Andra fartyg

Fartyg HemSommarupplagda isbrytare vid Stadsgårdskajen i Stockholm i juli 1989.


Holmön i farleden utanför Lidingö den 9 mars 1994.


Nordanvind i Lilla Värtan den 8 juli 2005.


Nylevererade Stena Primorsk utanför Waldemarsudde den 7 juni 2006.


Bogserbåtarna Ted och Tug utanför Waldemarsudde samma dag.


Oljetankfartyget Zebron utanför Nacka strand den 15 juli 2012.


En polisbåt av Stridsbåt 90-typ i god fart på Saxarfjärden den 25 juli 2012.


Walleniusrederiets konferens- och representationsfartyg m/s Soya III ligger sedan ett antal år i och ses här på kvällen den 30 juli 2012.


Det händer att Soya III är ute och kör. Här ses hon utanför Blockhusudden den 8 juli 2014.


Kustkorvetten HMS Visby (K31) och tre minsvepare ur Landsortsklassen (fr.v.) HMS Koster (M73), HMS Kullen (M74) och HMS Ven (M76) vid Skeppsbron den 6 juni 2013.


U-båten HMS Halland vid Skeppsbron samma dag.


Biltransportfartyget m/s Auto Baltic i Öresund mellan Helsingborg och Helsingør den 13 juli 2013.


Ternvag vid Bergs oljehamn i Nacka den 27 juli 2013.


Kustbevakningens övervakningsbåt KBV 315 i farleden mellan fastlandet och Siaröfortet på Kyrkogårdsön den 11 augusti 2013.


Ytterligare ett av Kustbevakningens fartyg, kombinationsfartyget KBV 031 vid Blockhusudden den 25 augusti 2013.


Historiska minsveparen M 20 på Strömmen den 14 september 2014.


Kustkorvetterna K31 HMS Visby och K32 HMS Helsingborg vid Skeppsbron den 6 juni 2016.


Nya linfärjan Vaxholmen, som går mellan Vaxholm och Kastellet, ses här i Vaxholm den 6 juni 2016.


Nina är en av vågfärjorna som oförtröttligt pendlar mellan Vaxholm och Rindö. Här ses hon på Södra Vaxholmsfjärden den 21 juli 2016.


MSC Joy och Atlantic Cartier i Skandiahamnen i Göteborg den 25 juli 2016.


I fartygsmuseet Maritiman i Göteborg ligger bland andra jagaren J19 Småland.


Jehander I vid Blockhusudden den 4 november 2016.

Fartyg Hem


Senast uppdaterad: 2016-11-06
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2016