nylevererade 24 74 436 0 218-7 [P] i Ulvsunda nästan ett år senare, den 17 augusti 2000.


Hög NW-närvaro i Mjölby den 21 februari 2001. I godståget syns närmast Laais004 24 74 4360 376-3 [P] och Laais985 24 74 4360 000-9 [P] och lite längre bort anas Habbins861 43 74 278 1 014-2 [P] och ett par Kbis971:or.


S-TWA Laais004 24 74 4360 314-4 [P] i Ljusdal den 13 maj 2009.

Nordwaggon Svenska godståg Hem Auf Deutsch


Senast uppdaterad: 2016-04-16
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2016