Andra fartyg

Fartyg HemSommarupplagda isbrytare vid Stadsgårdskajen i Stockholm i juli 1989.


Holmön i farleden utanför Lidingö den 9 mars 1994.


Nordanvind i Lilla Värtan den 8 juli 2005.


Nylevererade Stena Primorsk utanför Waldemarsudde den 7 juni 2006.


Bogserbåtarna Ted och Tug utanför Waldemarsudde samma dag.


Oljetankfartyget Zebron utanför Nacka strand den 15 juli 2012.


En polisbåt av Stridsbåt 90-typ i god fart på Saxarfjärden den 25 juli 2012.


Walleniusrederiets konferens- och representationsfartyg m/s Soya III ligger sedan ett antal år i och ses här på kvällen den 30 juli 2012.


Det händer att Soya III är ute och kör. Här ses hon utanför Blockhusudden den 8 juli 2014.


Kustkorvetten HMS Visby (K31) och tre minsvepare ur Landsortsklassen (fr.v.) HMS Koster (M73), HMS Kullen (M74) och HMS Ven (M76) vid Skeppsbron den 6 juni 2013.


U-båten HMS Halland vid Skeppsbron samma dag.


Biltransportfartyget m/s Auto Baltic i Öresund mellan Helsingborg och Helsingør den 13 juli 2013.


Ternvag vid Bergs oljehamn i Nacka den 27 juli 2013.


Kustbevakningens övervakningsbåt KBV 315 i farleden mellan fastlandet och Siaröfortet på Kyrkogårdsön den 11 augusti 2013.


Ytterligare ett av Kustbevakningens fartyg, kombinationsfartyget KBV 031 vid Blockhusudden den 25 augusti 2013.


Historiska minsveparen M 20 på Strömmen den 14 september 2014.


Kustkorvetterna K31 HMS Visby och K32 HMS Helsingborg vid Skeppsbron den 6 juni 2016.


Nya linfärjan Vaxholmen, som går mellan Vaxholm och Kastellet, ses här i Vaxholm den 6 juni 2016.


Nina är en av vågfärjorna som oförtröttligt pendlar mellan Vaxholm och Rindö. Här ses hon på Södra Vaxholmsfjärden den 21 juli 2016.


Castella är den andra av vågfärjorna som oförtröttligt pendlar mellan Vaxholm och Rindö. Här ses hon på Södra Vaxholmsfjärden den 19 augusti 2018.


MSC Joy och Atlantic Cartier i Skandiahamnen i Göteborg den 25 juli 2016.


I fartygsmuseet Maritiman i Göteborg ligger bland andra jagaren J19 Småland.


Jehander I vid Blockhusudden den 4 november 2016.

Fartyg Hem


Senast uppdaterad: 2018-08-24
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2018